Na temelju članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU IZBORA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE

(„Narodne novine“, broj 44/13)

1. Pripreme i provedba izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OLN.
3. Ako za pojedine radnje u postupku provedbe izbora nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.
4. Obrasci za postupak kandidiranja su:
– OLN–1 – Prijedlog kandidatkinje/kandidata i zamjenika kandidatkinje/kandidata političke stranke/političkih stranaka
– OLN–2 – Prijedlog kandidatkinje/kandidata i zamjenika kandidatkinje/kandidata grupe birača
– OLN–3 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača uz kandidaturu
– OLN–4 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature
5. Obrasci za postupak izbora su:
– OLN–5 – Glasački listić za izbor općinskog načelnika općine
– OLN–6 – Glasački listić za izbor gradonačelnika grada
– OLN–7 – Glasački listić za izbor župana županije
– OLN–8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
– OLN–9 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor župana/gradonačelnika Grada Zagreba
– OLN–10 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
– OLN–11 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor župana
– OLN–12 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor župana
– OLN–13 – Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba za izbor gradonačelnika Grada Zagreba
– OLN–14 – Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor općinskog načelnika
– OLN–15 – Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor gradonačelnika
– OLN–16 – Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor župana
6. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
7. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 18. travnja 2013.