Na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 124/17) ministar financija donosi

NAREDBU O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2018. GODINI

(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 11/18 i 71/18)


Cijeli tekst 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

NAREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2018. GODINI


(„Narodne novine“, broj 71/18 od 04.08.2018.)

Cijeli tekst