Na temelju članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09) i članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine donijela

ODLUKU O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA I O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

("Narodne novine", broj 118/17)

I.
Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 24/17) isplatit će se za mjesec studeni 2017. godine, u visini i na način na koji su ugovorene.

II.
Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kuna bruto i primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2017. godine.

III.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2017. godine.