Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 5. svibnja 2016. donio je

ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU (»NARODNE NOVINE«, BROJ 26/16) U RAZDJELU 02021 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE

(„Narodne novine“, broj 46/16)

I.
Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 26/16) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 31.819.500,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

I. ALBANCI
 
 
 
1. UNIJA ZAJEDNICA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB
414.000,00
 

1. Informiranje:

1.1. »Informatori«, časopis, 10 brojeva, A-4, 21-25 stranice, naklada 1000 kom
190.000,00
 

2. Kulturni amaterizam / manifestacije:
156.000,00
 

2.1. Udruga albanskih žena u Zagrebu »Drita« – Zagreb
8.000,00
Kulturne manifestacije:

– Koncert u povodu Dana albanske kulture 2016., Zagreb
5.000,00
– Promocija knjige Žensko srce, dr. S. Steinbaum, Zagreb
3.000,00
 

2.2. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije – Zagreb
30.000,00
Izdavaštvo:

– Albanska dijaspora na raskrižju – Intervju – mr. sc. D. Hebibi, B 5, 400-500 str., naklada 500
20.000,00
Kulturni amaterizam:

– Očuvanje tradicije i kulturne baštine, Zagreb
5.000,00
Kulturne manifestacije:

– Dan albanske pjesme i plesa, Zagreb
5.000,00
 

2.3. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka
43.000,00
Informiranje:

– Alb-ri, bilten, 4 broja, str. 16, naklada 1000
10.000,00
Izdavaštvo:

– Studentski pokret i tranzicija Albanije 1990-1992, povijesna knjiga, dr. L. Halili, B 5, 510 str., naklada 500
20.000,00
Kulturni amaterizam:

– Dani albanske kulture »Recitiranje, ples i gluma«, Rijeka, Lovran, Zadar
3.000,00
Kulturne manifestacije:

– izložbe nakita, slika, narodne nošnje, radionica za djecu i mlade, nastup folklorne grupe Shota, Rijeka
10.000,00
 

2.4. Zajednica Albanaca Istarske županije, Pula
55.000,00
Kulturni amaterizam:

– Recitali, zbor i folklor djece
17.000,00
– Radionica tradicionalnih rukotvorina
3.000,00
Kulturne manifestacije:

– Život i djelo povjesničara utemeljitelja albanologije Milana Sufflay
5.000,00
– Položaj i status albanskih branitelja Domovinskog rata u hrvatskom društvu, Pula
5.000,00
– Dani albanske kulture, Pula
25.000,00
 

2.5. Zajednica Albanaca grada Osijeka, Osijek
5.000,00
Kulturne manifestacije:

– Dani albanske kulture, Osijek
5.000,00
 

2.6. Nacionalna zajednica Albanaca Slavonije i Baranje, Osijek
15.000,00
Kulturne manifestacije:

– Okrugli stol Položaj Albanaca u Osijeku, Osijek
5.000,00
– Dani albanske kulture u Osijeku, Osijek
10.000,00
 

3. Kulturne manifestacije: (Unija)
68.000,00
3.1. Obilježavanje godišnjice smrti dr. Milana Shufflay, Zagreb
5.000,00
3.2. Albanski nacionalni preporod, Zagreb
5.000,00
3.3. Život i djelo Agneze (Gonxhe) Bojaxhiu – Majka Tereza, Zagreb
5.000,00
3.4. Dani albanske kulture, Zagreb
40.000,00
3.5. Dan sjećanja na poginule Albance hrvatske branitelje u Domovinskom ratu, Zagreb
10.000,00
3.6. prikazivanje tri albanska filma u 2016. godini, Zagreb
3.000,00
 

2. KLUB ALBANSKIH ŽENA HRVATSKE »KRALJICA TEUTA«, ZAGREB
70.000,00
1. Informiranje:

– »Iliria«, magazin, 4 broja, A 4, 48 stranica, naklada 500 komada
70.000,00
 

3. FORUM ALBANSKIH INTELEKTUALACA U HRVATSKOJ
46.000,00
1. Kulturne manifestacije:

1.1. Obilježavanje godišnjice smrti Milana Šufflaya, Zagreb
3.000,00
1.2. Dani albanske kulture/ Albanska poezija/, Zagreb
10.000,00
1.3. Život i djelo Majke Tereze, Zagreb
3.000,00
1.4. Život i dijelo Andrija Aleshia, Zagreb
3.000,00
1.5. Život i djelo Gjon Gazullia, Zagreb
3.000,00
1.6. Život i djelo generala Ramiza Abdullia, Zagreb
3.000,00
1.7. Vjerska tolerancija kod Albanaca/Nacionalna vrijednost/, Zagreb
3.000,00
1.8. Književne večeri (suradnja s albanskim književnicima iz različitih krajeva gdje žive Albanci), Zagreb
10.000,00
1.9. Doprinos Albanaca u Domovinskom ratu, Zagreb
3.000,00
1.10. Ravnopravnost nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zagreb
5.000,00
 

4. ALBANSKO KULTURNO DRUŠTVO U HRVATSKOJ »SHKENDIJA« ZAGREB
100.000,00
1. Kulturni amaterizam:
80.000,00
– dramska sekcija

– glazbena sekcija – pjevački zbor

– folklorna sekcija AKDH »SH«

2. Kulturne manifestacije:

2.1. obilježavanje 120 godina od rođenja Josipa Rele – promocija monografije Josip Rele, Zagreb
5.000,00
2.2. Dani albanske kulture, Zagreb
10.000,00
2.3. Izložba albanskog slikara Envera Recica, Zagreb
5.000,00
 

5. MEĐUŽUPANIJSKA ZAJEDNICA ALBANACA REPUBLIKE HRVATSKE – ZADAR
42.000,00
1. Kulturne manifestacije:

1.1. Promocija knjige Don Lush Gjergji, Zadar
3.000,00
1.2. Izložba slikarstva – izložba studenta likovnih umjetnosti na temu »Novi modernizam«, Arbanasi
6.000,00
1.3. Kulturno-zabavna aktivnosti (izvedba nacionalnih plesama i ple sova, nastup folklorista, publicista, humanista i književnika, nastup klubova i udruga dijaspore, Zadar
10.000,00
1.4. Obilježavanje: Dani albanske kulture, Zadar
10.000,00
1.5. Međunarodni dan kulture i raznolikosti za sve nacionalne manjine Zadarske županije, Zadar
10.000,00
1.6. Promocija knjige (drama) Josipa Relje »Nita« na hrvatskom jeziku, Zadar
3.000,00
UKUPNO ALBANCI:
672.000,00
 

II. BOŠNJACI

 

1. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA HRVATSKE »PREPOROD«, ZAGREB
680.000,00
1. Informiranje:

1.1. »Behar«, časopis, 6 brojeva, A 4, 76 stranica, dvobroj 114, naklada 1000
190.000,00
1.2. »Preporodov Journal« časopis, 12 brojeva, A 4, 56-60 stranice, naklada 2000
250.000,00
1.3. »Jasmin« časopis za djecu i mlade, 2 broja godišnje, A 4, 28-30 stranica, naklada 500
25.000,00
2. Izdavaštvo:

2.1. Kraj stoljeća, početak milenija – antologija bosanskohercegovačke priče, Z. Ključanin, A 5, 31 arak, naklada 1000
25.000,00
2.2. I ovo će proći – godine uzdizanja i posrtanja – kolumne, analize, polemike, intervjui, I. Isaković, B 5, 350 str., naklada 1000
25.000,00
3. Kulturni amaterizam:
130.000,00
3.1. Ženski zbor »Bulbuli«

3.2. Dječji teatar »Zvrk«

4. Kulturne manifestacije:

4.1. XXI. bošnjačke riječi u Hrvatskoj, Zagreb
20.000,00
4.2. Srebrenica – komemorativni program, Zagreb
10.000,00
4.3. Simpozij – Bosanski jezik u vremenu – Zagreb
5.000,00
 

2. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE, ZAGREB
55.000,00
1. Informiranje:

»Bošnjački glas«, časopis, 4 broja, A 4, 40-50 stranica, naklada 1000
45.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Simpozij – Što je nama moral danas?, Zagreb
10.000,00
 

3. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, SISAK
70.000,00
1. Kulturni amaterizam:
35.000,00
– Pjevački ženski zbor »SEVDE« BNZ GS I S-M Ž

2. Kulturne manifestacije:

2.1. 15. sisački bajramski koncert, Sisak
15.000,00
2.2. Festival bošnjačke kulture i kuhinje, Sisak
10.000,00
2.3. 6. amaterski festival pjesme sevdalinke, Sisak
10.000,00
 

4. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU
55.000,00
1. Kulturni amaterizam:
35.000,00
– Mješoviti pjevački zbor BNZ za PGŽ »Sevdalije«

2. Kulturne manifestacije:

– Bošnjački dani kulture u PGŽ – 2016, Rijeke i okolni gradovi
10.000,00
– Bajram u PGŽ – 2016., Rijeka
10.000,00
 

5. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »NUR«, SISAK
90.000,00
1. Kulturni amaterizam:
70.000,00
1.1. folklorna sekcija

1.2. dječja folklorna sekcija

1.3. glazbena sekcija

2. Kulturne manifestacije:

– S NUR-om u srcu – godišnji koncert BKUD-a NUR Sisak, Sisak
10.000,00
– U Merahu i po Istilahu – festival sevdaha – pjevači, svirači, orkestri, zborovi
10.000,00
 

6. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »SELAM« DUBROVNIK
45.000,00
Kulturni amaterizam:
45.000,00
– glazbena sekcija

– literarno dramska sekcija

 

7. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »SEVDAH« ZAGREB
120.000,00
1. Kulturni amaterizam:
90.000,00
1.1. Njegovanje narodnih plesova i običaja – folklorni ansambl

1.2. dječji pjevački zbor

1.3. dramski studio – dječja scena

2. Kulturne manifestacije:

2.1. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka u Zagrebu, Zagreb
5.000,00
2.2. seminar za rukovoditelje folklornih ansambala i muzičke korepetitore, Zagreb
8.000,00
2.3. Izložba i revija narodnih nošnji, Zagreb
7.000,00
2.4. X. Godišnji koncert BKUD »Sevdah« Zagreb, Zagreb
10.000,00
 

8. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU
285.000,00
1. Informiranje:

1.1. »Bošnjačka pismohrana« časopis, jedan dvobroj, 16,80 x 23,50, stranica 380, naklada 700 primjeraka
150.000,00
2. Izdavaštvo:

2.1. Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu 1941-1945, stručna knjiga, dr. sc. R. Hurem, B 5, str. 460., naklada 500
25.000,00
2.2. Bosanska kraljevina sredinom XV vijeka – kralj Stjepan Tomaš, stručna knjiga, dr. sc. M. Spahić, docent, B 5, str. 265, naklada 500
25.000,00
3. Kulturni amaterizam:
50.000,00
– folklorna skupina Bosna, dječji folklor Bosna, orkestar Bosna

– mješoviri zbor Bosna i instrumenntalni sastav Bosna

4. Kulturne manifestacije:

4.1. Izložba fotografija – Projekti i manifestacije BNZ za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, i izložba knjiga iz biblioteke Bosna
5.000,00
4.2. Izložba fotografija – Bosnom hodim, Zagreb
5.000,00
4.3. Susret folklornih skupina »Nitko da ne dođe do prijatelj drag«, Zagreb
15.000,00
4.4. Bajramski koncert, Zagreb
10.000,00
 

9. NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA ISTRE, PULA
65.000,00
1. Izdavaštvo:

– »Obrazovni, kvalifikacijski i gospodarski resursi Bošnjaka u Istarskoj županiji«, prof. dr. sc. J. Šehanović, B 5, 600 stranica, naklada 300
15.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Festival bošnjačke kulture u Istri, Pula
35.000,00
– Znanstveni skup: Jačanjem identiteta do ravnopravnosti, Pula
15.000,00
 

10. »SABAH« SABOR BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA HRVATSKE, ZAGREB
185.000,00
1. Informiranje:

– SABAH info, mjesečnik, 10 brojeva, A 4, 28 stranica, naklada 2000
100.000,00
2. Izdavaštvo:

– Dimnjačar, 2. dio, roman, M. Bužimkić, B 5, str. 305, naklada 500
25.000,00
3. Kulturne manifestacije:

3.1. IX. smotra folklornog stvaralaštva Bošnjaka u RH
35.000,00
3.2. Srebrenica BiH »Da se nikad ne zaboravi« – 20-ta godišnjica obljetnice stradanja civila u mjestu Potočari
20.000,00
3.3. Okrugli stol – stručni skup »Bošnjaci u Hrvatskoj«, Zagreb
5.000,00
 

11. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE, ZADAR
56.000,00
1. Informiranje:

– web stranica BNZ Zadarske županije
8.000,00
2. Kulturni amaterizam:

– folklorna sekcija i pjevački zbor
20.000,00
3. Kulturne manifestacije:

3.1. Priredba od srca gradu Zadru, Zadar
6.000,00
3.2. »Bajramsko sijelo«, Zadar
10.000,00
3.3. Dani Bošnjačke kulture 2016., Zadar
12.000,00
 

12. BOŠNJAČKI KUD LJILJAN, DRENOVCI
60.000,00
1. Kulturni amaterizam:
60.000,00
– folklorna i glazbena sekcija

 

13. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA »PREPOROD«, DUBROVNIK
60.000,00
1. Izdavaštvo:

– Pjesme naših duša, književna baština, prof. dr. M. Maglajić, B 5, 160 str., naklada 1000
10.000,00
2. Kulturni amaterizam:
30.000,00
2.1. Mješoviti pjevački zbor – »Dubrovački zumbuli«

2.2. likovna radionica (slikarstvo)

3. Kulturne manifestacije:

3.1. X Konvoj mladih Hrvatske »Da se nikad ne zaboravi« Srebrenica 2015., Srebrenica – Potočari
10.000,00
3.2. X. Međunarodna smotra folklora u Dubrovniku, Dubrovnik
10.000,00
 

14. KUD »BOSNA« ISTARSKE ŽUPANIJE, PULA
60.000,00
Kulturni amaterizam

– folklor, glazba i recitacija
25.000,00
Kulturne manifestacije:

– IX. Smotra bošnjačkih folklorau RH, II. Smotra folklora nacionalnih manjina u Istarskoj županiji, IV. Bošnjačko sijelo, Pula
35.000,00
 

15. UDRUGA MLADIH BOŠNJAKA I PRIJATELJA GRADA RIJEKE I PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka
60.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– pjevačka i dramska sekcija »sevdah i epska pripovijest kao tradicija«
10.000,00
2. Kulturne manifestacije:

2.1. »Srebrenica svijetom hodi«, obilježavanja 21 godina tragedije – (BiH: Srebrenica, Potočari, Tuzla; RH: u 5 i/ili više gradova)
30.000,00
2.2. Međunarodna radionica: Kulturna sjećanja – nematerijalna baština, Rijeka, Tuzla
10.000,00
2.3. Slikarska likovna kolonija nacionalnih manjina RH Rijeka 2016, Rijeka
10.000,00
 

16. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA PULE
30.000,00
Kulturne manifestacije:

– 2. Susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe, Pula
20.000,00
– Srebrenica 21, Pula
10.000,00
 

17. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA BUZET
15.000,00
Kulturni amaterizam:

– folklorna skupina »Buzetski biseri«
10.000,00
Kulturne manifestacije:

– »Dani bošnjačke kulture Buzet 2016«, Buzet
5.000,00
UKUPNO BOŠNJACI:
1.991.000,00
 

III. BUGARI

 

1. NACIONALNA ZAJEDNICA BUGARA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB
80.000,00


1. Informiranje:

1.1. »Rodna riječ« dvojezični časopis, 4 broja, 28,5x21, str. 36-40, naklada 350
70.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Priredba povodom 120-te obljetnice bugarskog vrtlarstva u Hrvatskoj
10.000,00
UKUPNO BUGARI
80.000,00
 

IV. CRNOGORCI

 

1. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE, ZAGREB
571.000,00
1. Informiranje:

1.1. »Crnogorski glasnik«, 6 brojeva, A 4, 48-52 stranice, naklada 1000 komada
140.000,00
2. Izdavaštvo:
65.000,00
2.1. Doba politike – prof. em. dr. sc. I. Prpić, 15x21, str.317, naklada 600
20.000,00
2.2. Monografija Ciklusi – Dimitrije popović 1967-2016 – D. Popović, 15x21, str. 317, naklada 600
30.000,00
2.3. Istra u očima umjetnika – B. Kladnik, slikovna fotomonografija, 23x23, naklada 300
15.000,00
 

3. Kulturne amaterizam, manifestacije:

 

3.1. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE »MONTENEGRO« ZAGREB
133.000,00
Kulturni amaterizam:

– izložbena djelatnost
30.000,00
– pjevački zbor »Montenergro«
55.000,00
Kulturne manifestacije:

– Crnogorsko veče u Zagrebu, Zagreb
5.000,00
– Večer sa… Majom Perfiljevom, Zagreb
3.000,00
– Dokumentarni film u Crnogorskom domu, Zagreb
10.000,00
– Lučindanski susreti 2016., Zagreb
30.000,00
 

3.2. ZAJEDNICA CRNOGORACA SPLIT
28.000,00
Kulturne manifestacije:

– Crnogorci Splitu 2016 – amaterske izložba slika
28.000,00
 

3.3. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKA
40.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevačka skupina »Montenegri«
15.000,00
Kulturne manifestacije:

– Petrovdanski sabor Crnogoraca Hrvatske, Ronjga
20.000,00
– likovne izložbe amatera
5.000,00
 

3.4. DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA »PEROJ 1657«
31.000,00
Kulturni amaterizam:

– rad na zaštiti, očuvanju i prezentiranju kulturne povijesne baštine Peroja
6.000,00
– Crnogorska kola – balun i scenski prikaz perojske svadbe
10.000,00
Kulturne manifestacije:

– 21. 7. obilježavanje 359. godišnjice dolaska Crnogoraca u Peroj, Peroj
10.000,00
– Seoska slava Sv. Spiridon, Peroj
5.000,00
 

3.5. ZAJEDNICA CRNOGORACA PULA
27.000,00
Kulturne manifestacije:

– Izložbe dvije, Pula
10.000,00
– Kulturno nasljeđe, kinoteka CG, večeri crnogorskog filma, Pula
1.000,00
– Kulturno nasljeđe, monodrame po Njegošu i Marku Miljanovu, Pula
8.000,00
– Izložba karikatura u slavu Linea nagrade, Luka Lagator, Pula
3.000,00
– Književna večer crnogorskih aforizama, Pula
5.000,00
 

3.6. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE »BUJŠTINA«, UMAG
7.000,00
Kulturni amaterizam:

– Dramsko recitatorska grupa
5.000,00
Kulturne manifestacije:

– Crnogorsko veče, Umag
2.000,00
 

 

4. Kulturne manifestacije: (Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske)
100.000,00
4.1. Dani crnogorske kulture – izložba: Nematerijalna kulturna baština Crne Gore, Zagreb, Umag, Pula, Rijeka, Split
15.000,00
4.2. Dani crnogorske kulture – izložba skulptura, Zagreb
20.000,00
4.3. Dani crnogorske kulture: Koncert, Zagreb, Umag, Pula, Rijeka, Split
20.000,00
4.4. Dani crnogorske kulture – izložba: Državni arhiv Crne Gore, Zagreb, Umag, Rijeka, Split, Pula
15.000,00
4.5. Dani crnogorske kulture – Dani crnogorskog filma, Zagreb, Umag, Pula, Rijeka, Split
30.000,00
 

2. KUD MONTENEGRO-MONTENEGRINA I PRIJATELJA CRNE GORE, BELI MANASTIR
7.000,00
Kulturne manifestacije:

– Dani crnogorske kulture, Beli Manastir
7.000,00
 

3. SAVEZ CRNOGORACA HRVATSKE, RIJEKA
15.000,00
1. Kulturne manifestacije:

1.1. Obilježavanje 10-te godišnjice rada i djelovanja Saveza Crnogoraca Hrvatske i njihovih članica, Rijeka
5.000,00
1.2. Književne večeri znanstvenika, književnika i spisatelja iseljenika i potomaka Crne Gore u Hrvatskoj, Rijeka
5.000,00
1.3. Skupna izložba suvremene likovne umjetnosti i grafike mladih crnogorskih akademskih umjetnika, Rijeka
5.000,00
UKUPNO CRNOGORCI:
593.000,00
 

V. ČESI

 

1. NIU »JEDNOTA« DARUVAR
1.451.000,00
1. Informiranje:

1.1. »Jednota«, tjednik, 50 brojeva, A 4, stranica 28, naklada 1450
1.000.000,00
1.2. »Detski koutek« dječji list, 10 brojeva, format 19,5x26,5, stranica 32, naklada 1200
300.000,00
1.3. »Češki lidovy kalendar« – 1 broj, format 24x17, stranica 196, naklada 1100
80.000,00
1.4. »Prehled 34«, časopis, 1 broj, format 20x14,5, stranica 144, naklada 1400
30.000,00
2. Izdavaštvo:

– Jednota, monografija, K. Blaha, 22,5x22,5, str. 240, naklada 500
41.000,00
 

2. SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR
1.369.000,00


1. Izdavaštvo:
35.000,00
– Jan Nepomuk Vlašimsky – monografija, V. Herout, 220x300, str. 392, naklada 450 – ČB Virovitica
15.000,00
– Monografija češke besede Prekopakra 1907-2007 – monografija, S. Njegovan Starek, 250 str., naklada 500 – ČB Prekopakra
20.000,00
 

2. Kulturni amaterizam:
893.000,00
 

2.1. Češka beseda Daruvar
62.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevački zbor

– folklorna skupina Mala Holubička I

– folklorna skupina Mala Holubička II

– folklorna skupina Holubička

– folklorna skupina Holubata

– folklorna skupina Holubička – glazbena skupina – (orkestar i pjevačice)

– knjižnica F. Buriana

– kazališna skupina ČB 1

 

2.2. Češka beseda Doljani
45.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevačka skupina

– folklorna skupina mlađa

– folklorna skupina srednja

– folklorna skupina starija

– limena glazba

– dramska grupa

– dramska skupina dječje dobi

– instrumentalni sastav

 

2.3. Češka beseda Prekopakra
26.000,00
Kulturni amaterizam:

– mješoviti pjevački zbor

– folklorna skupina dječja

– folklorna skupina odrasla »Usmev«

– glazbena skupina

 

2.4. Češka beseda Kaptol
35.000,00
Kulturni amaterizam:

– srednja folklorna grupa

– folklorna grupa mlađa

– folklorna grupa – odrasla

– pjevačka grupa

– glazbena skupina »Bohemia«

 

2.5. Češka beseda Bjeliševac
18.000,00
Kulturni amaterizam:

– folklorna skupina mlađa

– folklorna skupina starija

– zborna skupina

 

2.6. Češka beseda Nova Gradiška i okolica
15.000,00
Kulturni amaterizam:

– dramsko-recitatorska skupina

– pjevačka skupina

– likovno-kreativna skupina

 

2.7. Češka beseda Slavonski Brod
8.000,00
Kulturni amaterizam:

– plesna skupina (folklor)

 

2.8. Češka beseda Rijeka
40.000,00
Kulturni amaterizam:

– folklorna skupina mlađa

– folklorna skupina najstarija

– folklorna skupina najmlađa

– plesna skupina

– mješoviti pjevački zbor

– strija folklorna skupina

 

2.9. Češka beseda Jazvenik
30.000,00
Kulturni amaterizam:

– strija folklorna skupina

– mlađa folklorna skupina

– kazališni amaterizam

– pjevačka skupina

 

2.10. Češka beseda Međurić
35.000,00
Kulturni amaterizam:

– dječja folklorna skupina – mlađa

– odrasla folklorna skupina

– pjevačka skupina »Glas«

– puhački orkestar

– glazbena skupina

– dječja folklorna skupina – starija

– kazališna skupina Fernet

 

2.11. Češka beseda Ljudevit Selo
35.000,00
Kulturni amaterizam:

– limena glazba

– folklorna sekcija

– dramska sekcija

– ženski pjevački zbor sa muzičkom pratnjom

– sekcija za izradu suvenira i dekoracija

 

2.12. Češka beseda Dežanovac
12.000,00
Kulturni amaterizam:

– izrada suvenira od komušine i drugih prirodnih materijala

– limena glazba

 

2.13. Češka beseda Zagreb
40.000,00
Kulturni amaterizam:

– mješoviti pjevački zbor Bohemia

– folklorna skupina Sluničko

– folklorna skupina (Jeteliček)

– knjižnica ČBZ Jana Buriana

– kazališna skupina – stariji

– kazališna skupina – mlađi

– glazbena skupina Lipa

– sekcija društvenih plesova »Polka«

 

2.14. Češka beseda Treglava
28.000,00
Kulturni amaterizam:

– srednja plesna skupina

– velika plesna skupina

– mala plesna skupina

– zborna skupina

– kazališna skupina

 

2.15. Češka beseda Lipovljani
26.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevačka skupina

– folklorna skupina – odrasli i djeca

– glazbena skupina

 

2.16. Češka beseda Sisak
50.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevačka skupina

– kazališna skupina

– folklorna skupina (dječja)

– folklorna skupina (ženska)

 

2.17. Češka beseda Gornji Daruvar
24.000,00
Kulturni amaterizam:

– kazališna skupina

– pjevačka skupina

– glazbena skupina

– kreativna skupina

 

2.18. Češka beseda Daruvarski Brestovac
27.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevačka skupina Konvalinky

– puhački orkestar

– mala glazbena skupina

– starija plesna skupina Koralky

– mlađa folklorna skupina Koralky

 

2.19. Češka beseda Hercegovac
35.000,00
Kulturni amaterizam:

– plesna skupina »Svetlušky«

– plesna skupina »Pampelišy«

– plesna skupina »Manželsky pari«

– glazbena skupina »Puhački orkestar«

– glazbena skupina »Mali glazbeni sastav«

 

2.20 Češka beseda Virovitica
41.000,00
Kulturni amaterizam:

– plesna skupina

– mješoviti pjevački zbor

– glazbena sekcija – mali orkestar

– dramska sekcija

– glazbena sekcija – puhački orkestar

 

2.21. Češka obec Bjelovar
48.000,00
Kulturni amaterizam:

– velika i mala muzička sekcija

– folklorna skupina mala Srdečko

– folklorna skupina srednja Srdečko

– folklorna skupina velika Srdečko

– kazališna skupina Lucerna

– ženski pjevački zbor Katerine

– vokalna skupina »Rozmarinke«

 

2.22. Češka beseda Končanica
38.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevačka skupina

– puhački orkestar

– folklorna skupina »Končenicka chasa«

– glazbena skupina Mala Kapela

– folklorna skupina Ružičky

– folklorna skupina Manželske pary

 

2.23. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci
27.000,00
Kulturni amaterizam:

– plesna skupina Vodička – najstarija

– Vodička – srednja

– Vodička – mala

– limena glazba

– zbor Zdenčanke

 

2.24. Češka beseda Ivanovo Selo
21.000,00
Kulturni amaterizam:

– kazališna skupina

– folklorna skupina

– limena glazba

 

2.25. Češka beseda Donji Sređani
20.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevačka skupina

– dramska skupina

 

2.26. Češka beseda Garešnica
24.000,00
Kulturni amaterizam:

– kazališna skupina

– pjevačka skupina

– glazbena skupina

– kreativna skupina

 

2.27. Češka beseda Šibovac
16.000,00
Kulturni amaterizam:

– pjevačka skupina

– dramska sekcija

 

2.28. Češka beseda Grubišno Polje
31.000,00
Kulturni amaterizam:

– plesna mješovita skupina

– dječja plesna skupina

– zborna skupina

– kazališne skupine

– glazbena skupina

 

2.29. Češka beseda Golubinjak
14.000,00
Kulturni amaterizam:

– dramska skupina

– pjevačka skupina

– plesna dječja skupina

 

2.30. Češka beseda Zagrebačke županije
22.000,00
Kulturni amaterizam:

– muški vokalni ansambl s glazbenom pratnjom

– ženski vokalni ansambl

– glazbena skupina

 

3. Kulturne manifestacije (Savez Čeha u RH):
441.000,00
3.1. Smotra amaterskih kazališnih skupina, Ljudevi Selo
45.000,00
3.2. Simpozij o češkom jeziku, Daruvar
8.000,00
3.3. Međunarodna glazbena manifestacija – 15. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog i 10. Dani češke kulture, Virovitica
20.000,00
3.4. Naše Jaro – smotra dječjeg stvaralaštva, Doljani, Daruvar, Kaptol
50.000,00
3.5. Smotra duhačkih orkestara, Donji Sređani
17.000,00
3.6. Etno dan, Ivanovo Selo
13.000,00
3.7. Žetvene svečanosti, Međurić
97.000,00
3.8. Smotra pjevačkih zborova i skupina, Daruvar, Rijeka, Lipovljani
60.000,00
3.9. smotra glazbenih grupa, Zagreb
19.000,00
3.10. Dani češke kulture u Požeško-slavonskoj županiji, Bjeliševac
5.000,00
3.11. Dani češke kulture, Sisak
8.000,00
3.12. Dani češke kulture – Majski susreti i zabava, Hercegovac
5.000,00
3.13. Dani češke kulture, ČB Bjelovar
5.000,00
3.14. Dani češke kulture – Knedliky, Prekopakra
5.000,00
3.15. Dani češke kulture, Jazvenik
5.000,00
3.16. Končenicke hody, Končanica
10.000,00
3.17. Dan češke kulture, Nova Gradiška i okolica
4.000,00
3.18. Dani češke kulture u gradu Garešnici, Garešnica
5.000,00
3.19. Smotra puhačkih orkestara i obilježavanje 90 godina postojanja ČB Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac
10.000,00
3.20. Dani češke kulture – tragom naših predaka, ČB Doljani
5.000,00
3.21. Dječja olimpijada, Golubinjak
5.000,00
3.22. Dan češke kulture, Gornji Daruvar
5.000,00
3.23. Dani češke kulture – Grubišno Polje
5.000,00
3.24. Večer nacionalnih manjina, ČB Bjelovar
5.000,00
3.25. Dan češke kulture – ČB Zagrebačke županije
5.000,00
3.26. Obilježavanje 20-te godišnjice osnutka – ČB Slavonski Brod
5.000,00
3.27. Dan češke kulture – ČB Šibovac
5.000,00
3.28. Sajam staročeških zanata – ČB Treglava
5.000,00
3.29. dani kulture, ČB Veliki i Mali Zdenci
5.000,00
UKUPNO ČESI:
2.820.000,00
 

VI. MAĐARI

 

1. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE, BILJE
1.317.000,00
1. Informiranje:

1.1. »Uj Magjar Kepes Ujsag« tjednik, 48 brojeva, format 235x333, stranica 24, naklada 1200 komada
400.000,00
1.2. »Horvatorszagi Magyarsag«, mjesečnik, 12 brojeva, format 165x230, stranica 60, naklada 300 komada
140.000,00
1.3. »Rovatkak«, časopis, 4 broja, format 120x195, stranica 70, naklada 200 komada
40.000,00
 

2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Republikom Hrvatskom:

– Informiranje pripadnika mađarske nacionalne manjine u elektronskim medijima – bilateralni sporazum na temelju članka 9. stavka 3. i članka 13. Zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (»Narodne novine – međunarodni ugovori« broj 8/95)
200.000,00
 

3. Kulturni amaterizam, manifestacije:
434.000,00
 

3.1. Udruga Primorsko-goranske županije, Rijeka
39.000,00
1. Izdavaštvo:

»Bogatstvo je živjeti zajedno«, zbirka pjesama, autori su učesnici Festivala poezije nacionalnih manjina, urednik: Eva Viola, 50-60 str., naklada 500 komada,
10.000,00
2. Kulturni amaterizam:

– likovna sekcija
12.000,00
3. Kulturne manifestacije:

– X. Likovna kolonija nacionalnih manjina PGŽ, Rijeka
12.000,00
– X. festival poezije nacionalnih manjina PGŽ, Rijeka
5.000,00
 

3.2. Udruga Splitsko-dalmatinske županije, Split
19.000,00
1. Kulturni amaterizam:
14.000,00
– likovna sekcija udruge

– mješovita pjevačka skupina

– literarna sekcija

2. Kulturne manifestacije

– Dani mađarske kulture u Splitsko-dalmatinskoj županiji
5.000,00
 

3.3. Udruga za Istru, Pula
20.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– ženski pjevački zbor
5.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– XVII. tjedan mađarske kulture u Puli, Pula
10.000,00
– 20 godina rada udruge, Pula
5.000,00
 

3.4. Udruga Bilje
14.000,00
Kulturne manifestacije:

– Sjećanje na praznike mađarske nacionalne manjine, Bilje
3.000,00
– Etno susreti 2016, Bilje
3.000,00
– Dan otvorenog dvorca – Mađarski dan, Bilje
3.000,00
– Klubski rad – radionice, Bilje
5.000,00
 

3.5. Udruga Mađara grada Vukovara
28.000,00
1. Kulturni amatrizam:

– ženski pjevački zbor »Jesenska ruža«
20.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Sjećanja na poginule Mađare i sve poginule branitelje i civile za vrijeme Domovinskog rata, Vukovar
3.000,00
– Večer mađarskog folklora, Vukovar
5.000,00
 

3.6. Udruga Novi Gradac
23.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Mađarski folklor, njegovanje jezika kroz pjesmu, ples i igru
20.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– susret folklornih skupina, Gradina
3.000,00
 

3.7. KUD »Csardas« DZMH, Suza
45.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– KUD »Čardaš« DZMH Suza
35.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Berbena svečanost, Suza
5.000,00
– III. proljetni folklorni susret u Suzi
5.000,00
 

3.8. KUD »Petefi Šandor« Dalj Planina
35.000,00
1. Kulturni amaterizam:
35.000,00
– velika folklorna skupina

– tamburaški orkestar

– dječja folklorna skupina

 

3.9. KUD »Petofi Sandor« – Ivanovci
18.000,00
1. Kulturni amaterizam:
18.000,00
– Folklor

 

3.10. MKD »Arany Janos«, Kopačevo
18.000,00
1. Kulturni amaterizam:
18.000,00
– mješoviti pjevački zbor

– »Tavirózsa« dječja folklorna skupina

 

3.11. KUD Petefi Šandor Laslovo
30.000,00
1. Kulturni amaterizam:
25.000,00
– Rad sekcija KUD-a Petefi Šandor Laslovo

2. Kulturne manifestacije:

– Ususret žetvi, Laslovo
5.000,00
– Dječji folklorni festival

 

3.12. Udruga Kotlina
18.000,00
1. Kulturni amaterizam:
14.000,00
– Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor

2. Kulturne manifestacije:

– IV. nastup zborova, Kotlina
4.000,00
 

3.13. KUD »Vardarac«
13.000,00
1. Kulturni amaterizam:
5.000,00
– Njegovanje pisma, jezika i mađarske kulture

2. Kulturne manifestacije:

– IX. Međunarodna smotra folklora, Vardarac
8.000,00
 

3.14. Mađarsko kulturno društvo »Petofi Sandor« – Lug
9.000,00
1. Kulturni amaterizam:
9.000,00
– mješoviti pjevački zbor

– Folklorna skupina

 

3.15. KUD Novi Bezdan
18.000,00
1. Kulturni amaterizam:
18.000,00
– ženski pjevački zbor

– glazbena sekcija

 

3.16. KUD »Jokai Mor« Suza
14.000,00
1. Kulturni amaterizam:
14.000,00
– Hajnalcsillag (dječja plesna skupina)

– Podium (dramska sekcija)

 

3.17. Udruga Beli Manastir
12.000,00
Kulturne manifestacije:

– umjetnička kolonija slikara-amatera mađarske nacionalnosti iz Baranje, Beli Manastir
5.000,00
– tjedan mađarskog filma – povijest Mađara na filmu, Beli Manastir
7.000,00
 

3.18. Udruga Batina
14.000,00
1. Kulturni amaterizam:
14.000,00
– folklorna skupina »Gospođice i momci«

 

3.19. Zajednica Mađara Daruvar
19.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Pjevački zbor Zajednice Mađara Daruvar
14.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Međunarodni dan mađarske kulture Daruvar 2016, Daruvar
5.000,00
 

3.20. Zajednica Mađara Pisanica, Velika Pisanica
21.000,00
1. Kulturni amaterizam:
17.000,00
– mješoviti pjevački zbor Zajednice Mađara Pisanica uz pratnju tamburaškog sastava

– dječja folklorna skupina Zajednice Mađara Pisanica

2. Kulturne manifestacije:

– Neka običaji vječno traju, Velika Pisanica
4.000,00
 

3.21. Društvo Mađara Pakrac
7.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine
7.000,00
 

4. Kulturne manifestacije DZMH:
103.000,00
4.1. Smotra folklora mađarskih dječjih folklornih skupina, Suza
10.000,00
4.2. Večer mađarskog folklora u Zagrebu, Zagreb
15.000,00
4.3. Proljetni dan kulture, Suza
8.000,00
4.4. Mađarska građanska revolucija, 1848, Suza
8.000,00
4.5. Dani kulturne autonomije Mađara u Hrvatskoj, Erdut
13.000,00
4.6. 12. susret mladih novinara i čitatelja ilustriranih dječjih novina na mađarskom jeziku »Barkoca«, Kopačevo
5.000,00
4.7. Dan Svetog Stjepana, Laslovo
10.000,00
4.8. 12. kolonija umjetnika Mađara u RH, Vukovar
10.000,00
4.9. 7. susret mađarskih glazbenika, Korođ
7.000,00
4.10. Tradicionalne berbene svečanosti u Suzi
5.000,00
4.11. Književne i dramske večeri Mađara u Hrvatskoj
5.000,00
4.12. Ribarski dani u Kopačevu
7.000,00
 

 

2. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BARANYAI JULIA, BELI MANASTIR
690.000,00
1. Informiranje:

1.1. »Szivarvany« – dječji list, mjesečnik, 12 brojeva, B5, 28 str., naklada 1000 komada
70.000,00
1.2. »Hagyatek« (Ostavština) – 12 brojeva, A5, 80 str., naklada 500 komada
150.000,00
1.3. »Horvatorszagi Magyar Naplo«, tjednik, 48 brojeva, A4, 24 str., naklada 1200 komada
430.000,00
1.4. – Godišnjak Evkonyv, 1 broj, 200 stranica, naklada 1500, format A5
40.000,00
 

3. SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR
1.438.000,00
2. Izdavaštvo:

– »Izobrazba glasova u zboru«, priručnik, Marija Vereš-Kimpf, 124 str., naklada 500 primjerakana; na mađ. j.
20.000,00
 

3. Programi koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma
200.000,00
– bilateralni sporazumi na temelju članka 9. stavka 3. i članka 13. Zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (»Narodne novine – međunarodni ugovori« broj 8/95)

 

4. Kulturni amaterizam, manifestacije:
965.000,00
4.0. Središnja folklorna skupina Saveza mađarskih udruga
60.000,00
 

4.1. Mađarsko kulturno društvo »Népkör« Osijek
55.000,00
1. Kulturni amaterizam:
40.000,00
– Mješoviti mađarski pjevački zbor

– Literalna i dramska sekcija

– Što su kuhali naši stari u mađarskoj Retfali

2. Kulturne manifestacije:

– Dan Mađara u Osijeku, Osijek
5.000,00
– Crkveni god Mađara u Retfali – Uzašašče

– Obilježavanje 70. obljetnice Društva i 30. obljetnice zbora
10.000,00
 

4.2. Mađarska kulturna udruga »Pelmonostor«, Beli Manastir
84.000,00
1. Kulturni amaterizam:
70.000,00
– Folklorna sekcija

– Ženski pjevački zbor

– Dramska sekcija

2. Kulturne manifestacije:

– Međunarodni festival folklora, Pelmonostor
7.000,00
– XV. Ljetna škola mađarskog folklora, Beli Manastir
7.000,00
– Smotra zborova

 

4.3. Kulturno umjetničko društvo »Petefi Sandor« Čakovci
20.000,00
1. Kulturni amaterizam:
15.000,00
– glazbena skupina

– folklorna skupina djece

– folklorna skupina mladi

2. Kulturne manifestacije:

– Međunarodna smotra mađarskog folklora »CHAK« 2015.
5.000,00
 

4.4. Kulturno umjetničko društvo »Joszef Attila« Zmajevac
74.000,00
1. Kulturni amaterizam:
50.000,00
– dječja folklorna skupina

– dramska sekcija

– ženski zbor

– sekcija za izradu ručnih radova

2. Kulturne manifestacije:

– Međunarodna smotra zborova, Zmajevac
8.000,00
– Tabor za folkloraše, Zmajevac
8.000,00
– Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina, Zmajevac
8.000,00
 

4.5. Mađarsko kulturno društvo »Dozsa Gyorgy« Hrastin
27.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– folklorna sekcija
17.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– XVII. Jesen u Hrastinu
5.000,00
– Susret mjesta imena Haraszti, Hrastin
5.000,00
 

4.6. Kulturno društvo »Petofi Šandor« Vardarac
30.000,00
1. Kulturni amaterizam:
30.000,00
– Folklorna skupina

– Ženski pjevački zbor

– Dramska sekcija

 

4.7. Kulturno umjetničko društvo »Ady Endre« Korođ
72.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– folklorna (dječja, mladih i odrasla skupina), mješoviti pjevački zbor, tamburaška sekcija, dramska sekcija
50.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– 9. Smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH, Korog
7.000,00
– 10. smotra mađarskih orkestara RH – Korogy
10.000,00
– 7. smotra izvornog folklora Mađara RH »Zlatni klas«, Korog
5.000,00
 

4.8. KUD »Petofi Sandor«, Kotlina
26.000,00
1. Kulturni amaterizam:
18.000,00
– sekcija za njegovanje običaja i folklornog stvaralaštva

– sekcija – igraonica za djecu

2. Kulturne manifestacije:

– Večer folklora, Kotlina
5.000,00
– Likovna kolonija i izložba, Kotlina
3.000,00
 

4.9. Mađarsko kulturno umjetničko društvo »Kiskőszeg« Batina
38.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Ženski pjevački zbor
22.000,00
– Mješovita folklorna skupina djece i mladeži

– Sekcija za njegovanje obiačja i rukotvorina

2. Kulturne manifestacije:

– Međunarodni susret nacionalnih manjina, Batina
7.000,00
– Međunarodna izložba slikara amatera, Batina
5.000,00
– Dan Svetog Ivana Nepomuka, Batina
4.000,00
 

4.10. KUD za njegovanje običaja Mađara, Podolje
13.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Sekcija »Prelo«
10.000,00
2. Kulturne manifestacije

– likovna kolovnija za djecu »Ljepota baranjskog kraja«, Podolje
3.000,00
 

4.11. Udruga za njegovanje običaja Mađara Stari Jankovci
46.000,00
1. Kulturni amaterizam:
34.000,00
– Dječja igraonica »Bobita«

– Odrasli mješoviti zbor

– Odrasla mješovita folklorna grupa

– »Csillagok« – Omladinska folklorna grupa

– Liliom gyermek korus – dječji zbor

2. Kulturne manifestacije:

– Međunarodna smotra zborova »Stigla je jesen«, Stari Jankovci
7.000,00
– Smotra dječjih i odraslih folklornih grupa, Stari Jasenovci
5.000,00
 

4.12. Mađarska udruga mladeži Hercegszollosi Mihally, Kneževi Vinogradi
21.000,00
1. Kulturni amaterizam:
9.000,00
– Glazbeno-pjevački sastav Triliom

2. Kulturne manifestacije:

– Međunarodni susret i likovna kolonija, Kneževi Vinogradi
7.000,00
– Međunarodna smotra revije narodnih nošnji Kneževi Vinogradi
5.000,00
 

4.13. Centar za kulturu i obučavanje Saveza mađarskih udruga »Sztarai Mihaly« Beli Manastir
40.000,00
1. Kulturni amaterizam:
40.000,00
– Obučavanje mađarske narodne glazbe

– Obučavanje narodnog plesa

 

4.14. Kulturno umjetničko društvo »Petefi Šandor« Marinci
35.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Plesna skupina
28.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Smotra folklora »Zavjetni dan«, Marinci
7.000,00
 

4.15. Mađarsko kulturno društvo »Moricz Zsigmond« Pula
22.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– njegovanje tradicijske kulture (folklorna skupina, zbor, kreativna radionica)
15.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Dani mađarske kulture, Pula
7.000,00
 

4.16. Udruga mladeži za njegovanje običaja Mađara, Novi Bezdan
50.000,00
1. Kulturni amaterizam:
45.000,00
– Sekcija za njegovanje običaja

– Škola narodne glazbe i pjevanja

2. Kulturne manifestacije:

– Međunarodni susret mađarskih narodnih glazbenih sastava, Novi Bezdan
5.000,00
 

4.17. Zajednica Mađara Grubišnog Polja
25.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– ženska pjevačka skupina, mješovita plesna skupina odraslih, dječja plesna skupina, dječja pjevačka skupina, tamburaška sekcija, dječja igraonica, dramska sekcija
18.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Dan etno kuće, Susret nacion. manjina BBŽ, Grubišno Polje
7.000,00
 

4.18. Civilni centar Deak Ferenc, Lug
50.000,00
1. Kulturni amaterizam:
42.000,00
– Mješoviti pjevački zbor

– Folklorna skupina

– Dramska sekcija

2. Kulturne manifestacije:

– Dan mađarske kulture – Lug 2016
4.000,00
– Međunarodna smotra kulturnog stvaralaštva, Lug
4.000,00
 

4.19. Mađarsko kulturno umjetničko društvo, Darda
42.000,00
1. Kulturni amaterizam:
32.000,00
– mješovita folklorna skupina

– ženski pjevački zbor

– dječja folklorna skupina

2. Kulturne manifestacije:

– 10. smotra mađarskih zborova, Darda
5.000,00
– 11. smotra mađarskog folklora, Darda
5.000,00
 

4.20. Zajednica Mađara Koprivničko-križevačke županije
10.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– tamburaški orkestar glazbena skupina
10.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– proslava Dana Mađara KKŽ, Koprivnica Pakrac, Velika Pisanica i Kapošvar

 

4.21. Društvo Mađara Lipik
24.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Čuvanje i njegovanje kulturne baštine i običaja Mađara s naglaskom na učenje mađarskog jezika, plesa i glazbe te rekonstrukcija narodnih nošnji
17.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Kulturni dan Mađara, Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika, Manifestacije: Božić, Uskrs, Dan nacionalnih manjina, Poljana
7.000,00
 

4.22. Zajednica Mađara grada Vinkovaca
10.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– mješovita pjevačka skupina
10.000,00
 

4.23. Zajednica Mađara grada Bjelovara
33.000,00
1. Kulturni amaterizam:
23.000,00
– Folklorna skupina za odrasle

– Dječja igraonica »Nyusi«

– Vezilje narodnog veza

– Mješoviti zbor za odrasle

2. Kulturne manifestacije:

– 3. dječje stvaralaštvo BBŽ-a 2015.
5.000,00
– Proljetni susreti Mađara
5.000,00
 

4.24. Novi mađarski kulturni centar, Split
33.000,00
1. Kulturni amaterizam:
28.000,00
– folklorno-plesna ženska grupa »Čardaš«

– dječja skupina »Bobita«

– pjevački zbor »Viola«

2. Kulturne manifestacije

– Smotra nacionalnih manjina Splita, Split
5.000,00
 

4.25. Mađarsko kulturno društvo Tanc, Kamenac
5.000,00
1. Kulturne manifestacije:

– Smotra etno glazbeno-pjevačkih sastava i tradicionalna izložba, Kamenac

 

4.26. Mađarsko kulturno društvo Čardaš, Zadar
5.000,00
1. Kulturne manifestacije:

– Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina zadarske županije, Mađarsko veče, Zadar
5.000,00
 

4.27. Zajednica Mađara Dežanovac
15.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– ženska pjevačka skupina, dječja pjevačka i plesna skupina
10.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Dani Mađara, Deženovac
5.000,00
 

5. Kulturne manifestacije SMU:
253.000,00
5.1. Okrugli stol »Budućnost Mađara u Republici Hrvatskoj«, Seget Donji
10.000,00
5.2. XV. Smotra dječjih folklornih skupina, Hrastin
10.000,00
5.3. Kroz igru i ples, XII. susret igraonica i vrtića mađarske nacionalne manjine RH, Kneževi Vinogradi
10.000,00
5.4. XVII. smotra mađarskih zborova Hrvatske, Beli Manastir
30.000,00
5.5. Koordiniranje manifestacija XV. tjedna kulture Mađara u Hrvatskoj, Darda, Podolje, Lug, Beli Manastir, Kopačevo, Zmajevac, Stari Jankovci
15.000,00
5.6. III. Dan mađarske kulture općine Draž, Draž
8.000,00
5.7. X. likovna kolonija za djecu osnovnih škola, Beli Manastir, Batina, Podolje
15.000,00
5.8. Smotra nacionalnih manjina – Bogatstvo različitosti i zajedništva, Beli Manastir
5.000,00
5.9. V. smotra kulturnog stvaralaštva Mađara Zapadne Slavonije
10.000,00
5.10. V. smotra kulturnog stvaralaštva Mađara Istočne Slavonije, Vinkovci
10.000,00
5.11. XI. smotra mađarskih narodnih pjesama za djecu »Nόtafa«, Darda
10.000,00
5.12. VI. Konferencija za voditelje folklornih skupina, Beli Manastir
5.000,00
5.13. IV. Smotra kulturnog stvaralaštva Mađara općine Petlovac, Novi Bezdan
10.000,00
5.14. Dan mađarske kulture općine Kneževi Vinogradi, Zmajevac
5.000,00
5.15. Dani kulture i gospodarstva Mađara u RH, Beli Manastir, Zmajevac, Staza, Veliki Grđevac, Lug
30.000,00
5.16.VII. Smotra mađarske narodne pjesme i glazbe, Podolje
5.000,00
5.17. V. susret Mađara Hrvatske, Marinci
30.000,00
5.18. Dan nacionalnog zajedništva Mađara, Karanac
5.000,00
5.19. Dan Mađara, Beli Manastir
5.000,00
5.20. XVII. smotra mađarskih folklornih skupina RH, Lug
25.000,00
 

4. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »ADY ENDRE« ZAGREB
45.000,00
1. Kulturni amaterizam:
30.000,00
– glazbena sekcija MKD Ady Endre

– kazališna sekcija MKD Ady Endre

– mješoviti zbor MKD Ady Endre

2. Kulturne manifestacije:

– »Mađarska tribina« – znanstveno popularna predavanja i okrugli stolovi, Zagreb
10.000,00
– Dani mađarske kulture, Zagreb
5.000,00
UKUPNO MAĐARI:
3.490.000,00
 

VII. MAKEDONCI

 

1. ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB
618.000,00
1. Informiranje:

– »Makedonski glas«, 6 brojeva, A 4, 40 str. naklada 1000
160.000,00
2. Izdavaštvo:

– Sunčeva ponornica, zbirka eseja, rasprava, članaka i predavanja, O. Bojadžinski, prof., format 14,5x20,5, str. 192-240, naklada 1000
15.000,00
 

3.1. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »BRAĆA MILADINOVCI« OSIJEK
60.000,00
1. Kulturni amaterizam:
40.000,00
– mješoviti zbor »Vardarki«

– dječja sekcija »Biserčinja«

– Tanec Osijek

– instrumentalisti »T'ga za jug«

– etno radionica »Vezilki«

2. Kulturne manifestacije:

– Dani braće Miladinov, Osijek, Đakovo
10.000,00
– Dani makedonskog filma 2016., Osijek
5.000,00
– Dani makedonske kulture 2016., Osijek
5.000,00
 

3.2. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »ILINDEN« – RIJEKA
70.000,00
1. Kulturni amaterizam:
39.000,00
– folklorna sekcija »Ilinden«

– pjevačka sekcija »Ilinden«

– glazbena sekcija »Ilinden«

– dječja folklorna sekcija »Ilinden«

– dječja radionica – njegovanje jezika, tradicije i kulture likovne radionice, pjesmu, ples i igru

– etno radionica – izrada narodnih nošnji, raznih proizvoda od vune i drugih materijala

2. Kulturne manifestacije:

– Dani makedonske kulture u Rijeci 2016., Rijeka
5.000,00
– Revija mekedonskog filma »Kinoteka Makedonije« Rijeka
5.000,00
– izložbene i ostale likovne djelatnosti, Rijeka
5.000,00
– Obilježavanje Dana sv. Kirila i Metoda 2016, Roč, Hum
3.000,00
– Ilinden 1903. – 2016., Rijeka
13.000,00
 

3.3. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »MAKEDONIJA« SPLIT
67.000,00
1. Kulturni amaterizam:
47.000,00
– folklorna skupina »Makedonija«

– pjevačka skupina »Makedonija«

– etno – radionica za ručnu izradu makedonskih narodnih nošnji i očuvanje starih načina vezenja i šivenja

– dječja folklorna radionica »Gradinka«

– Mandolinski orkestar »Klinci-Mandolinci«

– Radionica za odrasle – cijeloživotno učenje »Njegovanje makedonskog jezika i kulture«

2. Kulturne manifestacije:

– »VI. makedonska jesen u Splitu« – kultura, tradicija i običaji, Split
5.000,00
– 25. dani makedonske kulture u Splitu – Sv. Kiril i Metodij, Split
15.000,00
 

3.4. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »BILJANA« – ZADAR
36.000,00
1. Kulturni amaterizam:
18.000,00
– literarno-dramska sekcija »Zapisi so ljubov«

– glazbeno-instrumentalna sekcija »Biljana«

– etno radionica »Đerđev«

2. Kulturne manifestacije:

– 13. dani makedonske kulture u Zadru, Zadar
10.000,00
– izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj«, Zadar
8.000,00
 

3.5. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »OHRIDSKI BISER«, ZAGREB
55.000,00
1. Kulturni amaterizam:
33.000,00
– instrumentalna skupina »Ohridski biser«

– glazbena sekcija (vokalna skupina) »Momi biserni«

– folklorna sekcija »Kitka«

– etno sekcija »Razboj«

– literarno-dramska sekcija

2. Kulturne manifestacije:

– Dani makedonske kulture u Zagrebu, Zagreb
7.000,00
– Racinov dan »Bijela svitanja«, Samobor
15.000,00
 

3.6. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPANIJE »SV. KIRIL i METODIJ« – PULA
35.000,00
1. Kulturni amaterizam:
18.000,00
– mješovita pjevačka skupina

– folklorna skupina

– instrumentalna skupina

– literarna skupina

– kreativna radionica

2. Kulturne manifestacije:

– »Dani makedonske kulture u Istri« 2016., Pula, Tinjan, Svetvinčento, Funtana, Vrsar, Umag, Rovinj
8.000,00
– »Dani glagoljaša u Istri« 2016., Buzet-Roč-Hum, Pazin, Pula, Žminj-Krculi
9.000,00
 

4. Kulturne manifestacije Zajednice Makedonaca u RH:
120.000,00
4.1. Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj«, Zadar
5.000,00
4.2. 25. dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij, Split
15.000,00
4.3. »Dani glagoljaša u Istri«, Buzet, Roč, Hum
10.000,00
4.4. »Ilinden 1903. – 2016.«, Gorski Kotar
30.000,00
4.5. »Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj«, Zagreb
30.000,00
4.6. »Racinov dan – Bijela svitanja«, Samobor
15.000,00
4.7. 19. dani braće Miladinov, Osijek, Đakovo
15.000,00
UKUPNO MAKEDONCI:
618.000,00
 

VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI

 

1. ZAJEDNICA NIJEMACA U HRVATSKOJ ZAGREB
110.000,00
1. Kulturni amaterizam
80.000,00
1.1. Njemački pjevački zbor »Deutscher sängerchor – Zagreb«

1.2. Plesna grupa »Rude« – Tanzgruppe »Rude«

1.3. Dječja kazališna grupa Točkice – Kindertheatergruppe »Pünktchen«, kazališna grupa Točke – Theatergrupp »Punkte«

1.4. Njemačko instrumentalno recitatorski ansambl »Edellweiß«

2. Kulturne manifestacije

– Kulturtreffen auf der insel Rab und Zagreb, Rab, Zagreb
30.000,00
 

2. NARODNI SAVEZ NIJEMACA HRVATSKE
15.000,00
1. Kulturne manifestacije:

– U počast kulturnoj baštini, Zagreb
15.000,00
 

3. UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA, VUKOVAR
30.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Pjevački zbor »Drei Rosen aus Vukovar«
20.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Jesen u glazbi, Vukovar
10.000,00
 

4. NJEMAČKA ZAJEDNICA – ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA U HRVATSKOJ – OSIJEK
423.000,00
1. Informiranje:

»Njemačka riječ – Deutsches Wort«, časopis Nijemaca i Austrijanaca u RH, 4 broja, A 4, 44 str., naklada 1600-1800 kom
140.000,00
2. Izdavaštvo:

– »Godišnjak Njemačke zajednice 2016. – Jahrbuch der Deutschen Gemeinschaft 2015«, skupina autora, B 5, 400 stranica, naklada 600 primjeraka
30.000,00
3. Kulturni amaterizam:
45.000,00
– Kazališna grupa »Die esseker Buhne«

– muški pjevački zbor Alte Kameraden

4. Kulturne manifestacije:

4.1. 24. znanstveni skup – Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, Osijek
75.000,00
4.2. 16. međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku, Osijek
85.000,00
4.4. Dani njemačke i austrijske kulture u Hrvatskoj, Osijek
43.000,00
4.5. Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Hrvatskoj – Valpovo
5.000,00
 

5. ZAJEDNICA AUSTRIJANACA U HRVATSKOJ ZAGREB
35.000,00
1. Izdavaštvo:

– Agramerska kuharica, N. Rittig Beljak, format 14x20, str. 225, naklada 500
15.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Hrvatska Kostajnica – Novi trendovi obnove, trodnevni međunarodni skup, Zagreb, Kostajnica
20.000,00
UKUPNO NIJEMCI I AUSTRIJANCI:
613.000,00
 

IX. POLJACI

 

1. POLJSKA KULTURNA UDRUGA »MIKOLAJ KOPERNIK« ZAGREB
85.000,00
1. Informiranje:
36.000,00
– informativni bilten »Kopernik«, 6 brojeva, A 4, 28-40 stranica, naklada 150

2. Kulturni amaterizam
26.000,00
– Vokalna grupa »Wisla«

3. Kulturne manifestacije:

– Poljska knjižnica »Kopernik«, Zagreb
10.000,00
– Šetnja poljskim gradovima, Zagreb
8.000,00
– Blagdanski običaji Poljaka, Zagreb
2.000,00
– Klub seniora, Zagreb
3.000,00
 

2. POLJSKA KULTURNA UDRUGA »POLONEZ«, KAŠTEL STARI
13.000,00
1. Kulturne manifestacije:

– Razgovori u ritmu muzike i čardaša, Kaštel Stari
3.000,00
– Baština – 1050 godina povijesti, Kaštel Stari
5.000,00
– Poljski simpozij u Slavoniji na temu: Prva poljska emigracija
5.000,00
UKUPNO POLJACI:
98.000,00
 

X. ROMI

 

1. UDRUGA ROMA ZAGREB I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
40.000,00
1. Informiranje:

– »Romano Čaćipe«, 4 broja, A 4, 48 str., naklada 1000
40.000,00
 

2. ROMSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »DARDA« DARDA
33.000,00
1. Kulturni amaterizam:
25.000,00
– Folklorna skupina

2. Kulturne manifestacije:

– XIV godišnji koncert RKUD-a »Darda«, Darda
8.000,00
 

3. UDRUGA MLADEŽI ROMA HRVATSKE
5.000,00
1. Kulturna manifestacije:

– Obilježavanje i proslava Đurđevdana
5.000,00
 

4. HUMANITARNA ORGANIZACIJA SVJETSKA ORGANIZACIJA ROMA U HRVATSKOJ, ZAGREB
70.000,00
1. Informiranje
70.000,00
– Časopis za djecu i mladež »Čhavorikano lil« »Romska djeca«, 4 broja, naklada 1000 kom, A 4, 35-40 str.

 

5. UDRUGA ŽENA ROMKINJA HRVATSKE »BOLJA BUDUĆNOST« ZAGREB
80.000,00
1. Informiranje:

– Budućnost / Anglunipe, časopis, 4 broja, A 4, 30-36 stranica, naklada 1000
70.000,00
2. Kulturni amaterizam:

– Romske zvjezdice
10.000,00
 

6. UDRUGA ZA RAZVOJ I BOLJI ŽIVOT ROMA, SISAK
7.000,00
Kulturni amaterizam:

– Kulturno-umjetnička sekcija
7.000,00
 

7. UDRUGA »ROMSKI PUTEVI-ROMANE DROMA«, ZAGREB
30.000,00
Izdavaštvo:

– Romi po drumovima, zbirka priča, R. R. Jovanović, 20x25, str. 100, naklada 300
15.000,00
– Bakine i dekine priče, zbirka priča, R. R. Jovanović, 20x25, str. 100, naklada 300
15.000,00
 

8. UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ »KALI SARA«, ZAGREB
175.000,00
1. Izdavaštvo:

Zbornik – Svjetski dan romskog jezika – V. Kajtazi, format 210x280, stranica 200, naklada 1000
25.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Svjetski dan romskoga jezika 2016. godine, Zagreb
60.000,00
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta /Samudaripen 2016, Zagreb
90.000,00
 9. ROMSKI KULTURNI CENTAR, SISAK
22.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Kulturno-umjetnička i dramska sekcija
15.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Natjecanja pjevača amatera »Glasu alu Romilor«, Sisak
7.000,00
 

10. UDRUGA ROMSKA PRAVA SISAK
10.000,00
Kulturni amaterizam:

– likovno stvaralaštvo
10.000,00
 

11. KUD »KUTINSKI BISERI«, KUTINA
7.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Kulturno-umjetnički amaterizam Roma Bajaša s područja grada Kutine
7.000,00
 

12. UDRUGA BARANJSKIH ROMA, BELI MANASTIR
15.000,00
Kulturne manifestacije:

– Održavanje stručnog skupa na temu: Suzbijanje diskriminacije Roma u svim društvenim sferama i promicanje jednakosti
5.000,00
– Obilježavanje Petrovdana (Dan kulture Roma grada Belog Manastira) 12. 7. 2016.
10.000,00
 

13. ROMSKO KUD »CRNI BISERI«, SISAK
10.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– kulturno-umjetnička sekcija
10.000,00
 

14. ROMSKI NACIONALNI FORUM, BELI MANASTIR
10.000,00
1. Kulturne manifestacije:

– XI. festival igrača i plesača Roma Republike Hrvatske, Beli Manastir
10.000,00
 

15. UDRUGA ZA BOLJI ŽIVOT ROMKINJA »TRAIPE«, ZAGREB
40.000,00
Kulturne manifestacije:

– Svjetski dan Roma 2016., Zagreb
40.000,00
UKUPNO ROMI:
554.000,00


XI. RUSI

 

1. NACIONALNA ZAJEDNICA RUSA HRVATSKE, ZAGREB
70.000,00


1. Informiranje:
30.000,00
– »Ruski vjesnik«, časopis, A 4, 16-24 stranica, naklada 200 komada

2. Kulturni amaterizam:
30.000,00
– Pjevački zbor »Rjabinuška«

– Radionica narodne nošnje

3. Kulturne manifestacije:

– Večer ruske klasične glazbe, Zagreb
5.000,00
– Drago i poludrago kamenje Ruskog Urala, Zagreb
5.000,00
 

2. UDRUGA RUSKOG GOVORNOG PODRUČJA »KALINKA«, ČAKOVEC
67.000,00


1. Kulturni amaterizam:
60.000,00
– Ansambl »Kalinka«

– Dječja skupina »Malinka«

2. Kulturne manifestacije:

– VI. smotra stvaralaštva djece i mladeži »Ruska riječ«, Čakovec
7.000,00
 

3. SAVEZ RUSA REPUBLIKE HRVATRSKE, ZAGREB
43.000,00


1. Informiranje:

»Ljetopis«, glasilo, 1 broj, format A-4, 56-60 str., naklada 500 kom
15.000,00
– Kolobok – časopis za djecu, 1 broj godišnje, A 4, 24-28 str., naklada 300
10.000,00
2. Izdavaštvo:

– Suncostaj – suvremene bajke, N. Listikova, B 5, str. 160, naklada 500
15.000,00
3. Kulturne manifestacije:

– Dječja priredba u povodu Međunarodnog dana djece i Međunarodnog dana ruskog jezika, Zagreb
3.000,00
UKUPNO RUSI:
180.000,00
 

XII. RUSINI I UKRAJINCI

 

1. SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE, VUKOVAR
620.000,00
1. Informiranje:

1.1. »Nova dumka«, časopis, 6 brojeva, A 4, stranica 36, naklada 800
150.000,00
1.2. »Vjenčić«, dječji časopis, 4 broja, A 4, stranica 20, naklada 600
45.000,00
2. Izdavaštvo:

2.1. »Misli s Dunava«, knjiga – almanah, skupina autora, 160 stranica, B5, naklada 300
12.000,00
2.2. Nazivi za biljke i životinje podunavskih Rusina, O. Timko-Đitko, B 5, 250 str., naklada 400
12.000,00
3. Kulturne manifestacije:

– Središnja manifestacija Rusina RH »43. Petrovačko zvono 2016.«, Petrovci
70.000,00
– Znanstveno stručni skup »Rusini juče, danas, sutra« 2016, Osijek
5.000,00
 

4. Kulturni amaterizam i manifestacije:
326.000,00
– Folklorni ansambl pjesama i plesova – pjevači – orkestar – plesači
15.000,00
4.1. KUD »Joakim Hardi« Petrovci
68.000,00
1. Kulturni amaterizam:
65.000,00
– folklorna sekcija

– tamburaška sekcija (orkestar)

– kazališna sekcija

– muška pjevačka skupina

– recitatorsko-literarna sekcija

Kulturne manifestacije:

– Običaji našeg naroda 2016, Petrovci
3.000,00
 

4.2. KUD »Osif Kostelnik« Vukovar
50.000,00
1. Kulturni amaterizam:
40.000,00
– folklor

– tamburaški orkestar

– zbor i solo pjevanje

– njegovanje riječi i jezika

2. Kulturne manifestacije:

– »Prvi pljesak« smotra dječjeg stvaralaštva Rusina i Ukrajinaca i ostalih, Vukovar
10.000,00
 

4.3. KUD Rusina, Osijek
40.000,00
1. Kulturni amaterizam:
27.000,00
– zborno pjevanje, tamburaški orkestar, likovna-etno sekcija, mini folklorna sekcija, susreti, promocije, edukacije

2. Kulturne manifestacije:

– »Dravski valovi«, susreti zborova i pjevačkih grupa Rusina RH, Osijek
8.000,00
– Međunarodna likovna kolonija KUD-a Rusina Osijek, Osijek
5.000,00
 

4.4. KD Rusina, Vinkovci
23.000,00
1. Kulturni amaterizam:
23.000,00
– zborno pjevanje

– glazbena sekcija

 

4.5. KD Rusina i Ukrajinaca »Rušnjak«, Rijeka
20.000,00
1. Kulturni amaterizam:
10.000,00
– zborna grupa »Rušnjak«

– likovna sekcija »Rušnjak«

2. Kulturne manifestacije:

– Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca PGŽ, Rijeka
7.000,00
– Likovna kolonija nacionalnih manjina Hrvatskog primorja, Rijeka
3.000,00
 

4.6. Društvo Rusina i Ukrajinaca »Kaljina«, Rijeka
13.000,00
1. Kulturni amaterizam:
10.000,00
– zborno pjevanje

2. Kulturne manifestacije:

– 9. večeri rusinske i ukrajinske literature, Rijeka
3.000,00
 

4.7. KUD »Joakim Govlja« Mikluševci
85.000,00
1. Kulturni amaterizam:
50.000,00
– recitatorska i dramska sekcija

– ženska pjevačka grupa

– dječja folklorna skupina

– starija folklorna skupina

2. Kulturne manifestacije:

– »Mikluševci 2016«, Mikluševci
35.000,00
 

4.8. KD Rusina Cvelferije, Rajevo selo
12.000,00
1. Kulturni amaterizam:
12.000,00
– folklor i orkestar

 

 

2. UKRAJINSKA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB
595.000,00
1. Informiranje:
150.000,00
– »Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj«, 6 brojeva, A4, 34 stranice, naklada 1000 komada

2. Kulturne manifestacije:

– obilježavanje obljetnice Holodomora – akt genocida nad ukrajinskim narodom, Vukovar, Slavonski Brod, Zagreb
20.000,00
 

3. Kulturni amaterizam i manifestacije:

 

3.1. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »IVAN FRANKO« VUKOVAR
67.000,00
1. Kulturni amaterizam:
55.000,00
– Ukrajinski narodni zbor i vokalno-instrumentalni sastav »Halyčyna«

– dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralašta »Sonečko«

2. Kulturne manifestacije:

– Dani ukrajinske kulture, Vukovar
12.000,00
 

3.2. UKRAJINSKO KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO »TARAS ŠEVČENKO« KANIŽA
57.000,00
1. Kulturni amaterizam:
45.000,00
– »Melanka« velika plesna sekcija

– »Đivčena« mlađa plesna sekcija

– »Ne zaboravi« pjevačka sekcija

2. Kulturne manifestacije:

– 11. večeri Tarasa Ševčenka »Tuđem se učite, svoga se ne stidite«, Kaniža
12.000,00
 

3.3. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »UKRAJINA« SLAVONSKI BROD
83.000,00
1. Kulturni amaterizam:
63.000,00
– folklorna sekcija – odrasla skupina

– folklorna sekcija – dječja skupina

– mješoviti pjevački zbor

– dramsko-recitatorska sekcija

– likovna sekcija

– Glazbena sekcija

2. Kulturne manifestacije:

– XV. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva, Slavonski Brod
20.000,00
 

3.4. KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO »KARPATI« LIPOVLJANI
123.000,00
1. Kulturni amaterizam:
53.000,00
– Pjevanje ukrajinskih pjesama s pjevačkom skupinom KPD »Karpati«

– folklorna sekcija

2. Kulturne manifestacije:

– IX. centralna manifestacija Ukrajinske Zajednice RH u 2016. godini, Lipovljani
70.000,00
 

 

3.5. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »LESJA UKRAJINKA« – OSIJEK
15.000,00
1. Kulturni amaterizam:
10.000,00
– Ukrajinske rukotvorine »Gerdan«

– Zbor, duet, trio, kvartet UKPD »Lesja Ukrajinka« Osijek

– Dječja skupina za njegovanje materinskog (ukrajinskog) jezika i kulture UKPD »Lesja Ukrajinka« Osijek

2. Kulturne manifestacije:

– »Na krilima pjesme«, Osijek
5.000,00
 

3.6. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »DNJIPRO« – RIJEKA
15.000,00
2. Kulturni amaterizam:
15.000,00
– ansambal i zbor »Enejida«

– orkestar »Oberih«

– plesni ansambl za djecu »Mališan« i odraslih »Veselka«

– Mješoviti pjevački zbor »Trembita«

 

3.7. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »ANDRIJ PELIH« ŠUMEĆE
35.000,00
1. Kulturni amaterizam:
30.000,00
– srednja dječja skupina ukrajinskog folklornog stvaralaštva

– mlađa dječja skupina ukrajinskog folklornog stvaralaštva

– Ukrajinski zbor

2. Kulturne manifestacije:

– susreti Ukrajinaca Republike Hrvatske, Šumeće
5.000,00
 

3.8. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »KOBZAR« – ZAGREB
30.000,00
1. Izdavaštvo:

– »Sjećanja – autobiografski roman Ukrajinca – potomka kozaka Bodana Bordukala«, Grigorij Bordukalo, format 16x23cm, 180 str., naklada 1000 komada
15.000,00
2. Kulturni amaterizam:

– glazbena sekcija (zbor, orkestar, solisti)
15.000,00
– etno sekcija običaja i tradicije Ukrajinaca

– literarno, književno – novinarska i likovno-dizajnerska sekcija

– Sekcija za međunarodnu kulturno-umjetničku suradnju (Ukrajinaca u regiji, Ukrajini, Europi i svijetu)

 

3. DRUŠTVO ZA UKRAJINSKU KULTURU, ZAGREB
14.000,00
1. Izdavaštvo:

– 100 zanimljivosti o Ukrajini i Ukrajincima – A 5, str. 90
10.000,00
2. Kulturni amaterizam

– Dramaturgija – stranac ili gost
4.000,00
 

4. »RUSNAK« DRUŠTVO RUSINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, PETROVCI
13.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Pjevačka skupina, dueti, solisti
5.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Susreti »Kad je golubica letjela« i zasjedanje Vijeća Svjetskog kongresa Rusina i Svjetskog foruma rusinske mladeži, Stari Jankovci
8.000,00
UKUPNO RUSINI I UKRAJINCI
1.242.000,00
 

XIII. SLOVACI

 

1. SAVEZ SLOVAKA, NAŠICE
1.245.000,00
1. Informiranje:

– »Pramen«, časopis, 11 mjesečnika i 1 dvobroj, A 4, 28 stranica, naklada 600 komada
130.000,00
2. Izdavaštvo:

– Naša ruža procvjetala – monografija, grupa autora, A 4, str. 100, naklada 400
20.000,00
– O načinu života i običaja Slovaka doseljenih u Markovac Našički – publikacija, V. Baksa, B 5, str. 62, naklada 300 – (MS u Markovcu Našičkom)
5.000,00


3. Kulturni amaterizam:
821.000,00
 

3.1. Matica slovačka Josipovac
105.000,00
– folklorne skupine SKUD-a »Braća Banas« (dječja i odrasla)

– pjevačka i tamburaška skupina

– slikarska i kiparska sekcija

 

3.2. Matica slovačka Jelisavac
105.000,00
– pjevačka skupina – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac

– folklor – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac

– glazba – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac

 

3.3. Matica slovačka Markovac Našički
105.000,00
– plesne skupine SKUU »Franjo Strapač« – mala, srednja i velika skupina

– pjevačka skupina SKUU Franjo Strapač

– glazbeno-tradicijska-kazališna skupina

 

3.4. Slovačko kulturno-prosvjetno društvo »Ljudevit Štur« Ilok
107.000,00
– folklorna sekcija (5 dobnih skupina)

– glazbeno pjevačka sekcija, Priredba: XI. Festival solo pjevača slovačkih narodnih pjesama »Na brehu pri Dunaji«

– kazališna sekcija: djeca i odrasli, 2 kazališne predstave: Divadlo na Mary i Divadlo na Jana

– tradicijsko folklorna sekcija

 

3.5. Matica slovačka Soljani
45.000,00
– dječja skupina – SKUS »Ondrej Pekar« Solany

– folklorna i pjevačka skupina SKUS Ondrej Pekar Solany

 

3.6. Matica slovačka Lipovljani
38.000,00
– folklorna mlađa i starija skupina i tamburaši KUD-a Lipa

– pjevački zbor Lira

 

3.7. Matica slovačka Osijek
48.000,00
– pjevačko glazbena skupina i solo pjevači

– odrasla i dječja plesna skupina

– skupina radionica ručnih radova

 

3.8. Matica slovačka Međurić
40.000,00
– folklorna skupina »Orava« – odrasla skupina

– folklor – dječji, folklorna skupina »Orava«

– pjevačka skupina »Orava«

 

3.9. Matica slovačka Jurjevac Punitovački
33.000,00
– plesno-glazbeno-pjevačka skupina

– folklorno-likovna skupina

 

3.10. Matica slovačka Rijeka
54.000,00
– pjevačka, folklorna i glazbena sekcija

– literarna, dramska i foto sekcija

 

3.11. Matica slovačka Radoš
25.000,00
– folklorna, glazbena i pjevačka sekcija

– kazališna sekcija

 

3.12. Matica slovačka Zokov Gaj
30.000,00
– Glazbene, pjevačke i plesno-pjevačke skupine

 

3.13. Matica slovačka Miljevci
43.000,00
– dječja plesno pjevačka skupina

– starija plesno pjevačka skupina

 

3.14. Matica slovačka »Kukučin – Kuntarić« Jakšić
43.000,00
– pjevačka skupina

– tamburaško-harmonikaški orkestar

– starija plesna skupina

– mlađa plesna skupina

 

4. Kulturne manifestacije:
269.000,00
4.1. 34. smotra slovačkog stvaralaštva RH, MS Josipovac
40.000,00
4.2. 22. dječja smotra slovačkog stvaralaštva RH, Radoš
35.000,00
4.3. 17. festival slovačke glazbe i pjesme »Ked se ruža rozvijala«, Rijeka
40.000,00
4.4. Kulturno-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja i RH »17. večer polesnjaka«, MS Markovac Našički
10.000,00
4.5. »11. susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima«, MS Zokov Gaj
7.000,00
4.6. »Slovački božićni običaji, tradicije i koledi«, MS Osijek
10.000,00
4.7. 12. dani Slovaka u Jelisavcu – Večer Korbačika, MS Jelisavac
10.000,00
4.8. Dani slovačke kulture – Rijeka 2016., MS Rijeka
10.000,00
4.9. 4. Kulturna večer Slovaka« – MS Međurić
5.000,00
4.10. »Iločko ljeto«, Slovačko kulturno prosvjetno društvo »Ljudevit Štur« Ilok
10.000,00
4.11. IX. Kulturna etno manifestacija »Slovaci do drlaku 2016«, MS Josipovac
10.000,00
4.12. 9. Miljevački dani kukuruza«, MS Miljevci
10.000,00
4.13. 7. dani Slovaka u Soljanima – 2016, MS Soljani
10.000,00
4.14. IX. Manifestacija »Slovaci Slovacima – Slovaci Slovakom«, Rajsavac 2016, i V. kolonija slikara i kipara, MS Kukučin-Kuntarić Jakšić
10.000,00
4.15. Pod stoljetnim glogovima, MS Jurjevac Punitovački
6.000,00
4.16. »Lipovljanski susreti 2016. g.«, MS Lipovljani
5.000,00
4.17.7 književnih kulturnih večeri, MS Zagreb
18.000,00
4.18. Koncert, MS Zagreb
3.000,00
4.19. 20 godina Matice Slovačke Međurić, MS Međurić
5.000,00
4.20. Dan Slovaka pored svibanjskog stabla, MS Radoš
5.000,00
4.21. Javno djelovanje slovačke nacionalne manjine u RH, (povodom Dana Grada Našica), SKC Našice
5.000,00
4.22. Stručni skup povodom Europskog dana jezika te obilježavanja obljetnice osnivanja SKC Našice – Slovački jezik u Hrvatskoj danas – izazovi vremena, predstavljanje monografije, SKC Našice
5.000,00
 

UKUPNO SLOVACI:
1.245.000,00


XIV. SLOVENCI

 

1. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB
633.000,00
 

1. Kulturni amaterizam, manifestacije, informiranje i izdavaštvo:

 

1.1. KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO »SLOVENSKI DOM« ZAGREB
148.000,00
1. Informiranje:

»Novi odmev«, časopis – revija, 3 broja godišnje, A 4, 28 stranica, naklada 800 kom
58.000,00
2. Kulturni amaterizam:
75.000,00
– mješoviti pjevački zbor Slovenski dom

– mješoviti pjevački zbor duhovne sekcije »A. M. Slomšek«

– etno radionica Šopek

– SLO Ansambl – Su dar

3. Kulturne manifestacije:

– Prešernov dan – Dan kulture, Zagreb
10.000,00
– Izložbe u Slovenskom domu
5.000,00
 

1.2. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »TRIGLAV« SPLIT
164.000,00
1. Informiranje

– časopis »Planika«, kvartalno, A – 4, 20 str., naklada 350 kom
35.000,00
2. Kulturni amaterizam
115.000,00
– dramska i recitatorska sekcija

– likovne izložbe

– »Idrijska čipka«

– mješoviti pjevači zbor

dječja sekcija »Kekec«

3. Kulturne manifestacije:

Slovenski kulturni praznik – Prešernov dan, Split
7.000,00
obilježavanje praznika slovenske manjine SKD Triglav – Split
7.000,00
 

1.3. SLOVENSKI DOM – KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO »BAZOVICA«, RIJEKA
158.000,00
1. Informiranje:

– Sopotja – informativni bilten, 4 broja, A 4, 24 stranice, naklada 1300
35.000,00
2. Kulturni amaterizam:
115.000,00
– mješoviti pjevački zbor

– folklorno-plesna skupina

– literalna skupina i knjižnica

– izložbe

– dramsko-recitatorska skupina

– glazbena skupina

3. Kulturne manifestacije:

– Kulturni mozaik, Bazovica
8.000,00
 

1.4. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »LIPA« ZADAR
12.000,00
1. Kulturne manifestacije:

– likovna kolonija »Maj 2016. Turanj, Sv. Filip i Jakov
7.000,00
– Slovenski kulturni praznik »Prešernov dan«, Zadar
5.000,00
 

1.5. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRA, PULA
62.000,00
1. Informiranje:

– »Mavrica«, glasilo, 4 broja, A 4, 30-40 str., naklada 350
15.000,00
– Web stranica Skd Istra
7.000,00
2. Kulturni amaterizam:
25.000,00
– Amaterska likovna radionica

– Kreativna radionica

– Glazbena sekcija

3. Kulturne manifestacije:

– Slovenski kulturni praznik
5.000,00
– Dani slovenske kulture u Istri, Pula
10.000,00
 

1.6. SLOVENSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »SNEŽNIK« LOVRAN
18.000,00
1. Informiranje:

»Liburnijska priloga«, godišnjak – A-4, 24 str., naklada 300
10.000,00
2. Kulturni amaterizam:

– kreativna radionica
4.000,00
3. Kulturne manifestacije:

– Teden slovenske kulture v Istri, Lovran
4.000,00
 

1.7. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »LIPA« DUBROVNIK
6.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Radionica zvučne terapije
6.000,00
 

1.8. KULTURNA UDRUGA SLOVENACA »DR. FRANCE PREŠEREN« ŠIBENIK
35.000,00
1. Kulturni amaterizam

– 4 sekcije
25.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– više manifestacija
10.000,00
 

1.9. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO NAGELJ, VARAŽDIN
10.000,00
1. Izdavaštvo:

– Slovenci u Krapinsko-zagorskoj županiji, znanstvena publikacija, F. Škiljan, 16x23,5, naklada 200
10.000,00
 

1.10. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »OLJKA« POREČ
10.000,00
1. Informiranje:

– »Mavrica« – zajedničko glasilo slovenskih društava u Istri, 5 brojeva, 14x21, 14-20 str., naklada 350
5.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Slovenski kulturni praznik (prekogranični susret kulturnih društava, Dani slovenske kulture u Istri, Slovenska večer), Pula, Buzt, Poreč
5.000,00
 

1.11. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO AJDA UMAG
10.000,00
1. Informiranje:

– »Mavrica« glasilo, 6 brojeva, naklada 500
3.000,00
2. Kulturni amaterizam:

– vokalna skupina Ajda, manifestacije skupine za očuvanje gastro-tradicije, literarno dramska skupina
3.000,00
3. Kulturne manifestacije:

– Slovenski kulturni dani, Prešernov dan, Umag
2.000,00
– Slovenski kulturni dani, Slovenska kulturna večer, Umag
2.000,00
UKUPNO SLOVENCI:
633.000,00
 

XV. SRBI

 

1. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO »PROSVJETA« ZAGREB
3.815.000,00
1. Informiranje:

– »Prosvjeta«, 6 brojeva u 5 svezaka, 4 broja i 1 dvobroj, 64 stranice, dvobroj 84 stranice; naklada 1000
270.000,00
– Bijela pčela, dječji list, 8 brojeva i dvobroj, 20,5x28, 40+4 stranice, naklada 1500 komada
400.000,00
2. Izdavaštvo:

2.1. Nacionalne manjine u Hrvatskoj – politološka studija, S. Tatalović, 230x170, str. 300, naklada 500
25.000,00
2.2. Rječnik govora baranjskih Srba – rječnik, Đ. Ličina, 230x170, str. 1000, naklada 500
15.000,00
2.3. Banijski portreti – književno-povijesni eseji, B. Vrga, 135x180, str. 250, naklada 500
15.000,00
2.4. z krajiške povijesti – historiografija, F. Moačanin, 140x200, str. 300, naklada 500
20.000,00
2.5. Ljetopis »Prosvjeta« 2016. XXI svezak – zbornik radova, 196x216, str. 450, naklada 500
25.000,00
2.6. Tiho putovanje – knjiga likovnih crteža, N. Dragić, 160x240, str. 250, naklada 500
25.000,00
 

3. Kulturni amaterizam i manifestacije pododbora SKD«Prosvjeta«
2.500.000,00
 

4. Kulturne manifestacije (SKD »Prosvjeta« Zagreb):

4.1. Svetosavska akademija 2016., Zagreb – SKD Prosvjeta
80.000,00
4.2. Nacionalne manjine u demokratskim društvima, Brijuni – SKD Prosvjeta
10.000,00
4.3. Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj, Zagreb – SKD Prosvjeta
350.000,00
4.4. Desničini susreti, Split – SKD Prosvjeta
10.000,00
4.5. 19. Dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Zagreb, Vukovar – Koordinacioni odbor za Istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem
50.000,00
– 4.6. 14. susreti na Baniji 2016., Mali Gradac – Pododbor Mali Gradac
20.000,00
 

2. SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM, ZAGREB
400.000,00
1. Informiranje:

– »Identitet« – 6 brojeva, 52 stranice, naklada 3.000, format A4
400.000,00
 

3. SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U RH
3.590.000,00
1. Informiranje:

– »Novosti « tjednik, 52 broja, format 41,5x 29,5, 40-48 stranica, naklada 8000
3.200.000,00
– Arhiv Srba u Hrvatskoj
300.000,00
2. Kulturne manifestacije:

– Središnja manifestacija srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Srb
60.000,00
– Značajni datumi iz historije Srba u Hrvatskoj, razna mjesta
30.000,00
 

4. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR
683.000,00
1. Informiranje:

– »Izvor«, magazin, 25 brojeva, format 225x305, 24 stranice, naklada 8000
350.000,00


2. Kulturni amaterizam
206.000,00
 

2.1. KUD »BRANISLAV NUŠIĆ« BOROVO
45.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– folklorna sekcija

 

2.2. SKUD »SVETI SAVA« TENJA
30.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– folklorna sekcija i Prvi ansambl

– Izvorna folklorna grupa Tradicija

– Sekcija za izradu ručnog rada i narodnih nošnji

– dramska sekcija

 

2.3. KUD »ZORA« SILAŠ
20.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– folklorna sekcija i Prvi ansambl

– ženska pjevačka grupa »Silašanke«

 

2.4. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »BRANKO RADIČEVIĆ« DALJ
25.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Folklorna sekcija – dječja grupa i prvi sastav

– Pjevačka grupa »Ivanje«

– vezilje – izrada narodnih nošnji i dr.

 

2.5. KUD »NADA«, GABOŠ
13.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– folklorna sekcija i Prvi ansambl

 

2.6. KUD »ŽIVOJIN ŽIKO MANDIĆ« KNEŽEVI VINOGRADI
13.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– folklorna sekcija s muzičkom pratnjom i vokalom

 

2.7. KUD »LJUBOMIR RATIĆ-BUBO«, VERA
15.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– folklorne sekcije

 

2.8. VUKOVARSKO SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO »JAVOR«
15.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– VSDP Javor 2016.

 

2.9. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »SLOGA«, VUKOVAR
15.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Godišnji program rada KUD-a »Sloga«

 

2.10. SRPSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »JOVAN LAZIĆ«, BELI MANASTIR
15.000,00
1. Kulturni amaterizam:

– Čuvari tradicije

 

3. Kulturne manifestacije ZVO-a:
127.000,00
3.1. Škola folklora 2016., Vukovar
15.000,00
3.2. Hrvatsko-srpski odnosi – znanje i identitet, (ZVO i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje, Obrovac), Golubić Obrovački
15.000,00
3.3. Selu u pohode, Ostrovo, Dalj, Trpinja, Borovo, Silaš, Vera, Mirkovci, Negoslavci, Beli Manastir, Bobota
15.000,00
3.4. XIII. festival dječjeg folklora, Beli Manastir
20.000,00
3.5. »VII. Smotra srpskog folklora Slavonije, Baranje i zapadnog Srema«, Vukovar
40.000,00
3.6. XXXV. Vidovdanski sabor 2016., (KUD Đoko Patković, Bobota), Bobota
15.000,00
3.7. XXV. likovna kolonija Borovo 2016., Borovo
7.000,00
 

5. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO I DUHOVNO DRUŠTVO »ĐURĐEVDAN« U DREŽNICI
45.000,00
1. Kulturni amaterizam:
40.000,00
– Folklor

– Vokalno-instrumentalna grupa, dječji zbor i pjesme folklornih grupa

– Dramsko recitatorska grupa

Kulturne manifestacije:

– Drežnica i narodno stvaralaštvo u Drežnici kroz njenu povijest, Drežnica
5.000,00
 

6. SRPSKO PRIVREDNO DRUŠTVO »PRIVREDNIK«, ZAGREB
155.000,00
1. Informiranje: