Na temelju članka 28. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16) i članka 6. stavka 2. Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 50/2017) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 35. sjednici 5. prosinca 2018. godine utvrdio je

LISTU ARBITARA U POSTUPCIMA SA I BEZ MEĐUNARODNOG OBILJEŽJA PRED STALNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTEM PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

(„Narodne novine“, broj 4/19)

1. Alaburić Vesna, odvjetnica, Ignjata Đorđića 9, Zagreb
2. Aralica Martinović Gorana, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
3. Aras Kramar dr. sc. Slađana, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
4. Audić Vuletić Suzana, mag. iur. i univ. spec. oec., direktorica Ureda za pravne poslove, Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb
5. Babić dr. sc. Davor, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
6. Babić dr. sc. Marko, docent, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
7. Bagić Snježana, sutkinja, Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb
8. Baković dr. sc. Tomislav, izv. profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
9. Barbić dr. sc. Jakša, akademik, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, Pavlinovićeva 3, Zagreb
10. Baretić dr. sc. Marko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
11. Baran Nevenka, savjetnica ministra, Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
12. Berković Vinko, dipl. iur., voditelj projekata, HT d.d., R. F. Mihanovića 9, Zagreb
13. Bilandžić Maja, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
14. Bilić dr. sc. Antun, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
15. Bilić dr. sc. Vanja, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Ul. grada Vukovara 49, Zagreb
16. Bišćan Kristina, voditeljica Pravnih poslova, Alstom Hrvatska d.o.o.& General Eletric, Mala Švarča 155, Karlovac
17. Boban Nenad, odvjetnik, Trg Gaje Bulata 6/I, Split
18. Bodiroga Vukobrat dr. sc. Nada, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
19. Bodul dr. sc. Dejan, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6
20. Bolanča dr. sc. Dragan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split
21. Borić Ante, odvjetnik, Amruševa 1, Zagreb
22. Bošnjaković Dražen, ministar, Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
23. Bouček dr. sc. Vilim, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
24. Bratković dr. sc. Marko, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
25. Buljat Leo, odvjetnik, Zagreb, Medvedgradska 34
26. Bukovac Puvača dr. sc. Maja, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
27. Ceranić Vedran, mag. iur. et pol., Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb
28. Ceronja Petar, odvjetnik, OD Buterin & Posavec, Draškovićeva 82
29. Crnić Ivica, odvjetnik, Petrova 182, Zagreb
30. Crnković Dražan, odvjetnik, Zajednički odvjetnički ured Dražan Crnković i Alen Pešušić, Vlaška 77, Zagreb
31. Čavlina Andreja, mag. iur., tajnica Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb
32. Čizmić dr. sc. Jozo, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split
33. Čorić dr. sc. Dorotea, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
34. Čulinović-Herc dr. sc. Edita, profesorica, predstojnica katedre za Trgovačko pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
35. Čuveljak dr. sc. Jelena, sutkinja, Visoki trgovački Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
36. Ćorić Lenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
37. Derenčinović Ruk dr. sc. Morana, voditeljica direkcije za licenciranje i pravnu podršku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb
38. Dika dr. sc. Mihajlo, profesor emeritus, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
39. Dobrović Frane, Odvjetnički ured Frane Dobrović, Ivana Grohovca 2, Rijeka
40. Eraković mr. sc. Andrija, sudac u mirovini, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
41. Ernst dr. sc. Hano, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
42. Frković Snježana, zamjenica glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb
43. Galić Ante, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb
44. Galić Ante, predsjednik, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb
45. Galiot Mijo, sudac, Općinski sud Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split
46. Garašić dr. sc. Jasnica, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
47. Gavran Ines, dipl. iur., Radenska d.o.o. Matije Gupca 120, Lipik
48. Giunio mr. sc. Miljenko, Republike Austrije 25, Zagreb
49. Gliha dr. sc. Igor, profesor, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
50. Grbin dr. sc. Ivo, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini, Vankina 6, Zagreb
51. Horak dr. sc. Hana, profesorica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
52. Hoško dr. sc. Tena, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
53. Hrastinski Jurčec Ljiljana, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
54. Hrvatin Branko, sudac, (dužnost u mirovanju), Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
55. Hrvoj-Šipek Zlata, zamjenica glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30A, Zagreb
56. Ivkošić dr. sc. Marko, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split
57. Jakšić dr. sc. Tomislav, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
58. Jakupak Tina, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, Zagreb
59. Jelčić mr. sc. Olga, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini, Stjepana Radića 2, Zadar
60. Josipović dr. sc. Tatjana, profesorica, Pravni fakultet Sveučillišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
61. Jotić-Slunjski Vesna, prokuristica Pana d.o.o. Čakovec, Vukovarska 7, Čakovec
62. Jug dr. sc. Jadranko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
63. Jurić dr. sc. Dionis, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
64. Jurinić mr. sc. Josipa, dip. iur., II. Malešnica 3, Zagreb
65. Karakaš Robert, odvjetnik, Kovač & Partneri d.o.o. Šoštarićeva 10, Zagreb
66. Klarić Tonči, direktor, Brodosplit – Plovidba d.o.o., Put Supavla 21, Split
67. Knezović Vinko, odvjetnik, Vinogradska 1, Zagreb
68. Knežević Narcisa, rukovoditeljica odjela za pravne poslove, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
69. Koketi Boris, zamjenik glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb
70. Kos dr. sc. Branimir, dipl. iur., Hrvatska gospodarska komora, Zagreb Rooseveltov trg 2, pomoćnik glavnog tajnika HGK za pravne poslove
71. Kragić dr. sc. Petar, direktor Pravnog sektora, Tankerska plovidba d.d., Ul. Božidara Petranovića 4, Zadar
72. Kralj Miliša Marina, članica Uprave, Končar – elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb
73. Kregar Vlatko, odvjetnik, Radnička 30, Zagreb
74. Kujundžić Novak Tatjana, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
75. Kunda dr. sc. Ivana, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
76. Kunštek dr. sc. Eduard, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
77. Lazibat dr. sc. Tonći, profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
78. Lemaić Damir, dipl. iur., Tehnika d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274
79. Liović Merkaš Jadranka, predsjednica suda, Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 86, Zagreb
80. Lovrić Ivan, odvjetnik, Gundulićeva 19/I, Zagreb
81. Lovrić Viktorija, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
82. Luketin Ana, direktorica Pravnog sektora, AD Plastik d.d., Matoševa 8, Solin
83. Ljubenko Mićo, odvjetnik, Ljubenko & Partneri d.o.o., Branimirova 29, Zagreb
84. Maganić dr. sc. Aleksandra, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
85. Marijan Aida, direktorica pravnih poslova i zastupanja, Končar – elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb
86. Marin dr. sc. Jasenko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
87. Marković Nevenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
88. Marković dr. sc. Sandra, odvjetnica, Zajednički odvjetnički ured Sandra Marković i Sidonija Grbavac, Ilica 5, Zagreb
89. Markovinović dr. sc. Hrvoje, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
90. Marohnić Josip, odvjetnik, u suradnji s Karanović & Nikolić, Radnička cesta 52/R3, Zagreb
91. Mašić Ivana, predsjednica Suda, Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, Zagreb
92. Matanovac Vučković dr. sc. Romana, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
93. Mateković Krešimir, odvjetnik, Odvjetnički ured Mateković, Kneza Mislava 15, Zagreb
94. Matić mr. sc. Tin, odvjetnik, Odvjetničko društvo Tin Matić i partneri d.o.o., Vlaška 95, Zagreb
95. Mećar Marko, Laktić & Partneri odvjetničko društvo d.o.o., Selska cesta 90a, Zagreb
96. Mihelčić dr. sc. Gabrijela, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Hahlić 6, Zagreb
97. Mijatović dr. sc. Nikola profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
98. Miladin dr. sc. Petar, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
99. Miletić Jakob, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
100. Miličević Goran, sudac, Županijski sud u Vukovaru, Županijska 33, Vukovar
101. Mišćenić dr. sc. Emilia, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
102. Mišetić Mirko, direktor restrukturiranja, HZ Hrvatske željeznice holding d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb
103. Mišević Sanja, odvjetnica, Lorenza Jagera 24, Osijek
104. Mišković Pavo, odvjetnik, Mišković & Mišković d.o.o., Mesnička 15a, Zagreb
105. Momčinović mr. sc. Hrvoje, Mitrovačka 6, Zagreb
106. Mudrić dr. sc. Mišo, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
107. Nagy Tomislav, Odvjetnički ured Nagy, Preradovićeva 10, Zagreb
108. Nekić Plevko Nada, sutkinja, Trgovački sud Zagreb, Amruševa 2/II
109. Nikšić dr. sc. Saša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
110. Obuljen Sandra, odvjetnica, Kranjčevićeva 10, Zagreb
111. Olujić Željko, odvjetnik, Zagreb, Trg Marka Marulića 2
112. Omejec dr. sc. Jasna, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
113. Opatić Nikola, sudac, Županijski sud u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a, Velika Gorica
114. Orlić-Zaninović Senka, sutkinja, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb
115. Osrečak Jadranka, viša državnoodvjetnička savjetnica, Državno odvjetnišvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb
116. Ostermann Mojmir, odvjetnik, Ostermann i Partneri d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
117. Panjan Mirna, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II
118. Pavleković Luka, direktor Sektora pravnih poslova, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
119. Pavlović Ivan, dipl. ing, Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče
120. Pejić Martina, dipl. iur., član Uprave, Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d., Fallerovo šetalište 22
121. Pende Amra, pravna savjetnica, Uljanik d.d., Flaciusova 1, Pula
122. Periša mr. sc. Igor, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatke, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb
123. Perković Branka, dipl. iur., starija potpredsjednica za korporativno upravljanje, Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica
124. Perkušić dr. sc. Ante, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb
125. Perović Dubravko, izvršni direktor pravnih poslova, Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
126. Petrić dr. sc. Silvija, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split
127. Petrović dr. sc. Siniša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
128. Porobija Boris, odvjetnik, Odvjetničko društvo Porobija i Porobija, Galleria Importanne, Iblerov trg 10/VII, Zagreb
129. Potočnjak dr. sc. Željko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14
130. Pribanić Danijel, odvjetnik, u suradnji s Karanović & Nikolić, Radnička cesta 52/R3
131. Pujo Tadić Marija, odvjetnica, Trg J. J. Strossmayera 11, Zagreb
132. Radić Nino, predsjednik suda, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb
133. Radin Gordan, direktor Sektora za pravne poslove, Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb
134. Radionov dr. sc. Nikoleta, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
135. Rajaković Pedljo Sanja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska 22, Zagreb
136. Radolović dr. sc. Aldo, profesor, sudac u mirovini Ustavnog suda Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb
137. Rak dr. sc. Loris, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studentska ulica 2, Rijeka
138. Ričković Zorimir, odvjetnik, Gundulićeva 61, Zagreb
139. Rožić Marina, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, Zagreb
140. Sajko dr. sc. Krešimir, profesor emeritus, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
141. Segedi Hrvoje, direktor sektora za pravne, kadrovske i opće poslove, HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
142. Sessa Đuro, predsjednik Suda, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
143. Sesar dr. sc. Milijan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split
144. Sikirić dr. sc. Hrvoje, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
145. Siminiati Jelena, dipl. iur., voditeljica Pravnog odjela, Jadran – Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka
146. Slakoper dr. sc. Zvonimir, profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb i Pravni fakultet Sveučiliša u Rijeci, Hahlić 6
147. Smiljanić Jasna, sutkinja kaznenog odjela I. stupnja i odjela za USKOK, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb
148. Smokvina dr. sc. Vanja, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
149. Stanković prof. dr. sc. Gordan, partner, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka, Nikole Tesle 9, Rijeka
150. Starčević Krešimir, mag. iur., stariji izvršni direktor, Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb
151. Sučević Mladen, odvjetnik, Odvjetničko društvo Sučević i partneri, Gundulićeva 63/I, Zagreb
152. Šago dr. sc. Dinka, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8
153. Šantek Renata, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
154. Šeparović dr. sc. Miroslav, predsjednik Suda, Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb
155. Šimac dr. sc. Srđan, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
156. Šimić Ivana, mag. iur., Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb
157. Šimić Željko, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
158. Širić Ivana, mag. iur., direktor Pravnih poslova, Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica
159. Škurla Branimir, OD Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o., Preradovićeva 24, Zagreb
160. Štanfel Gordana, dipl. prav., Končar – elektroindustrija d.d., Falleorovo šetalište 22, Zagreb
161. Šunić Zoran, odvjetnik, Odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d., Donje Svetice 99A, Zagreb
162. Šurjak Josip, odvjetnik, Ravlić & Šurjak d.o.o., Strossmayerov trg 7, Zagreb
163. Tafra Sanja, odvjetnica, Gundulićeva 23, Zagreb
164. Tasić Zoran, konzultant, direktor Dedicato d.o.o., Gajeva 49, Zagreb
165. Tepeš dr. sc. Nina, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
166. Thur Tomislav, izvršni direktor, PF Korporativni poslovi, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
167. Tomljenović dr. sc. Vesna, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
168. Trzun Jasminka, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Avenija grada Vukovara 271, Zagreb
169. Turudić Ivan, predsjednik Suda, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 5, Zagreb
170. Uzelac dr. sc. Alan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
171. Uzelac Jelena, dipl. iur., Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb
172. Velić-Dvoršćak Željka, odvjetnica, Željka Velić-Dvoršćak & Silivije Skerlev i partneri j.t.d., Amruševa 8, Zagreb
173. Valinčić Dalibor, odvjetnik, Wolf Theiss, Ivana Lučića 2a, Zagreb
174. Veselić Ivica, sudac, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 5, Zagreb
175. Vičić Arno, odvjetnik u mirovini, Vinogradska 51, Zagreb
176. Vladić Ivan, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb
177. Vučić Mirjana, HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
178. Vukelić Mario, predsjednik Suda, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
179. Vukić Hrvoje, odvjetnik, partner, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Nikole Tesle 9N-VI, Rijeka
180. Vukić Zoran, odvjetnik, partner, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Nikole Tesle 9N-VI, Rijeka
181. Vukmir mr. sc. Mladen, partner, Odvjetničko društvo Vuk¬mir i suradnici, Gramača 2L, Zagreb
182. Zgrabljić Rotar dr. sc. Dora, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
183. Zubović dr. sc. Antonija, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka.