Na temelju Ĩlanka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2014. donio je

INDUSTRIJSKU STRATEGIJU REPULIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

(„Narodne novine“, broj 126/14)