Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU HUMANITARNIH AKCIJA

(„Narodne novine“, broj 120/15)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se razvrstavanje humanitarnih akcija u vrste prema oznakama vrste sukladno svrhama prikupljanja u pružanja humanitarne pomoći propisanim u članku 2. stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15).

Članak 2.
Vrste humanitarnih akcija su sljedeće:
– liječenje bolesti
– liječenje djece
– liječenje odraslih osoba
– rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
– nabava medicinskih uređaja i opreme
– nabava ortopedskih i drugih pomagala
– zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina
– zadovoljavanje potreba za prehranom i odjećom
– unaprjeđenje uvjeta školovanja
– obnova javnih i drugih objekata
– smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem
– ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti
– ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći.

Članak 3.
Oznaka vrste humanitarne akcije je oznaka sastavljena od kombinacije velikih tiskanih slova koja se dodjeljuje svakoj humanitarnoj akciji na način da humanitarna akcija
– vrste »liječenje bolesti« dobiva oznaku vrste »LB«
– vrste »liječenje djece« dobiva oznaku vrste »LD«
– vrste »liječenje odraslih osoba« dobiva oznaku vrste »LO«
– vrste »rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom« dobiva oznaku vrste »REH«
– vrste »nabava medicinskih uređaja i opreme« dobiva oznaku vrste »NMU«
– vrste »nabava ortopedskih i drugih pomagala« dobiva oznaku vrste »NODP«
– vrste »zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina« dobiva oznaku vrste »SPSOS«
– vrste »zadovoljavanje potreba za prehranom i odjećom« dobiva oznaku vrste »PHO«
– vrste »unaprjeđenje uvjeta školovanja« dobiva oznaku vrste »ŠK«
– vrste »obnova javnih i drugih objekata« dobiva oznaku vrste »OJO«
– vrste »smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem« dobiva oznaku vrste »KAT«
– vrste »ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti« dobiva oznaku vrste »USI«
– vrste »ostale humanitarne akcije« u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći dobiva oznaku vrste »OST«.

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.