Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), članka 4. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005 i 44/2005 – pročišćeni tekst), članka 33. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 86/2006) i članka 99. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001,60/2001 i 129/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2006. godine donijela
 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA OPĆINSKA VIJEĆA OPĆINA LOPAR, VRSI, TRIBUNJ, ŠTITAR, FUNTANA I TAR-VABRIGA
 
(“Narodne novine”, broj 110/06)

I.
Raspisuju se izbori za članove općinskih vijeća općina Lopar, Vrsi, Tribunj, Štitar, Funtana i Tar-Vabriga.
 
II.
U općinska vijeća općina Lopar, Vrsi, Tribunj, Štitar, Funtana i Tar-Vabriga, birat će se broj članova kako slijedi:
– Lopar jedanaest članova
– Vrsi jedanaest članova
– Tribunj jedanaest članova
– Štitar jedanaest članova
– Funtana jedanaest članova
– Tar-Vabriga jedanaest članova.
 
III.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 12. studenoga 2006. godine.
 
IV.
Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
 
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.