Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07, 124/10, 56/13) Državna geodetska uprava, u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa, donosi

ODLUKU O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA KATASTARSKU OPĆINU TURANJ

("Narodne novine", broj 117/17)

I.
U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Sveti Filip i Jakov za katastarsku općinu Turanj provest će se katastarska izmjera.

II.
Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija.

III.
U obavljanju poslova na katastarskoj izmjeri službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija, ovlašteni su:
– ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem,
– u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere
– postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

IV.
Nositelji prava na zemljištima na području Općine Sveti Filip i Jakov za katastarsku općinu Turanj dužni su do 15. travnja 2018. godine vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava.

V.
Upravitelji općih, javnih i drugih dobara na području Općine Sveti Filip i Jakov za katastarsku općinu Turanj dužni su, do roka iz točke IV. ove Odluke, označiti vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak granice zemljišta kojim upravljaju.

VI.
Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta.

VII.
Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Zadar – Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru i tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija, osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta osobama iz točaka IV. i V. ove Odluke.

VIII.
Granice zemljišta koje ne obilježe nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava.

IX.
Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu.

X.
Rezultati katastarske izmjere izložit će se, po njenom dovršenju, na javni uvid.

XI.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.