Na osnovi članka 109., u svezi članka 20. stavka 1. i članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16., dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Đuro Sessa, predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, potpredsjednica, Ana Lovrin, potpredsjednica, Jakob Miletić, potpredsjednik, Renata Šantek, potpredsjednica, Slaven Hojski, član, Janja Horvat Drobnjak, članica, Emil Tomljanović, član i Josip Vresk, član, na sjednici održanoj 7. rujna 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-V O OBRASCIMA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

 
 
(„Narodne novine“, broj 91/17)

1. Provedba dopunskih izbora za članove općinskog vijeća u općinama Lasinja i Polača iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te dopunskih izbora za članove općinskog vijeća u općinama Petrijanec, Kotoriba i Podturen iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, koji će se održati 1. listopada 2017. (dalje: dopunski izbori), obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake ODLS.
3. Ako za pojedine radnje u provedbi izbora nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo će, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.
4. Obrasci za provedbu dopunskih izbora su:
• ODLS-10 – Glasački listić za izbor članova općinskog vijeća općine iz reda pripadnika nacionalne manjine,
• ODLS-11 – Zapisnik o radu biračkog odbora na dopunskim izborima za članove općinskog vijeća općine iz reda pripadnika nacionalne manjine, te
• ODLS-12 – Zapisnik o radu općinskog izbornog povjerenstva na dopunskim izborima za članove općinskog vijeća općine iz reda pripadnika nacionalne manjine.
5. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu danom objave.
6. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.