Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

("Narodne novine", broj 11/18)

I.
Pokreće se postupak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

II.
U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se:
– prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva
– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva
– Lucian Vukelić, dr. med., vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
– Ivana Radeljak Novaković, predstavnica Ministarstva financija
– Inga Žic, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
– Danica Kramarić, predstavnica Ministarstva zdravstva
– Marija Pećanac, predstavnica Ministarstva zdravstva
– Dražen Jurković, dr. med., direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu.

III.
Za zamjenike članova pregovaračkog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:
– prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva
– Hrvoje Tomljenović, predstavnik Ministarstva zdravstva
– Veronika Laušin, dr. med., zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
– Mirela Zagorac, predstavnica Ministarstva financija
– Olivera Fišeković, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
– Zdravko Batarilo, predstavnik Ministarstva zdravstva
– Martina Furlan, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
– Marijana Mihaljević, predstavnica Udruge poslodavaca u zdravstvu.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.