Temeljem članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na prijedlog Hrvatskih voda, donosi

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH RADOVA, PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA, TE UPRAVLJANJA DETALJNIM GRAĐEVINAMA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I VODNIM GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/10, 126/12 i 112/14)


Tekst u WORD formatu.