Na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08 i 136/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

Text u WORD FORMATU