Na temelju odredbe članka 15. točke 1. i članka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) te članka 135. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. prosinca 2016. donosi

ODLUKU O NAJVIŠOJ NAKNADI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U 2017. IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

(„Narodne novine“, broj 113/16)

I.
Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2017. ne može odbiti više od 5% od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao nak¬nadu za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva.

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.