UREDBU
O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM

UREDNIČKI PROČIŠĆENI TEKST

"Narodne novine", broj 50/17, 84/19, 14/20 - Rješ.USRH, 31/21 - Odl.i Rješ.USRH

link na propis (doc)