Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 38/09. i 92/10.), Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2010., donio je

ODLUKU O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/10, 16/14, 55/15 i 105/15)
 
I.
Utvrđuje se Popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa u Republici Hrvatskoj, koji se daje u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.
Pravne osobe u smislu ove Odluke su trgovačka društva, ustanove i izvanproračunski fondovi koji su od posebnog državnog interesa.

III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa (»Narodne novine«, br. 132/09. i 56/10.).

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

POPIS PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

TRGOVAČKA DRUŠTVA

1. ACI d.d. OPATIJA
2. AGENCIJA ALAN d.o.o ZAGREB
3. AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. ZAGREB
4. AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d.
5. AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ d. o. o., ZAGREB
6. APIS IT d. o. o., ZAGREB

7. BOROVO d.d. VUKOVAR
8. BRIJUNI RIVIJERA d.o.o. PULA
9. BRODARSKI INSTITUT d.o.o. ZAGREB
10. BINA-ISTRA d. d., LUPOGLAV
11. CLUB ADRIATIC d.o.o. ZAGREB
12. CROATIA AIRLINES d.d. ZAGREB
13. CROATIA BANKA d.d. ZAGREB
14. CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB
15. ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. SLAVONSKI BROD
16. HP – HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB
17. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB
18. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. ZAGREB
19. HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. ZAGREB
20. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB
21. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZAGREB
22. HRVATSKE ŠUME d.o.o. ZAGREB
23. HRVATSKA BRODOGRADNJA – JADRANBROD d. d., ZAGREB
24. HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. ZAGREB
25. HŽ CARGO d.o.o. ZAGREB
26. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB
27. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. ZAGREB
28. IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. ZAGREB
29. INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.
30. JADROLINIJA d.o.o. RIJEKA
31. JADROPLOV d.d. SPLIT
32. JANAF d.d. ZAGREB
33. KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d. ZAGREB
34. LUKA RIJEKA d.d. RIJEKA
35. LUKA VUKOVAR d.o.o. VUKOVAR
36. NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB
37. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. ZAGREB
38. PETROKEMIJA d.d. KUTINA
39. PLINACRO d.o.o. ZAGREB
40. PLOVPUT d.o.o. SPLIT
41. PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA
42. PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. ZAGREB
43. POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d. o. o. SPLIT
44. SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d. ZAGREB
45. SUNČANI HVAR d. d., HVAR
46. ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. ZAGREB
47. ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. KLISA
48. ZRAČNA LUKA PULA d.o.o. PULA
49. ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o. OMIŠALJ
50. ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o. ZADAR
51. ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. KAŠTEL ŠTAFILIĆ
52. ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. ČILIPI
53. ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. VELIKA GORICA

USTANOVE

1. HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO, ZAGREB
2. AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, ZAGREB
3. AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET, SPLIT
4. AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA, ZAGREB
5. AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU, ZAGREB
6. AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM, ZAGREB
7. AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, ZAGREB
8. AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM, ZAGREB
9. VETERANSKI CENTRI
10. AGENCIJA ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE (ARPA), ZAGREB
11. AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, ZAGREB
12. AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE, VUKOVAR
13. AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, ZAGREB
14. AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE, ZAGREB
15. AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI, ZAGREB
16. ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE »LADO«, ZAGREB
17. ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE, PULA
18. ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA, METKOVIĆ
19. ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT, SPLIT
20. ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR, ZADAR
21. ARHEOLOŠKI MUZEJ, ZAGREB
22. DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, ZAGREB
23. DVOR TRAKOŠĆAN, TRAKOŠĆAN
24. ENERGETSKI INSTITUT »HRVOJE POŽAR«, ZAGREB
25. FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA), ZAGREB
26. JAVNA USTANOVA GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, ZAGREB
27. HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU, OSIJEK
28. HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, ZAGREB
29. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNSTI, ZAGREB
30. HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE, ZAGREB
31. HRVATSKA MATICA ISELJENIKA, ZAGREB
32. HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA, KRIŽEVCI
33. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB
34. HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR, ZAGREB
35. DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK, ĐAKOVO
36. HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO, ZAGREB
37. HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE, SISAK
38. HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, SPLIT
39. HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, ZAGREB
40. HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI, ZAGREB
41. HRVATSKI MUZEJ TURIZMA, OPATIJA
42. HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, ZAGREB
43. HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ, ZAGREB
44. HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, SPLIT
45. HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD, ZAGREB
46. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (HZMO), ZAGREB
47. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, ZAGREB
48. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZAGREB
49. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU, ZAGREB
50. HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, ZAGREB
51. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB
52. HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU, ZAGREB
53. HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING, ZAGREB
54. HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, ZAGREB
55. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB
56. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, RIJEKA
57. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT, SPLIT
58. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, OSIJEK
59. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR »SESTRE MILOSRDNICE«, ZAGREB
60. KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, ZAGREB
61. KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA, ZAGREB
62. KLINIČKA BOLNICA MERKUR, ZAGREB
63. KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI »DR. FRAN MIHALJEVIĆ«, ZAGREB
64. KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN, LOVRAN
65. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE, NAŠICE
66. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC, PAKRAC
67. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA, POŽEGA
68. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR, VUKOVAR
69. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, VINKOVCI
70. OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, ŠIBENIK
71. ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC, ČAKOVEC
72. OPĆA BOLNICA DUBROVNIK, DUBROVNIK
73. OPĆA BOLNICA KARLOVAC, KARLOVAC
74. OPĆA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN, KNIN
75. OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA, KOPRIVNICA
76. OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA, NOVA GRADIŠKA
77. OPĆA BOLNICA PULA, PULA
78. OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK, SISAK
79. OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BROD
80. OPĆA BOLNICA VARAŽDIN, VARAŽDIN
81. OPĆA BOLNICA VIROVITICA, VIROVITICA
82. OPĆA BOLNICA ZABOK, ZABOK
83. OPĆA BOLNICA ZADAR, ZADAR
84. OPĆA BOLNICA BJELOVAR, BJELOVAR
85. DOM ZDRAVLJA PETRINJA, PETRINJA
86. DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ, GOSPIĆ
87. SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI NOVI MAROF, NOVI MAROF
88. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, POPOVAČA
89. SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE, VARAŽDINSKE TOPLICE
90. BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC KLENOVNIK, KLENOVNIK
91. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE, ZAGREB
92. LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD »MIROSLAV KRLEŽA«, ZAGREB
93. LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, DUBROVNIK
94. LUČKA UPRAVA OSIJEK, OSIJEK
95. LUČKA UPRAVA PLOČE, PLOČE
96. LUČKA UPRAVA RIJEKA, RIJEKA
97. LUČKA UPRAVA SISAK, SISAK
98. LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BROD
99. LUČKA UPRAVA SPLIT, SPLIT
100. LUČKA UPRAVA ŠIBENIK, ŠIBENIK
101. LUČKA UPRAVA VUKOVAR, VUKOVAR
102. LUČKA UPRAVA ZADAR, ZADAR
103. MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU, ZADAR
104. JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ – MUZEJ MIMARA, ZAGREB
105. MODERNA GALERIJA, ZAGREB
106. MUZEJ ANTIČKOG STAKLA – ZADAR
107. MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA, SPLIT
108. MUZEJ SLAVONIJE, OSIJEK
109. MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, GORNJA STUBICA
110. MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA, SPLIT
111. MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR, ZAGREB
112. NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA, ZAGREB
113. NACIONALNI PARK BRIJUNI, BRIJUNI
114. NACIONALNI PARK KORNATI, MURTER
115. NACIONALNI PARK KRKA, ŠIBENIK
116. NACIONALNI PARK MLJET, GOVEĐARI
117. NACIONALNI PARK PAKLENICA, STARIGRAD-PAKLENICA
118. NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, PLITVIČKA JEZERA
119. NACIONALNI PARK RISNJAK, CRNI LUG
120. NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT, KRASNO
121. PARK PRIRODE BIOKOVO, MAKARSKA
122. PARK PRIRODE KOPAČKI RIT, LUG
123. PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE, UBLI
124. PARK PRIRODE LONJSKO POLJE, JASENOVAC
125. PARK PRIRODE MEDVEDNICA, ZAGREB
126. PARK PRIRODE PAPUK, VOĆIN
127. PARK PRIRODE TELAŠĆICA, SALI
128. PARK PRIRODE UČKA, LOVRAN
129. PARK PRIRODE VELEBIT, GOSPIĆ
130. PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, PAKOŠTANE
131. PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE, SOČICA
132. JAVNA USTANOVA SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC, JASENOVAC
133. SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE (SAFU), ZAGREB
134. SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA (REGOS), ZAGREB
135. TIFLOLOŠKI MUZEJ ZAGREB
136. ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA, DUBROVNIK
137. OBITELJSKI CENTRI
138. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, ZAGREB
139. FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, ZAGREB
140. FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM, ZAGREB
141. FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, ZAGREB
142. JAVNA SVEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ, SA SVOJIM SASTAVNICAMA
143. JAVNA VELEUČILIŠTA I JAVNE VISOKE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ
144. INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, SPLIT
145. EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
146. INSTITUT ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE, ZAGREB
147. HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, ZAGREB
148. INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI, ZAGREB
149. INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, ZAGREB
150. HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT, JASTREBARSKO
151. INSTITUT ZA FIZIKU, ZAGREB
152. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB
153. POLJOPRIVREDNI INSTITUT, OSIJEK
154. INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI, ZAGREB
155. STAROSLAVENSKI INSTITUT, ZAGREB
156. INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, SPLIT
157. INSTITUT »RUĐER BOŠKOVIĆ«, ZAGREB
158. INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA U ZAGREBU, ZAGREB
159. INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB
160. INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM, POREČ
161. INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE, ZAGREB
162. HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, ZAGREB
163. INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU, ZAGREB
164. INSTITUT ZA FILOZOFIJU, ZAGREB
165. INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI »IVO PILAR«, ZAGREB
166. INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU, ZAGREB
167. INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, ZAGREB
168. INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE, ZAGREB
169. JAVNA USTANOVA »MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR, VUKOVAR
170. AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST, ZAGREB
171. HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA, ZAGREB
172. HRVATSKI ZAVOD ZA NORME, ZAGREB
173. AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE, ZAGREB
174. HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, ZAGREB
175. CENTAR ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA, ZAGREB
176. SAVJETODAVNA SLUŽBA, ZAGREB
177. HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ, ZAGREB.
178. IMUNOLOŠKI ZAVOD, ZAGREB

IZVANPRORAČUNSKI FONDOVI

1. HRVATSKE VODE – PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, ZAGREB
2. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, ZAGREB
3. HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB
4. CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, ZAGREB
5. DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, ZAGREB

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA


(„Narodne novine“, broj 16/14 od 07.02.2014.)

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

(„Narodne novine“, broj 55/15 od 20.05.2015.)

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

(„Narodne novine“, broj 105/15 od 02.10.2015.)

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.