Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03, 25/09, 55/11, 82/13 i 14/14) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, br. 102/04 i 64/05) objavljuje

POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA

(“Narodne novine”, broj 49/17)

I.
1. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Svetošimunska 25, Zagreb, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Laboratorij za fizikalno kemijska ispitivanja, Jandrićeva 42, Zagreb
– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;
2. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Zavod za biljne znanosti, Enološki laboratorij, Put Duilova 11, Split
– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;
3. Institut za poljoprivredu i turizam, Zavod za poljoprivredu i prehranu, Prehrambeno-biotehnološki laboratorij, Vinarski laboratorij, Karla Huguesa 8, Poreč
– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;
4. Bioinstitut d.o.o., Laboratorijska djelatnost, Rudolfa Steinera 7, Čakovec
– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;
5. E. C. Inspekt d.o.o., Odjel za laboratorijsku djelatnost, Josipa Pupačića 2, Zagreb
– za obavljanje fizikalno kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;
6. Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, Zavod za mediteranske kulture, Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja, Marka Marojice 4, Dubrovnik
– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

II.
Objavom ovoga Popisa prestaje važiti Popis ovlaštenih laboratorija (»Narodne novine«, br. 8/06, 98/06 i 4/07).