Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 26. siječnja 2018. donio je

ODLUKU O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA – NACIONALNIM DANOM EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

("Narodne novine", broj 11/18)

I.
Dan 1. ožujka proglašava se Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.