Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/2008 i 59/2009 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2012. godine donijela

UREDBU O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU

(„Narodne novine“, broj 70/12)

Članak 1.
Visina boravišne pristojbe za 2013. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

Za razdoblje

I.

glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.
izvansezona
A
7,00
5,50
4,50
B
6,00
4,50
3,50
C
5,00
3,50
2,50

D i ostala nerazvrstana mjesta

4,00
2,50
2,00

Članak 2.
Boravišna pristojba za osobe u domaćinstvu koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u kunama

A
1,00
300,00
B
0,85
255,00
C
0,70
210,00

D i ostala nerazvrstana mjesta

0,50
150,00

Članak 3.
Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Razred turističkog

mjesta

Boravišna pristojba u kunama

za dva člana

(po osobi)

za svakog sljedećeg člana (po osobi)

A
60,00
25,00
B
45,00
20,00
C
40,00
15,00
D
30,00
12,00

Članak 4.
Boravišna pristojba u mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Članak 5.
Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina plovila

Vremensko razdoblje

Iznos u kunama

5 – 9 metara

do 8 dana

150,00

do 15 dana

300,00

do 30 dana

400,00

do 90 dana

600,00

do 1 godine

1.000,00

9 – 12 metara

do 8 dana

200,00

do 15 dana

350,00

do 30 dana

500,00

do 90 dana

650,00

do 1 godine

1.100,00

12 – 15 metara

do 8 dana

300,00

do 15 dana

400,00

do 30 dana

600,00

do 90 dana

750,00

do 1 godine

1.300,00

15 – 20 metara

do 8 dana

400,00

do 15 dana

500,00

do 30 dana

700,00

do 90 dana

850,00

do 1 godine

1.500,00

Preko 20 metara

do 8 dana

600,00

do 15 dana

800,00

do 30 dana

1.000,00

do 90 dana

1.300,00

do 1 godine

1.700,00

Članak 6.
Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5% od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.