Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. veljače 2017. donio je

ODLUKU O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA« U REPUBLICI HRVATSKOJ

(„Narodne novine“, broj 16/17)

I.
Zadnja srijeda u mjesecu veljači proglašava se »Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja« u Republici Hrvatskoj.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.