Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 27/16. i 110/17.), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA«

(„Narodne novine“, broj 121/17)

I.
U operaciju potpore miru »EU NAVFOR Somalija – ATALANTA« u 2018. godini upućuje se do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.

II.
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 31. ožujka 2019. izvijesti Hrvatski sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.