Na temelju članka 151. stavka 2. i 3. te članka 85. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK O STROGO ZAŠTIĆENIM VRSTAMA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/13 i 73/16)

Tekst u WORD formatu.