PRAVILNIK O OBVEZNOM POTVRĐIVANJU ELEMENATA TIPNIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA NA OTPORNOST PREMA POŽARU TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA

(«Službeni list» broj 24/90, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji, 55/96 – Zakon o normizaciji, 47/97 i 68/00)

Napomena uredništva: određeni propisi doneseni prije 1. 1. 1990. godine nisu prikazani na portalu www.propisi.hr, kao što je slučaj i sa ovim propisom.

U nastavku prikazujemo: Zakon o standardizaciji («Narodne novine» , broj 53/91), Zakon o normizaciji («Narodne novine» , broj 55/96), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda («Narodne novine» , broj 47/97), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnome potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipnih građevnih konstrukcija te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda («Narodne novine» , broj 68/00).

Tekst u WORD formatu