Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 52. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13. i 65/17.) Hrvatski sabor na sjednici 13. listopada 2017. donio je

STRATEGIJU PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

(“Narodne novine”, broj 106/17)

Cijeli tekst