Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 15. stavka 6. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje
 
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »POLJIČKI SOPARNIK«
 
(„Narodne novine“, broj 86/11)
 
1. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 27. rujna 2010. godine zaprimilo zahtjev za postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla naziva »Poljički soparnik« od strane Udruge »Poljički soparnik«, Glagoljaška 10, 21 310 Omiš.
2. Sastavni dio ove Obavijesti čini i Zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla »Poljički soparnik«.
3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon).
4. Rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana objave ovoga Zahtjeva za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 2. Zakona.
5. Sukladno članku 16. stavku 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) prigovor se podnosi na Obrascu Priloga IV Pravilnika.
6. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 9. stavkom 3. Zakona.
7. Specifikacija proizvoda i Jedinstveni dokument sukladno članku 15. stavku 7. Pravilnika objavit će se na web-stranici Ministarstva (www.mps.hr) nakon objave ove Obavijesti.

PRILOG III


ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE
Popunjava podnositelj zahtjeva

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG
PROIZVODA

(za koji se traži registracija oznake): Poljički soparnik, Poljički zeljanik, Poljički uljenjak

2. OZNAKA KOJA SE NAMJERAVA REGISTRIRATI

(označiti oznaku koja se želi registrirati – staviti križić ☐):
☐ oznaka izvornosti
☐x oznaka zemljopisnog podrijetla

3. PODACI O SKUPINI – PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv skupine: Udruga »Poljički soparnik«
Adresa skupine: Glagoljašaka 10, 21 310 Omiš
Broj telefona, telefaksa, e-mail, tel.: 021 862 084, drustvo.poljicanasveti.jure@post.t-com.hr
Pravni status skupine: Udruga
Broj članova skupine: 18
Broj rješenja o registraciji skupine, datum i mjesto njegova izdavanja: 17003158, 22. 4. 2008., Omiš
Matični broj skupine 2373106
Ime i prezime, adresa i broj telefona odgovorne osobe skupine koja podnosi zahtjev:
Petar Rodić, ing. građ., Put Vrbica 2, 21 251 Žrnovnica, mob: 098 983 1377
Ime i prezime, adresa i broj telefona opunomoćene osobe koja zastupa skupinu koja podnosi zahtjev:

4. PODACI O ČLANOVIMA SKUPINE

Redni broj
Naziv pravne ili fizičke osobe člana skupine
Adresa ili sjedište člana skupine
Redni broj
Naziv pravne ili fizičke osobe člana skupine
Adresa ili sjedište člana skupine
Opis djelatnosti člana skupine
MIBPG/
OIB/
MATIČNI BROJ
pravne ili fizičke osobe*
1.
Marija Kuvačić
Gata b.b., 21253 Gata
Proizvođač soparnika
130495038781
2.
Petar Rodić
Put Vrbica 2. 21251 Žrnovnica
Proizvođač soparnika
68624129071
3.
Marija Rodić
Put Vrbica 2,
21251 Žrnovnica
Proizvođač soparnika
1403966326019
4.
Ante Markičević
Tugare b.b.
21252 Tugare
Proizvođač soparnika
2802950382801
5.
Dinko Banje
Križine 34,
21312 Podstrana
Proizvođač soparnika
1001952380028
6.
Drago Tomić
Put Duilova 5,
21000 Split
Proizvođač soparnika
0101972380009
7.
Vinko Mandalinić
Kostanje 139, 21207 Kostanje
Proizvođač soparnika
1711952382818
8.
Marija Prelas
Srijane 78
21205 Dolac Donji
Proizvođač soparnika
2002940322822
9.
Luka Marić Banje
Sv. Martin 1,
21312 Podstrana
Proizvođač soparnika
1810947380015
10.
Miljenko Vrkić
Naklice 4,
21252 Tugare
Proizvođač soparnika
0406944380031
11.
Đurđica Tičinović
Č. Žarka Dražojevića 13
21310 Omiš
Proizvođač soparnika
2204969387818
12.
Nediljko Mišerda
Vukovarska 164, 21000 Split
Proizvođač soparnika
2610952380001
13.
Božidar Borovac
Gata 47,
21253 Gata
Proizvođač soparnika
0206961382804
14.
Ivica Borovac
Gata b.b.,
21253 Gata
Proizvođač soparnika
0206961382804
15.
Društvo Poljičana Sveti Jure Priko
Galgoljaška 10
Zaštita, popularizacija i promocija poljičkog soparnika
0706418
16.
Tomislav Aljinović
Perunova 6 A, 21251 Žrnovnica
Proizvođač soparnika
060031952
17.
Ljubica Beović
Gata b.b.,
21253 Gata
Proizvođač soparnika
MIPG 206408
18.
Josip Sinčić
Gornji Dolac
Proizvođač soparnika
MIPG 0129021

5. CERTIFIKACIJSKO TIJELO

Naziv certifikacijskog tijela: BIOTECHNICON
Adresa, broj telefona, e-mail adresa certifikacijskog tijela:
Teslina 10/III, 10 000 Zagreb, 01-4814466, marusic@biotechnicon.hr

6. PRILOZI UZ ZAHTJEV

Staviti križić x
Dokumentacija
x
Preslik dokaza o registraciji skupine
x
Statut skupine
x
Ugovor ili Sporazum o izradi Plana kontrole
x
Punomoć za osobu koja zastupa skupinu koja podnosi zahtjev (ovjerena kod javnog bilježnika)
x
Preslik rješenja o registraciji ili odobrenju objekta za proizvodnju za svakog člana skupine (sukladno Zakonu o hrani, »Narodne novine« 46/07 i 155/08)
x
Specifikacija proizvoda
x
Suglasnost certifikacijskog tijela o provedbi postupka utvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda
x
Analiza postojeće i planirane proizvodnje
x
Prijedlog plana samokontrole
x
Jedinstveni dokument

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva: