Na temelju članka 51. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11., 12/13., 93/16. i 104/16.) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZA DOSTAVLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA TIJELIMA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE DRŽAVNE STATISTIKE

("Narodne novine“, broj 105/17)

Članak 1.
Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (»Narodne novine«, broj 3/2000.) prestaje važiti.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.