Na temelju članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)

Tekst u WORD formatu.