Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19 i 7/20)

Tekst u WORD formatu.