Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

UREDBU O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18)

Članak 1.
(1) Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u javnim službama su:

SLUŽBENICI

a) Položaji I. vrste

1. rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe
rukovoditelj (načelnik) službe/odjela za unutarnju reviziju 2,134
2. rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi 1,940
3. rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi 1,794
4. rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi 1,697
5. rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi 1,649
6. rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi 1,552
7. rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi 1,503
8. voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih
ustrojstvenih jedinica 1,406
b) Položaji II. vrste
1. voditelj (šef) ispostave 1,164
2. voditelj (šef) odsjeka 1,115
3. voditelj pododsjeka 1,067
4. voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica 1,018

c) Položaji III. vrste

1. voditelj odsjeka računovodstvenih poslova 0,970
2. voditelj (šef) odsjeka 0,921
3. voditelji ostalih ustrojstvenih jedinica 0,873

d) Radna mjesta I. vrste

1. viši unutarnji revizor 1,843
2. unutarnji revizor 1,649
3. viši inspektor 1,571
4. viši upravni savjetnik
viši stručni savjetnik (određene struke) 1,523
5. inspektor 1,329
6. pomoćni unutarnji revizor 1,261
7. voditelj računovodstva
upravni savjetnik
stručni savjetnik (određene struke ili za
određene poslove) 1,232
8. tajnik ustanove 1,212
9. samostalni upravni referent
stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)
ostala radna mjesta I. vrste 1,115

e) Radna mjesta II. vrste

1. tajnik ustanove
voditelj računovodstva 1,086
2. inspektor
revizor
kontrolor 1,048
3. viši informatički referent 0,989
4. viši upravni referent
viši stručni referent (određene struke ili za određene poslove)
ostala radna mjesta II. vrste 0,970

f) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj računovodstva 0,921
2. inspektor
revizor
kontrolor 0,873
3. upravni referent
stručni referent
informatički referent
računovodstveni referent – financijski
knjigovođa 0,854
4. administrativni referent
administrativni tajnik
računovodstveni referent
ekonom 0,824
5. daktilograf
ostala radna mjesta III. vrste 0,776

NAMJEŠTENICI

a) Položaji II. vrste

1. voditelj ustrojstvene jedinice
voditelj radionice 0,892

b) Položaji III. vrste

1. voditelj odsjeka
voditelj radionice 0,824

c) Radna mjesta II. vrste

1. radna mjesta II. vrste 0,873

d) Radna mjesta III. vrste

1. radna mjesta III. vrste 0,776

e) Radna mjesta IV. vrste

1. radna mjesta IV. vrste 0,601
(2) Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka odnose se na sve javne službe navedene u članku 2. Zakona o plaćama u javnim službama, ako odredbama ove Uredbe nije drukčije određeno.
(3) Na uvjete koje službenici moraju ispunjavati za raspored na radna mjesta iz stavka 1. podstavaka d), e) i f) ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članak 2.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama su:

a) Položaji I. vrste

1. a) ravnatelj KBC-a i kliničkih bolnica 3,395
b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 3,395
c) zamjenik ravnatelja pod 1.a) i 1.b) 3,104
2. a) ravnatelj drugih kliničkih ustanova 3,104
b) ravnatelj drugih državnih zdravstvenih zavoda 3,104
c) zamjenik ravnatelja pod 2.a) i 2.b) 2,813
3. a) ravnatelj županijske bolnice 2,813
b) ravnatelj županijskog Doma zdravlja i
Doma zdravlja Grada Zagreba 2,813
c) ravnatelj županijskog Zavoda za javno
zdravstvo i županijskog Zavoda za hitnu
medicinu 2,716
d) zamjenik ravnatelja pod 3.a), 3.b) i 3.c) 2,522
4. ravnatelj Doma zdravlja i ljekarničke ustanove 2,279
5. predstojnik klinike, predstojnik kliničkog zavoda
u kliničkoj ustanovi 3,007
6. a) pomoćnik ravnatelja pod 1.a) i 1.b) 3,007
b) pomoćnik ravnatelja pod 2.a) i 2.b) 2,716
7. a) pomoćnik ravnatelja pod 3.a), 3.b) i 3.c) 2,425
b) pomoćnik ravnatelja pod 4. 1,891
8. a) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik
zavoda, centra, dnevne bolnice klinike,
poliklinike u kliničkoj ustanovi, dr. sc. 2,687
b) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,
centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike
u kliničkoj ustanovi, mr. sc. 2,570
c) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,
centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike
u kliničkoj ustanovi, prim. 2,522
d) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,
centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike
u kliničkoj ustanovi 2,444
9. a) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj dnevne
bolnice zavoda, poliklinike u državnoj ustanovi
preko 40 zaposlenih, dr. sc. 2,687
b) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi preko 40 zaposlenih, mr. sc. 2,570
c) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi preko 40 zaposlenih, prim. 2,522
d) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi preko 40 zaposlenih 2,444
10. a) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi do 40 zaposlenih, dr. sc. 2,638
b) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi do 40 zaposlenih, mr. sc. 2,522
c) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi do 40 zaposlenih, prim. 2,473
d) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi do 40 zaposlenih 2,406
11. a) voditelj zdravstvene službe u državnom
zdravstvenom zavodu 2,716
b) pročelnik zdravstvene službe, pročelnik dnevne
bolnice u županijskoj bolnici 2,444
12. a) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
preko 40 zaposlenih, dr. sc. 2,541
b) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
preko 40 zaposlenih, mr. sc. 2,425
c) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
preko 40 zaposlenih, prim. 2,376
d) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
preko 40 zaposlenih 2,318
13. a) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
do 40 zaposlenih, dr. sc. 2,493
b) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
do 40 zaposlenih, mr. sc. 2,386
c) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
do 40 zaposlenih prim. 2,328
d) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
do 40 zaposlenih 2,279
14. a) glavna sestra/glavni tehničar državne ustanove 1,659
b) glavna sestra klinike kao samostalne ustanove 1,571
c) glavna sestra/glavni tehničar županijske ustanove 1,571

b) Položaji II. vrste

1. glavna sestra/glavni tehničar u državnoj ustanovi
glavna sestra/glavni tehničar u županijskoj ustanovi
glavna sestra klinike
glavna sestra, zdravstveni djelatnik – voditelj odjela 1,164
c) Radna mjesta I. vrste
1. a) doktor medicine specijalist, uži specijalist
dr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu 2,361
b) doktor medicine specijalist, uži specijalist
mr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu 2,336
c) doktor medicine specijalist, uži specijalist prim.
u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu 2,317
d) doktor medicine specijalist, uži specijalist u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu 2,298
e) doktor medicine specijalist, uži specijalist dr. sc. 2,330
f) doktor medicine specijalist, uži specijalist mr. sc. 2,270
g) doktor medicine specijalist, uži specijalist prim. 2,210
h) doktor medicine specijalist, uži specijalist 2,140
i) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. dr. sc. u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu 2,279
j) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. mr. sc. u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu 2,182
k) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. u bolnici, državnom
zdravstvenom zavodu 2,085
l) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. dr. sc. 2,153
m) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. mr. sc. 2,056
n) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. 1,969
2. a) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske
biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist
dr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu 2,153
b) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske
biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist
mr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu 2,056
c) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske biokemije
specijalist, magistar farmacije specijalist u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu 2,027
d) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske biokemije
specijalist, magistar farmacije specijalist dr. sc. 1,988
e) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske biokemije
specijalist, magistar farmacije specijalist mr. sc. 1,959
f) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske
biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist 1,940
g) doktor medicine, doktor dentalne medicine,
magistar medicinske biokemije, magistar farmacije,
na specijalizaciji 1,659
3. a) ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene
zaštite dr. sc. 1,959
b) ugovorni zdravstveni djelatnik primarne
zdravstvene zaštite primarijus 1,921
c) ugovorni zdravstveni djelatnik primarne
zdravstvene zaštite mr. sc. 1,882
d) ugovorni zdravstveni djelatnik primarne
zdravstvene zaštite 1,794
4. a) nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti
koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja,
dr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu 1,988
b) nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti koji
sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja,
mr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu 1,901
c) nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti koji
sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu 1,824
5. a) doktor medicine, doktor dentalne medicine,
magistar medicinske biokemije, magistar
farmacije, dr. sc. 1,804
b) doktor medicine, doktor dentalne medicine,
magistar medicinske biokemije, magistar
farmacije, mr. sc. 1,727
c) doktor medicine, doktor dentalne medicine,
magistar medicinske biokemije, magistar farmacije 1,659
d) zdravstveni djelatnik u zdravstvenom zavodu 1,659
e) logoped 1,571
6. a) nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja, dr. sc. 1,571
b) molekularni biolog, biolog, citogenetičar, psiholog,
fonetičar, fizičar, defektolog/edukacijski rehabilitator,
koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja 1,571
c) nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja, mr. sc. 1,513
d) nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja 1,445
7. zdravstveni djelatnik – pripravnik 1,115
d) Radna mjesta II. vrste
1. zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama,
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu 1,164
2. nezdravstveni djelatnici – zdravstveni suradnici 1,125
e) Radna mjesta III. vrste
1. zdravstveni djelatnik: na otvorenim izvorima zračenja,
citostaticima, liječenju AIDS-a, u jedinici intenzivne
skrbi u operaciji (instrumentiranje, anesteziologija),
na hemodijalizi, u rađaonici, hitnoj službi i
traumatologiji 1,067
2. zdravstveni djelatnik: u bolnici i kućnoj njezi 1,018
3. zdravstveni djelatnik: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
poliklinikama, javnom zdravstvu,
vozač (samo djelatnost hitne medicine) 0,951
f) Radna mjesta IV. vrste
1. bolničar 0,727.


Članak 3.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje su:
 
 
a) Položaji I. vrste

1. rukovoditelj sektora u Direkciji 2,667
2. voditelj Regionalnog ureda Zagreb 2,425
3. voditelj Regionalnog ureda Split, Osijek i Rijeka 2,279
rukovoditelj službe u Direkciji
4. voditelj područne službe 2,134
5. rukovoditelj odjela u Direkciji 2,037


b) Radna mjesta I. vrste

1. predsjednik liječničkog povjerenstva 2,027
2. kontrolor zavoda 1,988
3. viši inspektor 1,940
4. član liječničkog povjerenstva 1,794
5. inspektor
koordinator 1,697
6. viši revizor 1,552
7. revizor 1,309
.
 
Članak 4.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik ureda
izvršni koordinator za područne službe
predstojnik područne službe

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni suradnik specijalist za
mirovinsko osiguranje 1,940
viši stručni suradnik specijalist
(određene struke ili za određene poslove)
2. stručni suradnik specijalist za mirovinsko osiguranje
stručni suradnik specijalist
(određene struke ili za određene poslove) 1,697
3. viši projektant informacijskog sustava 1,600
4. samostalni pravni zastupnik 1,523
5. viši upravni referent
viši stručni suradnik 1,406

c) Radna mjesta II. vrste

1. samostalni stručni referent I. 1,164
2. samostalni stručni referent II. 1,048

d) Radna mjesta III. vrste

1. stručni referent I. 0,920
2. stručni referent II. 0,873.

Članak 5.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik regionalnog ureda 2,279
2. voditelj ispostave 1,455
 
b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu 1,620


c) Radna mjesta II. vrste

1. stručni suradnik II. vrste – savjetodavac 1,125

Članak 6.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u visokim učilištima i javnim institutima su:
a) Položaji I. vrste
1. dekan, dekan veleučilišta ili visoke škole
– redoviti profesor, trajno zvanje
– redoviti profesor, prvi izbor
– izvanredni profesor
– docent
– profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju ili viši predavač
a) iznad 500 zaposlenika 3,395
b) od 200 do 500 zaposlenika 3,298
c) do 200 zaposlenika 3,201
2. dekan fakulteta bez pravne osobnosti
– redoviti profesor, trajno zvanje
– redoviti profesor, prvi izbor
– izvanredni profesor
– docent 3,152
3. ravnatelj
– znanstveni savjetnik, drugi izbor
– znanstveni savjetnik, trajno zvanje
– znanstveni savjetnik, prvi izbor
– viši znanstveni suradnik
– znanstveni suradnik 3,298
4. prodekan, prodekan veleučilišta ili visoke škole
– redoviti profesor, trajno zvanje
– redoviti profesor, prvi izbor
– izvanredni profesor
– docent
– profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju
– viši predavač
a) iznad 500 zaposlenika 3,201
b) od 200 do 500 zaposlenika 3,152
c) do 200 zaposlenika 3,104
5. Prodekan fakulteta bez pravne osobnosti
– redoviti profesor, trajno zvanje
– redoviti profesor, prvi izbor
– izvanredni profesor
– docent 3,104
6. pomoćnik ravnatelja
– znanstveni savjetnik, drugi izbor
– znanstveni savjetnik, trajno zvanje
– znanstveni savjetnik, prvi izbor
– viši znanstveni suradnik
– znanstveni suradnik 3,152
7. pročelnik sveučilišnog odjela
– redoviti profesor, trajno zvanje
– redoviti profesor, prvi izbor
– izvanredni profesor
– docent 3,152
8. zamjenik pročelnika sveučilišnog odjela
– redoviti profesor, trajno zvanje
– redoviti profesor, prvi izbor
– izvanredni profesor – docent 3,104
9. pročelnik odsjeka, predstojnik zavoda (više od 20 zaposlenika)
– redoviti profesor, trajno zvanje 3,104
– znanstveni savjetnik, drugi izbor
– znanstveni savjetnik, trajno zvanje 3,104
– redoviti profesor, prvi izbor 2,716
– znanstveni savjetnik, prvi izbor 2,716
– izvanredni profesor 2,328
– viši znanstveni suradnik 2,328
– docent 2,134
– znanstveni suradnik 2,134
– profesor visoke škole 2,134
– viši predavač, viši asistent 1,746
10. pročelnik odsjeka, predstojnik zavoda (do 20 zaposlenih)
– redoviti profesor, trajno zvanje 3,055
– znanstveni savjetnik, drugi izbor
– znanstveni savjetnik, trajno zvanje 3,055
– redoviti profesor, prvi izbor 2,619
– znanstveni savjetnik, prvi izbor 2,619
– izvanredni profesor 2,231
– viši znanstveni suradnik 2,231
– docent 2,037
– znanstveni suradnik 2,037
– profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju                           2,037
– viši predavač, viši asistent 1,697
11. voditelj laborat., šef katedre
– redoviti profesor, trajno zvanje
– znanstveni savjetnik, drugi izbor
– znanstveni savjetnik, trajno zvanje 3,007
12. voditelj laborat., šef katedre
– redoviti profesor, prvi izbor
– znanstveni savjetnik, prvi izbor 2,570
13. voditelj laborat., šef katedre
– izvanredni profesor
– viši znanstveni suradnik 2,182
14. voditelj laborat., šef katedre
– profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju
– docent
– znanstveni suradnik 1,988
15. voditelj laborat., šef katedre
– viši predavač
– viši asistent 1,746
16. voditelj laborat., šef katedre
– predavač
– asistent 1,503
b) Radna mjesta I. vrste
1. redoviti profesor – trajno zvanje, znanstveni savjetnik
– drugi izbor 2,958
2. redoviti profesor – prvi izbor, znanstveni savjetnik
– prvi izbor 2,425
3. izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik 2,037
4. docent, znanstveni suradnik, viši lektor, profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju           1,843
5. knjižničarski savjetnik, umjetnički savjetnik                                       1,843
6. viši predavač, viši asistent, poslijedoktorand,
viši umjetnički suradnik, viši knjižničar
stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom
obrazovanju 1,600
7. lektor 1,455
8. asistent, viši stručni suradnik u sustavu
znanosti i visokom obrazovanju, dipl. knjižničar 1,406
9. stručni suradnik u sustavu znanosti i
visokom obrazovanju 1,261
10. predavač, umjetnički suradnik 1,358
c) Radna mjesta II. vrste
1. viši tehničar, viši laborant 1,067
2. knjižničar 1,018
d) Radna mjesta III. vrste
1. laborant, tehnički suradnik 0,970
2. pomoćni knjižničar 0,873


Članak 7.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika
ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika
ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje
3 programa i s 451 i više učenika
ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika
ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu
s teškoćama s 201 i više učenika
ravnatelj srednje škole s učeničkim domom 2,076
2. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika
ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika
ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu
s teškoćama od 101 do 200 učenika
ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika 1,920
3. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika
ravnatelj srednje škole do 300 učenika
ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu
s teškoćama do 100 učenika
ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika
ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim
preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom
spremom prema ranijim propisima 1,765
4. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim
preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom
spremom prema ranijim propisima 1,688

b) Radna mjesta I. vrste

1. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik 1,676
2. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor 1,532
3. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 1,385
4. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – bez položenog stručnog ispita 1,164
5. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – savjetnik 1,614
6. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – mentor 1,481
7. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj 1,325
8. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez položenog stručnog ispita 1,124
9. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste
obrazovanja 1,124
10. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,414
11. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,337
12. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,235
13. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,341
14. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,254
15. učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi sa završenom učiteljskom školom, kao i učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u glazbenim i plesnim školama sa završenom glazbenom školom 1,235
 

c) Radna mjesta II. vrste

1. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,164
2. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 0,984
3. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 0,984
4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 0,984
5. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa 1,164
6. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa – bez položenog stručnog ispita 0,984
7. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut 1,067
8. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita 0,902
9. strukovni učitelj – savjetnik 1,173
 

d) Radna mjesta III. vrste

1. strukovni učitelj – mentor 1,090
2. strukovni učitelj 1,034
3. strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita 0,863
4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 0,863
5. suradnik u nastavi 1,004
6. službenik koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika 0,999
7. tajnik školske ustanove prema članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 0,970
8. medicinska sestra/zdravstveni tehničar 0,941
9. medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita 0,795
10. radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj) 0,776
11. domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor 0,776
 
 
e) Radna mjesta IV. vrste

1. Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir,
vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja 0,601.


Članak 8.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi su:

 

  a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj ustanove socijalne skrbi s 201 i više zaposlenih radnika 2,472
2. ravnatelj ustanove socijalne skrbi sa 101 do 200 zaposlenih radnika 2,210
3. ravnatelj ustanove socijalne skrbi s 51 do 100 zaposlenih radnika 2,156
4. ravnatelj ustanove socijalne skrbi do 50 zaposlenih radnika
predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi s 20 i više zaposlenih radnika
 
  voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi s 20 i više zaposlenih radnika 2,051
5. voditelj Ureda zajedničkih poslova u Centru za socijalnu skrb Zagreb 1,892
6. predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi od 10 do 19 zaposlenih radnika  
  voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi od 10 do 19 zaposlenih radnika 1,794
7. predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi do 9 zaposlenih radnika  
  voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi do 9 zaposlenih radnika 1,655
8. voditelj odjela 1,492
9. voditelj stručne cjeline  
1,404

 

 

  b) Položaji II. vrste
1. voditelj odjela  
  voditelj stručne cjeline  
1,200

 

 

  c) Položaji III. vrste
1. voditelj ustrojbene jedinice 1,100
2. voditelj odsjeka  
1,090

 

 

  d) Radna mjesta I. vrste
1. savjetnik 1,676
2. mentor 1,532
3. stručni radnik I. vrste (određene struke ili za određene poslove)  
1,400

 

 

  e) Radna mjesta II. vrste
1. savjetnik 1,200
2. mentor 1,180
3. stručni radnik II. vrste (određene struke ili za određene poslove)  
1,160

 

 

  f) Radna mjesta III. vrste
1. stručni učitelj, suradnik u nastavi – savjetnik 1,100
2. stručni učitelj, suradnik u nastavi – mentor 1,052
3. medicinska sestra/medicinski tehničar  
  stručni učitelj, stručni suradnik u odgoju, fizioterapeut, viši asistent u organiziranom stanovanju 1,046
4. radni instruktor, suradnik u odgoju u učeničkom domu, suradnik u nastavi 0,999
5. bolničar  
0,727

 


 

  NAMJEŠTENICI
  a) Radna mjesta III. vrste
1. kuhar u domu socijalne skrbi 1,004
2. kućni majstor, domar i drugi radnici na održavanju s položenim ATK ispitom  
0,824

 

 

  b) Radna mjesta IV. vrste
1. njegovatelj, asistent u organiziranom stanovanju, pomoćni radnik, gerontodomaćica 0,750.


Članak 9.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama kulture su:

 
a) Položaji I. vrste
 
1.

 

intendant Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb

 
3,395
 
2.
 
ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva,
 
ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda,

 

ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,

 
ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra,

 

ravnatelj Javne ustanove Spomen područje Jasenovac

 
3,250
 
3.

 

ravnatelji ustanove kulture i zaklade u kulturi
kojima je osnivač Republika Hrvatska

 
 
2,813
 
4.

 

pomoćnik intendanta HNK Zagreb (ravnatelji opere, baleta, drame i poslovni ravnatelj), zamjenik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva,

 

zamjenik ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

 
2,473
 
5.

 

pomoćnik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva,

 

pomoćnik ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

 
pomoćnik ravnatelja Moderne galerije Zagreb
pomoćnik ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra
pomoćnik ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata
pomoćnik ravnatelja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru
 
2,425
 
b) Radna mjesta I. vrste
 
1.
 
šef – dirigent opernog orkestra
 
solist opere – nacionalni prvak
 
glumac – nacionalni prvak
 
instrumentalni solist – nacionalni prvak
2. voditelj Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA Hrvatske
 
3,007
2,473
 
3.
 
koncertni majstor opernog orkestra
 
dirigent I
 
redatelj I
 
solist opere – prvak
 
glumac – prvak
 
2,425
 
4.
 
dirigent II
 
redatelj II
 
dirigent baleta
 
zborovođa
 
vođa dionica
 
solist – vođa violončela
 
harfist
 
timpanist
 
prvi puhači

 

zamjenik koncert – majstora opernog orkestra

 
solist opere – velike i srednje uloge
 
glumac – velike i srednje uloge
 
kostimograf
 
scenograf
 
konzervator savjetnik
 
restaurator savjetnik
 
konzervator – restaurator savjetnik
 
muzejski savjetnik
 
muzejski pedagog savjetnik
 
dokumentarist savjetnik
 
informatičar savjetnik
 
arhivski savjetnik
 
knjižničarski savjetnik, savjetnik za marketing, savjetnik za odnose s javnošću
 
1,843
 
5.
 
treći puhači
 
1,649
 
6.
 
viši muzejski pedagog
 
viši informatičar
 
viši dokumentarist
 
stručni suradnik specijalist u arhivu
 
viši kustos
 
viši arhivist
 
viši knjižničar
 
viši konzervator
 
viši restaurator
 
viši konzervator – restaurator
 
viši filmolog, viši voditelj marketinga, viši voditelj odnosa s javnošću
 
glazbeni voditelj u baletu

 

umjetnički voditelj opernog, dramskog i baletnog studija

 
dramaturg
 
producent scenskih i izvedbenih umjetnosti
 
solist opere – srednje uloge
 
glumac – srednje uloge
 
oblikovatelj svjetla
 
voditelj scenske tehnike/proizvodnje
 
voditelj rasvjete, tonske i video tehnike
 
voditelj kostimografske opreme

 

voditelj zaštite, energetskog postrojenja i održavanja postrojenja u kazalištu

 
zamjenik vođe dionice, prve violine
 
plesač pjevač – solist
 
vođa udaraljki
 
voditelj slikarne
 
voditelj kiparnice
 
korepetitor
 
stvaratelj lutaka
 
animator lutaka
 
drugi puhači
 
1,503
 
7.
 
 
arhivist specijalist
tutti-glazbenici
 
1,406
 
8.
 
pijanist
 
četvrti rog
 
inspicijent
 
inspicijent – šaptač
 
pjevač opernog zbora – vođa dionica
 
pjevač opernog zbora – epizodist
 
operetni pjevač
 
voditelj maskersko-vlasuljarske radionice
 
majstor izrade rekvizita
 
majstor kipar
 
majstor slikar
 
plesač suvremenog plesa
 
1,261
 
9.
 
snimatelj, snimatelj informatičar
 
1,232
 
10.
 
kustos
 
muzejski pedagog
 
arhivist
 
konzervator
 
restaurator
 
konzervator – restaurator
 
diplomirani knjižničar
 
voditelj marketinga
 
voditelj odnosa s javnošću
 
informatičar
 
dokumentarist
 
filmski montažer
 
snimatelj zvučnih izdanja
 
 
udaraljkaš
 
pjevač opernog zbora
 
voditelj pozornice
 
voditelj rasvjete
 
šaptač
 
slikar, kipar
 
 
1,212
 
11.
 
suradnik konzervatora
 
suradnik konzervatora – restauratora

 

 

stručni suradnik u ustanovi kulture (određene struke ili za određene poslove)                              1,210

 
c) Radna mjesta II. vrste
 
1.
 
voditelj tiskare
 
restaurator majstor specijalist

 

viši konzervator tehničar II stupnja specijalist

 
specijalist određene struke
 
1,164
 
2.
 
knjižničar
 
asistent scenografa
 
asistent kostimografa
 
majstor tona
 
majstor rasvjete u kazalištu
 
majstor maske u kazalištu
 
majstor vlasuljar u kazalištu
 
fizioterapeut
 
viši kemijski tehničar
 
viši restaurator tehničar specijalist
 
viši arhivski tehničar specijalist
 
viši konzervator tehničar specijalist
 
1,018
 
3.

 

suradnik višeg konzervatora tehničara specijalista

 
1,016

 

suradnik višeg restauratora tehničara specijalista

 

Uvjeti za točke 1. – 3.: Prema posebnim propisima i općim aktima.

 
d) Radna mjesta III. vrste
 
1.
 
 
restaurator majstor
staklopuhač
 
viši konzervator tehničar II stupnja
 
1,014
 
2.
 
viši arhivski tehničar
 
viši muzejski tehničar
 
viši fotograf
 
viši preparator
 
viši konzervator tehničar
 
viši restaurator tehničar
 
specijalist suradnik određene struke
 
0,980
 
3.
 
suradnik višeg konzervatora tehničara
 
suradnik višeg restauratora tehničara
 
0,892
 
4.
 
muzejski tehničar
 
arhivski tehničar
 
preparator
 
konzervator tehničar
 
restaurator tehničar
 
pomoćni knjižničar
 
fotograf
 
tiflografičar
 
korektor
 
čitač korektoru
 
knjigoveža
 
kemijski tehničar
 
0,873
 
5.
 
suradnik konzervator tehničar
 
suradnik restaurator tehničar
 
0,870

 

Uvjeti za točke 1. – 5.: Prema posebnim propisima i općim aktima.

 
NAMJEŠTENICI
 
a) Položaji III. vrste
 
1.
 
voditelj smjene pozornice u kazalištu
 
2.
 
voditelj nadstroplja u kazalištu
 
3.

 

voditelj kazališnih rekvizita, pokućstva i oružja

 
4.
 
voditelj kazališne tapetarije
 
5.
 
voditelj kazališne stolarije
 
6.
 
voditelj kazališne bravarije
 
7.

 

voditelj ženske ili muške kazališne krojačnice

 
8.
 
voditelj kazališne postolarnice
 
9.

 

voditelj energetike i održavanja u kazalištu

 
10.
 
voditelj vatrogasaca u kazalištu
 
0,873

 

Uvjeti za radna mjesta 1. – 10.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.

 
b) Radna mjesta III. vrste
 
1.
 
majstor tapetar u kazalištu
 
2.
 
majstor stolar u kazalištu
 
3.
 
majstor bravar u kazalištu
 
4.

 

majstor ženske ili muške kazališne krojačnice

 
5.
 
majstor kazališne postolarnice
 
6.
 
majstor – regulater kazališne rasvjete
 
7.
 
predradnik ženske ili muške garderobe
 
8.
 
predradnik skladišta kazališnog dekora
 
9.
 
predradnik transporta u kazalištu
 
10.

 

skladištar ženskih ili/i muških kazališnih kostima

 
11.
 
skladištar kazališne obuće
 
12.
 
majstor radionice kazališnog videa
 
13.
 
pokućstvar – skladištar u kazalištu
 
14.
 
predradnik majstor vlasuljar
 
15.
 
masker
 
16.
 
vlasuljar
 
0,824

 

Uvjeti za radna mjesta 1. – 16.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.

 
c) Radna mjesta IV. vrste
 
1.
 
niži preparator, manipulant
 
0,679
 

 
Članak 10.
 
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu:
1. solist baleta – nacionalni prvak 3,007
2. solist baleta – prvak
baletni majstor
baletni majstor – pedagog 2,425
3. solist baleta – velike i srednje uloge 1,843
4. solist baleta – srednje uloge
baletni pedagog
koreograf u baletu 1,503
5. član baletnog ansambla 1,212
Uvjeti za radna mjesta 1. – 5.: Položena audicija, višegodišnji uspješni nastup, ostali uvjeti prema posebnim propisima i općem aktu.
6. predradnik pozornice
voditelj transporta i skladišta dekora u kazalištu 0,892
7. oružar – skladištar u kazalištu
skladištar kazališne rekvizite 0,824
8. pokućstvar
kostimer ženske/muške garderobe u kazalištu
radnik nadstroplja u kazalištu
radnik na pozornici u kazalištu
vatrogasac 0,776
Uvjeti za radna mjesta 6. – 8.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.
 

 Članak 11.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO su:
1. umjetnički voditelj plesnog ansambla nacionalnog statusa 2,425
2. dirigent – glazbeni voditelj Ansambla LADO 2,134
3. plesni voditelj Ansambla LADO
plesač pjevač Ansambla LADO – solist i plesni voditelj
plesač pjevač Ansambla LADO – prvak i plesni voditelj
plesač pjevač Ansambla LADO – prvak
voditelj orkestra Ansambla LADO 1,940
4. plesač pjevač Ansambla LADO – solist
glazbenik Ansambla LADO – solist
voditelj tehnike Ansambla LADO 1,503
5. plesač pjevač Ansambla LADO – srednje uloge
glazbenik Ansambla LADO – voditelj dionice
voditelj fundusa i radionice nošnji Ansambla LADO
tehničar – ton majstor
korepetitor Ansambla LADO 1,261
6. plesač pjevač Ansambla LADO
glazbenik Ansambla LADO 1,212
7. garderobijer – krojač Ansambla LADO 1,018
Uvjeti za radna mjesta 1. – 7.: Prema općem aktu.
 

Članak 12.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom hidrografskom institutu su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj Hrvatskog hidrografskog instituta 3,395
2. pomoćnik ravnatelja 2,425
b) Položaji II. vrste
1. zapovjednik hidrografskog broda preko 500 BT 1,200
c) Položaji III. vrste
1. zapovjednik hidrografskog broda 1,067
d) Radna mjesta I. vrste
1. glavni redaktor pomorskih karata (određene struke
ili za određene poslove)
voditelj poslova sistemske podrške
redaktor hidrografskih originala 1,552
2. redaktor pomorskih karata
hidrograf – geodet
hidrograf – elektroničar
nautičar za sigurnost plovidbe i nautičke publikacije
suradnik za tehničku pripremu publikacija
oceanolog fizičar
fizičar meteorolog
oceanolog kemičar
oceanolog geolog
samostalni sistem. inženjer
samostalni projektant GIS-a 1,280
e) Radna mjesta II. vrste
1. redaktor II. vrste 1,164
2. prvi časnik na hidrografskom brodu preko 500 BT 1,018
2. drugi časnik na brodu preko 500 BT
pomorski strojar na hidrografskom brodu
porivnog stroja snage preko 1000 kW 0,970
f) Radna mjesta III. vrste
1. upravitelj stroja na hidrografskom brodu porivnog stroja snage preko 1000 kW 1,100
2. upravitelj stroja na hidrografskom brodu 1,018
3. tehnički suradnik (određene struke ili za određene poslove) 0,970
4. knjigovezac specijalist 0,854
5. ofset-strojar
oceanolog III. vrste
nautičar III. vrste
hidrograf III. vrste (određene struke ili za određene poslove)
kartograf III. vrste
operater grafičke pripreme
kormilar na hidrografskom brodu
električar brodski
brodski kuhar
strojar – mazač 0,824

 

Članak 13.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Agencije 3,395
2. zamjenik ravnatelja Agencije 3,007
3. glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća – voditelj
glavni istražitelj pomorskih nesreća – voditelj
glavni istražitelj željezničkih nesreća – voditelj 2,910
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši istražitelj zrakoplovnih nesreća
viši istražitelj pomorskih nesreća
viši istražitelj željezničkih nesreća 2,716
2. istražitelj zrakoplovnih nesreća
istražitelj pomorskih nesreća
istražitelj željezničkih nesreća 2,522.

 

Članak 14.
 
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za obalni linijski pomorski promet su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,104
2. pomoćnik ravnatelja 2,522
 

Članak 15.
 
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,395
2. pomoćnik ravnatelja 2,619
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. glavni inženjer 2,522
2. inženjer specijalist 2,037
 

Članak 16.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama zaštite prirode i okoliša su:
 
 

 
 
a) Položaji I. vrste

a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj ustanove koja upravlja nacionalnim
parkom Plitvice i Brijuni 3,007
2. ravnatelj ustanove koja upravlja
nacionalnim parkom 2,425
3. pomoćnik ravnatelja iz točke 1. 2,231
4. ravnatelj ustanove koja upravlja
parkom prirode 2,134
5. pomoćnik ravnatelja iz točke 2.
stručni voditelj ustanove koja upravlja
nacionalnim parkom i parkom prirode 1,794
6. glavni nadzornik 1,600
 

b) Položaji II. vrste

1. glavni nadzornik 1,164
 

c) Radna mjesta I. vrste

1. tajnik ustanove 1,503
2. nadzornik
čuvar prirode 1,261
 

d) Radna mjesta II. vrste

1. tajnik ustanove 1,164
2. nadzornik
čuvar prirode 1,115
 

e) Radna mjesta III. vrste

1. nadzornik
čuvar prirode 0,970
 

NAMJEŠTENICI

a) Radna mjesta II. vrste

1. zapovjednik (upravitelj) broda 1,164
2. upravitelj stroja 1,018

b) Radna mjesta III. vrste

1. zapovjednik (upravitelj) broda 1,067
2. mornar 0,921
 

c) Radna mjesta IV. vrste

1. pomoćni mornar 0,727
 

Članak 16.a
 
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj Hrvatske agencije za okoliš i prirodu 2,716
2. pomoćnik ravnatelja Hrvatske agencije
za okoliš i prirodu za okoliš 2,425
3. pomoćnik ravnatelja Hrvatske agencije
za okoliš i prirodu za prirodu 2,425
4. voditelj ureda ravnatelja Hrvatske agencije
za okoliš i prirodu 1,940
 

Članak 17.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom centru za razminiranje su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje 3,007
2. zamjenik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje 2,813
3. pomoćnik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje 2,425
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. pirotehnički nadzornik – koordinator nadzora poslova
razminiranja 1,940
2. interni nadzornik 1,940
 

c) Radna mjesta II. vrste

1. pirotehnički nadzornik 1,164
 

d) Radna mjesta III. vrste

1. pirotehničar – voditelj izvida 1,067
2. pirotehničar nadglednik 1,018
3. pirotehničar 1,018
4. operater stroja za razminiranje 0,970
 

Članak 18.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama su:
 

a) Položaji I. vrste

1. direktor 3,007
2. zamjenik direktora 2,667
 

Članak 19.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Regionalnom središtu za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 20.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za odgoj i obrazovanje su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,813
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 21.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih su:
 

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 22.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za plovne putove unutarnjih voda su:
 

a) Položaji I. vrste

1. direktor Agencije 3,007
2. pomoćnik direktora 2,813
3. glavni nadzorni inženjer 1,794
 

b) Radna mjesta III. vrste

1. zapovjednik broda 1,067
2. strojar unutarnje plovidbe 1,018
3. vođa palube 0,873
4. nadzornik plovnog puta 0,970
5. zapovjednik broda za obilježavanje 0,921
6. pomoćnik na obilježavanju plovnog puta 0,824
 

 
Članak 23.
(Brisan.)
 

Članak 24.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za norme su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,813
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 25.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,813
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

 
Članak 26.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj matici iseljenika su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj 3,395
2. zamjenik ravnatelja 3,104
3. tajnik Hrvatske matice iseljenika 2,619
4. voditelj podružnice 1,795
5. voditelj ureda ravnatelja 1,407
b) Položaji II. vrste
1. glavni urednik časopisa 1,164
c) Položaji III. vrste
1. voditelj marketinga
voditelj tehničkih poslova 1,067
d) Radna mjesta I. vrste
1. stručni savjetnik – specijalist 1,698
novinar 1,552

 

Članak 27.
 
(Brisan.)
 

Članak 28.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici su:
 

a) Položaji I. vrste

1. načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice 3,007
2. tajnik Operativno-tehničkog stožera 2,085
 

Članak 29.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Državnoj školi za javnu upravu su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. koordinator 1,746
 

Članak 30.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara su:
 

a) Položaji I. vrste

1. predsjednik Fonda 3,007
2. zamjenik predsjednika Fonda 2,522
3. potpredsjednik Fonda za ekonomsko praćenje projekata 2,037
4. potpredsjednik Fonda za tehničko praćenje projekata 2,037
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni suradnik za financijsko-računovodstvene
poslove 1,746
 

Članak 31.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Pravosudnoj akademiji su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,395
2. zamjenik ravnatelja 2,716
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. tajnik Pravosudne akademije 2,037
 

Članak 32.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj 3,395
2. zamjenik ravnatelja 2,813
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
4. rukovoditelj službe – viši vještak specijalist 2,406
5. rukovoditelj područnog ureda – vještak specijalist 2,361
6. rukovoditelj službe – viši stručni savjetnik vještak 2,279
b) Radna mjesta I. vrste
1. viši vještak – specijalist 2,361
2. vještak – specijalist 2,317
3. savjetnik ravnatelja 2,279
4. viši stručni savjetnik – vještak psiholog
viši stručni savjetnik – vještak socijalni radnik
viši stručni savjetnik – vještak rehabilitator
viši stručni savjetnik – vještak logoped
viši stručni savjetnik – vještak pedagog 1,959
5. viši stručni suradnik specijalist
za profesionalnu rehabilitaciju 1,940
6. stručni savjetnik – vještak psiholog
stručni savjetnik – vještak socijalni radnik
stručni savjetnik – vještak rehabilitator
stručni savjetnik – vještak logoped
stručni savjetnik – vještak pedagog 1,882
7. viši stručni savjetnik u središnjem uredu 1,620
8. viši stručni suradnik 1,406
c) Radna mjesta II. vrste
1. samostalni stručni referent I. 1,164
2. samostalni stručni referent II. 1,048
d) Radna mjesta III. vrste
1. stručni referent I. 0,920
2. stručni referent II. 0,873

Članak 32.a
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj 3,201

 

Članak 33.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,201
 

Članak 34.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi su:
 

a) Položaji I. vrste:

1. ravnatelj 3,395
 
2. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

 
 
Članak 35.
 
 
 
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji su:

 
 
a) Položaji I. vrste

 
 
1. ravnatelj 3,395
2. zamjenik ravnatelja 2,910
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 
 

b) Radna mjesta I. vrste
 
 

1. savjetnik ravnatelja 2,231
2. načelnik službe u središnjem uredu 2,134
3. voditelj Središnjeg laboratorija za kontrolu
kvalitete mlijeka 2,134
4. viši stručni savjetnik – specijalist 2,134
5. viši koordinator 1,940
6. koordinator 1,697
 
 

c) Radna mjesta II. vrste
 
 

1. viši tehnički suradnik 1,067
2. viši laborant 1,067
 
 

d) Radna mjesta III. Vrste
 
 

1. laborant
tehnički suradnik 1,018
 
 

e) Radna mjesta IV. Vrste
 

1. radnik na općim poslovima 0,727


 
Članak 36.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,201
2. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja 2,231
 

Članak 37.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom centru za konjogojstvo – državne ergele Đakovo i Lipik su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. pomoćnik ravnatelja 2,425
3. upravitelj ergele 2,134
4. voditelj uzgoja/tehnolog konjogojstva
voditelj biljne proizvodnje – tehnolog ratarstva 1,940
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. koordinator
koordinator uzgojno selekcijskih mjera u konjogojstvu 1,746
2. stručni savjetnik za trening i obuku 1,232
 

c) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj obuke i treninga u zaprežnom sportu
poslovođa Pastuharne; poslovođa Ivandvora, poslovođa
ergele Lipik 1,067
2. jahač – vozač
jahač – vozač – potkivač
jahač – vozač/voditelj turističkog jahanja 0,970
3. radnik u poljoprivredi – traktorist
radnik u poljoprivredi – traktorist/vozač kamiona
kovač – potkivač
tehnički suradnik
radnik u konjogojstvu 0,844
 

NAMJEŠTENICI

a) Radna mjesta III. vrste

1. pomoćni radnik u konjogojstvu 0,727
 

b) Radna mjesta IV. vrste

1. dežurni radnik u konjogojstvu 0,582
 

Članak 38.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Savjetodavnoj službi su:  
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,395
2. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši koordinator 1,940

 

Članak 39.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za hranu su:
 

a) Položaji I. vrste


1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,522
 

 
Članak 40.
 
 
 
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za poljoprivredno zemljište su:
 
 

a) Položaji I. vrste
 
 
1. ravnatelj 3,395
2. zamjenik ravnatelja 2,910
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
4. voditelj službe u središnjem uredu 2,134
 
 

b) Radna mjesta I. vrste
 
 

1. savjetnik ravnatelja 2,231
2. arhitekt računalnih aplikacija 1,988
3. viši koordinator 1,940
4. koordinator 1,697
5. viši sistem administrator 1,697
6. sistem administrator 1,523
7. programer računalnih aplikacija 1,523
 
 

c) Radna mjesta III. Vrste
 

1. laborant
tehnički suradnik 1,018


 
Članak 41.
(1) Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova službenika koji rade u strukturi institucija koje su dobile dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i u strukturi institucija koje će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske,
ravnatelj Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,
ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih 3,395
2. pomoćnik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i
ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) 3,298
3. zamjenik ravnatelja Agencije za regionalni razvoj
Republike Hrvatske,
zamjenik ravnatelja Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije,
zamjenik ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih 3,104
4. pomoćnik ravnatelja Agencije za regionalni razvoj
Republike Hrvatske,
pomoćnik ravnatelja Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije,
pomoćnik ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih (nadležan za ustrojstvenu jedinicu
zaduženu za financiranje i ugovaranje koja je dobila dozvolu
za rad Europske komisije za upravljanje sredstvima
Europske unije u sklopu IV. komponente IPA-e),
pomoćnik ravnatelja Agencije za mobilnost i programe
Europske unije (nadležan za ustrojstvenu jedinicu
akreditiranu od strane Europske komisije za poslove provedbe programa Europske unije za obrazovanje, mlade, sport i
znanost),
predstojnik ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
(nadležan za ustrojstvenu jedinicu zaduženu za financiranje
i ugovaranje koja je dobila dozvolu za rad Europske komisije
za upravljanje sredstvima Europske unije u sklopu IV.
komponente IPA-e) 2,910
5. voditelj službe 2,716
6. voditelj odjela 2,328
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja Agencije za regionalni razvoj 2,231
2. viši stručni savjetnik – specijalist 2,134
3. tajnik agencije
viši unutarnji revizor u Agenciji za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije 2,037
4. viši stručni savjetnik 1,978
5. viši koordinator 1,940
6. unutarnji revizor 1,843
7. stručni savjetnik 1,600
8. koordinator 1,746
9. stručni suradnik 1,455
(2) Institucije u smislu stavka 1. ovoga članku su: Središnja agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i ustrojstvene jedinice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zadužene za financiranje i ugovaranje koje su dobile dozvolu za rad Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije u sklopu IV. komponente IPA-e te ustrojstvene jedinice Agencije za mobilnost i programe Europske unije akreditirane od strane Europske komisije za poslove provedbe programa Europske unije za obrazovanje, mlade, sport i znanost.
(3) Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se samo na službenike raspoređene na radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi za koje je dana dozvola Europske komisije.
(4) Na osnovne elemente opisa radnih mjesta i uvjete za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim službenicima.
 

Članak 42.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« su:
 

a) Položaji I. vrste

1. glavni ravnatelj 3,395
2. ravnatelj 3,298
3. glavni urednik 3,007
4. zamjenik glavnog urednika 2,813
5. pomoćnik ravnatelja 2,425
pomoćnik glavnog urednika 2,425
 

b) Radna mjesta I. vrste


1. leksikografski savjetnik, drugi izbor 2,910
2. leksikografski savjetnik, prvi izbor 2,425
3. viši leksikograf 2,037
4. leksikograf, drugi izbor 1,843
5. leksikograf, prvi izbor 1,600
6. leksikografski suradnik 1,406
7. viši stručni suradnik u leksikografiji 1,406
8. stručni suradnik u leksikografiji 1,261.
 

Članak 43.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici su:
 

a) Položaji I. vrste

1. glavni ravnatelj 3,298
2. ravnatelj razdjela 3,007
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. knjižničarski savjetnik 1,843
2. viši knjižničar 1,600
3. dipl. knjižničar 1,406
 

c) Radna mjesta II. vrste

1. knjižničar 1,018
 

d) Radna mjesta III. vrste

1. pomoćni knjižničar 0,873
 

Članak 44.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,813
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 45.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,813
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 46.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 47.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Poslovno-inovacijskoj agenciji Republike Hrvatske su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,813
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 48.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom mjeriteljskom institutu su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,813
3. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

Članak 49.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Središnjem registru osiguranika su:
 

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja 2,425
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši koordinator 1,940
2. koordinator 1,697
 

 
Članak 50.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj sektora 2,619
2. voditelj Ureda za unutarnju reviziju 2,328
3. voditelj službe 2,328
4. voditelj odjela 2,134
b) Radna mjesta I. vrste
1. savjetnik uprave 2,328
2. viši analitičar 1,988
3. viši unutarnji revizor 1,988
4. unutarnji revizor 1,843
5. analitičar 1,794
6. niži analitičar 1,406
c) Radna mjesta II. vrste
1. viši administrator 1,164
2. administrator 1,121
d) Radna mjesta III. vrste
1. administrator 1,067


Članak 50.a
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo su:
a) Položaj I. vrste
1. ravnatelj 3,230
b) Radna mjesta I. vrste
1. savjetnik ravnatelja 2,250
2. viši stručni savjetnik 1,980
3. koordinator podružnice 1,720
4. analitičar 1,640.

 

Članak 51.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za investicije i konkurentnost su:
a) Položaji I. vrste
1. pomoćnik ravnatelja 2,910
2. izvršni koordinator službe 2,619
b) Radna mjesta I. vrste
1. koordinator specijalist 1,988
2. koordinator 1,794
3. specijalist 1,455

 

Članak 52.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za opremu pod tlakom su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. zamjenik ravnatelja 2,813
 

Članak 53.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za javno-privatno partnerstvo su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,395
2. zamjenik ravnatelja 2,910
 

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja 2,134
 

Članak 54.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije su:
 

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,007
2. pomoćnik ravnatelja 2,425

Članak 54.a
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su:
a) Položaji I. vrste
1. pomoćnik ravnatelja 3,298
2. direktor sektora 3,007
3. voditelj službe
voditelj regionalnog ureda 2,716
b) Radna mjesta I. vrste
1. savjetnik ravnatelja 2,619
2. viši stručni savjetnik – specijalist 2,134
3. viši unutarnji revizor 2,037
4. unutarnji IT revizor
unutarnji revizor 1,843
5. viši stručni savjetnik 1,978
6. stručni savjetnik 1,600
c) Radna mjesta II. vrste
1. viši stručni referent 1,164
d) Radna mjesta III. vrste
1. stručni referent
administrativni tajnik 1,067

Članak 54.b
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste i struke.

Članak 54.c
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Javnoj ustanovi 'Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar' su:
1. Ravnatelj 3,395
2. Zamjenik ravnatelja 3,007

Članak 54.d
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti su:
a) Položaji I. vrste
1. tajnik – član Uprave Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti                           3,395 
2. savjetnik predsjednika Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti                           3,298
3. pomoćnik tajnika Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti                           2,813
4. upravitelj muzejsko-galerijske, arhivske,
knjižničarske jedinice                          1,940
5. upravitelj muzejsko-galerijske zbirke 1,600
6. upravitelj znanstveni savjetnik – trajno zvanje 3,055
7. upravitelj znanstveni savjetnik – prvi izbor 2,522
8. upravitelj viši znanstveni suradnik 2,134
9. upravitelj znanstveni suradnik     1,940
10. upravitelj viši asistent               1,698
11. upravitelj asistent                      1,504
12. upravitelj viši stručni suradnik 1,504

Članak 54.e
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj Zavoda 3,201.

Članak 54.f
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za obnovu osječke Tvrđe su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj Agencije 3,395
2. pomoćnik ravnatelja Agencije 2,425.

Članak 54.g
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj Agencije 3,395
2. rukovoditelj sektora 2,425.

Članak 54.h
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik ureda ravnatelja
direktor sektora 3,007
2. voditelj službe 2,716
3. voditelj odjela 2,328

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja 2,619
2. koordinator specijalist 1,988
3. viši stručni savjetnik 1,978

c) Radna mjesta II. vrste

1. administrator za praćenje, analizu i izvještavanje 1,164

Članak 54.i
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za ugljikovodike su:

a) Položaji I. vrste

1. direktor sektora 3,201
2. voditelj službe 2,619

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik specijalist 2,619
2. viši savjetnik 2,134.

Članak 54.j
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Centru za posebno skrbništvo su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj Centra za posebno skrbništvo 3,007
b) Radna mjesta I. vrste
1. poseban skrbnik Centra za posebno skrbništvo 2,200.

Članak 54.k
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja su:
a) Položaji I. vrste
1. glavni ekonomist
direktor sektora 3,249
2. predstojnik Ureda Vijeća za zaštitu
tržišnog natjecanja
voditelj odjela 2,716
3. voditelj odsjeka 2,037
b) Radna mjesta I. vrste
1. glavni savjetnik 3,201
2. samostalni savjetnik 2,619
3. stariji savjetnik 1,978
4. mlađi savjetnik 1,600
5. stručni suradnik 1,455

Članak 54.l
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka su:
a) Položaji I. vrste
1. načelnik službe 2,920
b) Radna mjesta I. vrste
1. viši savjetnik specijalist 2,330
2. viši savjetnik 1,978
3. savjetnik 1,600
4. viši stručni suradnik 1,455.

Članak 54.m
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama su:
a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj 2,425
2. zamjenik ravnatelja 2,153
3. stručni voditelj 1,746
4. predstojnik podružnice 1,600.
 

Članak 55.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 38/2001, 112/2001, 62/2002, 156/2002, 162/2003, 39/2005, 82/2005, 133/2005, 30/2006, 118/2006, 22/2007, 112/2007, 127/2007, 124/2011, 142/2011, 77/2012, 98/2012, 112/2012 i 121/2012).
 

Članak 56.
Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


("Narodne novine", broj 72/13 od 17.06.2013.)

Članak 9.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 151/13 od 16.12.2013.)

Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 09/14 od 24.01.2014.)

Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 40/14 od 28.03.2014.)

Članak 3.
Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 51/14 od 25.04.2014.)

Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 77/14 od 26.06.2014.)

Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 87/14 od 21.07.2014.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 120/14 od 10.10.2014.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 147/14 od 12.12.2014.)

Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 151/14 od 19.12.2014.)

Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 11/15 od 30.01.2015.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 32/15 od 20.03.2015.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 38/15 od 03.04.2015.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 60/15 od 30.05.2015.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 83/15 od 28.07.2015.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 112/15 od 16.10.2015.)

Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 122/15 od 06.11.2015.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 10/17 od 1.2.2017.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 39/17 od 21.04.2017.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 74/17 od 28.07.2017.)

Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 122/17 od 08.12.2017.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 9/18 od 26.1.2018.)

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

(„Narodne novine“, broj 57/18 od 27.6.2018.)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.