ZAKON
O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

UREDNIČKI PROČIŠĆENI TEKST
"Narodne novine", broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21

link na propis (doc)