Na temelju članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

(„Narodne novine“, broj 131/17)

I.
Materijalna prava i druge naknade ugovorene Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 39/17) isplatit će se za mjesec prosinac 2017. godine, te siječanj i veljaču 2018. godine, u visini i na način na koji su ugovoreni.

II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.