Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK O EVIDENCIJSKOJ OZNACI HUMANITARNE AKCIJE

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/15 i 16/20)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj evidencijske oznake odobrene humanitarne akcije.

Članak 2.
Evidencijska oznaka humanitarne akcije je oznaka sastavljena od kombinacije velikih tiskanih slova, simbola i brojeva koja se dodjeljuje svakoj odobrenoj humanitarnoj akciji.

Članak 3.
Evidencijska oznaka humanitarne akcije sastoji se od dva dijela koja su međusobno odijeljena kosom crtom.
Prvi dio evidencijske oznake sadrži oznaku županije, odnosno Grada Zagreba koji je donio rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije iza kojeg se nalazi vodoravna crta i velika tiskana slova: »HA«.
Drugi dio evidencijske oznake sadrži oznaku vrste humanitarne akcije s obzirom na svrhu organiziranja, brojčanu oznaku kalendarske godine u kojoj je doneseno rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije te redni broj akcije odobrene od strane županije, odnosno Grada Zagreba, koji su međusobno odvojeni vodoravnom crtom.

Članak 4.
Oznaka županije, odnosno Grada Zagreba, iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, sastoji se od kombinacije velikih tiskanih slova koja su dodijeljena svakoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu i navedena su u Dodatku koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.
Brojčana oznaka kalendarske godine iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika sadrži posljednje dvije znamenke te godine.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

DODATAK

DODATAK
Redni broj
Naziv županije, odnosno Grada Zagreba
Oznaka
županije
1.
Grad Zagreb
GZG
2.
Bjelovarsko-bilogorska županija
BBŽ
3.
Brodsko-posavska županija
BPŽ
4.
Dubrovačko-neretvanska županija
DNŽ
5.
Istarska županija
6.
Karlovačka županija
7.
Koprivničko-križevačka županija
KKŽ
8.
Krapinsko-zagorska županija
KZŽ
9.
Ličko-senjska županija
LSŽ
10.
Međimurska županija
11.
Osječko-baranjska županija
OBŽ
12.
Požeško-slavonska županija
PSŽ
13.
Primorsko-goranska županija
PGŽ
14.
Sisačko-moslavačka županija
SMŽ
15.
Splitsko-dalmatinska županija
SDŽ
16.
Šibensko-kninska županija
ŠKŽ
17.
Varaždinska županija
18.
Virovitičko-podravska županija
VPŽ
19.
Vukovarsko-srijemska županija
VSŽ
20.
Zadarska županija
21.
Zagrebačka županija
ZGŽ

 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJSKOJ OZNACI HUMANITARNE AKCIJE


(„Narodne novine“, broj 16/20 od 12.2.2020.)

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.