Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela

ODLUKU O ODREĐIVANJU OSJETLJIVIH PODRUČJA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/10 i 141/15)
 
I.
Ovom Odlukom se određuju osjetljiva područja u Republici Hrvatskoj na vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području.
Ovom Odlukom se ne određuju manje osjetljiva područja.

II.
Osjetljiva područja iz točke I. ove Odluke određena su sukladno kriterijima utvrđenim propisom iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama.

III.
Na osjetljiva područja iz točke I. ove Odluke odnose se odgovarajuće odredbe uređene propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama.

IV.
Vodno područje rijeke Dunav je u cijelosti sliv osjetljivog područja.
Na jadranskom vodnom području, sva područja određena kao eutrofna, područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju i zaštićena područja prirode čine osjetljivo područje.
Na sliv osjetljivog područja primjenjuju se na odgovarajući način sve odredbe koje se primjenjuju i na osjetljiva područja.

V.
Sastavni dio ove Odluke su prilozi:
– Prilog I. Kartografski prikaz osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj i
– Prilog II. Popis osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj.
Prilog I. izrađen je u mjerilu 1:25.000 i pohranjuje se u izvorniku u Hrvatskim vodama.

VI.
Ova Odluka se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.
 
PRILOG

Kartografski prikaz osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj
 
PRILOG II.

Popis osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj

Oznaka
ID
područja
Naziv područja
Kriterij određivanja 
osjetljivosti područja
Onečišćujuća tvar
čije se ispuštanje ograničava
1.
41011000
Zapadna obala istarskog poluotoka
1
dušik, fosfor
2.
61011001
Medulinski zaljev
1
dušik, fosfor
3.
61011002
Zaljev Raša
1
dušik, fosfor
4.
41011003
Zaljev Pula
1
dušik, fosfor
5.
61011004
Osorski zaljev
1
dušik, fosfor
6.
61011005
Lošinjski kanal
1
dušik, fosfor
7.
61011006
Luka Mali Lošinj i uvala Artaturi
1
dušik, fosfor
8.
61011007
Ljubački i Ninski zaljev
1
dušik, fosfor
9.
61011008
Novigradsko more
1
dušik, fosfor
10.
61011009
dio Velebitskog kanala
1
dušik, fosfor
11.
61011010
Uvala Široka
1
dušik, fosfor
12.
61011011
Brguljski zaljev
1
dušik, fosfor
13.
41011012
Pašmanski kanal
1
dušik, fosfor
14.
41011013
Pirovački zaljev i Murterski kanal
1
dušik, fosfor
15.
41011014
Šibenski kanal
1
dušik, fosfor
16.
61011015
Luka Peleš
1
dušik, fosfor
17.
61011016
Rogoznička luka
1
dušik, fosfor
18.
41011017
Trogirski zaljev
1
dušik, fosfor
19.
41011018
Kaštelanski zaljev
1
dušik, fosfor
20.
61011019
Starigradski zaljev
1
dušik, fosfor
21.
61011020
Luka Vrboska
1
dušik, fosfor
22.
61011021
Stonski kanal
1
dušik, fosfor
23.
41011022
Malostonski zaljev i Malo more
1
dušik, fosfor
24.
61011023
Kanal Ježevica
1
dušik, fosfor
25.
61011024
Luka Budava
1
dušik, fosfor
26.
61011025
Karinsko more
1
dušik, fosfor
27.
61011026
Luka Grebaštica
1
dušik, fosfor
28.
61011027
Luka Slano
1
dušik, fosfor
29.
61011028
Luka Zaton
1
dušik, fosfor
30.
61011029
Luka Cavtat
1
dušik, fosfor
31.
61011030
Uvala Plomin
1
dušik, fosfor
32.
41011031
Bakarski zaljev
1
dušik, fosfor
33.
61011032
Supetarska i Kamporska draga
1
dušik, fosfor
34.
61011033
Barbatski kanal
1
dušik, fosfor
35.
61011034
Uvala Stara Novalja
1
dušik, fosfor
36.
61011035
Paški zaljev
1
dušik, fosfor
37.
61011036
Zaljev Pantera i luka Soliščica
1
dušik, fosfor
38.
61011037
Zaljev Povlja
1
dušik, fosfor
39.
61011038
Uvala Milna
1
dušik, fosfor
40.
61011039
Zaljev Vela Luka
1
dušik, fosfor
41.
61011040
Luka Cres
1
dušik, fosfor
42.
61011041
Uvala Nečujam
1
dušik, fosfor
43.
61011042
Luka Sumartin
1
dušik, fosfor
44.
61011043
Uvala Pučišća
1
dušik, fosfor
45.
61011044
Viška luka
1
dušik, fosfor
46.
61011045
Uvala Brna
1
dušik, fosfor
47.
61011046
Uvala Sobra
1
dušik, fosfor
48.
61011047
Uvala Prklog
1
dušik, fosfor
49.
41011048
Omišaljski zaljev
1
dušik, fosfor
50.
61011049
Zaljev Soline
1
dušik, fosfor
51.
61011050
Puntarska draga
1
dušik, fosfor
52.
61011051
Luka Lovište
1
dušik, fosfor
53.
61011052
Uvala Šipanska Luka
1
dušik, fosfor
54.
61011053
Luka Gornji Molunat
1
dušik, fosfor
55.
51010940
NP Brijuni
2A
dušik, fosfor
56.
51002520
PP Telaščica
2A
dušik, fosfor
57.
51002523
NP Kornati
2A
dušik, fosfor
58.
51378015
NP Mljet
2A
dušik, fosfor
59.
51063664
PP Lastovsko otočje
2A
dušik, fosfor
60.
71005000
Jadranski sliv – kopneni dio
2B
dušik, fosfor
61.
71005001
Vransko jezero
2B
dušik, fosfor
62.
71005002
Akumulacija Ponikve
2B
dušik, fosfor
63.
71005003
Bašćanska dolina
2B
dušik, fosfor
64.
71005004
Izvori – Dobrinj – Vrbničko polje
2B
dušik, fosfor
65.
71005005
Jezero Njivice
2B
dušik, fosfor
66.
71005006
Zdenci na Rabu
2B
dušik, fosfor
67.
71005007
Izvor Mlinica
2B
dušik, fosfor
68.
71005008
Izvor Pidoka
2B
dušik, fosfor
69.
71005009
Dole – Povljana
2B
dušik, fosfor
70.
71005010
Vrčići
2B
dušik, fosfor
71.
71005011
Žman
2B
dušik, fosfor
72.
71005012
Bol
2B
dušik, fosfor
73.
71005013
Dol
2B
dušik, fosfor
74.
71005014
Kotoruže, Garmica
2B
dušik, fosfor
75.
71005015
Libora, Vir, Novi Vir
2B
dušik, fosfor
76.
71005016
Korita, Komiža
2B
dušik, fosfor
77.
71005018
Prgovo – Duboka
2B
dušik, fosfor
78.
71005019
Babino polje
2B
dušik, fosfor
79.
71005020
Kozarica
2B
dušik, fosfor
80.
71005021
Sobra
2B
dušik, fosfor
81.
71005022
Blatsko polje
2B
dušik, fosfor
Sliv osjetljivog područja
 A
41033000
Dunavski sliv
3
dušik, fosfor

Legenda:
ID područja: Identifikacijska oznaka područja u Registru zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda, koji vode Hrvatske vode
Kriterij određivanja osjetljivosti područja:

1
Članak 62. stavak 1. točka 1. podstavak 2. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 73/13, 151/14 i 78/15) – eutrofna/potencijalno eutrofna područja
2A
Članak 62. stavak 1. točka 3. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 73/13, 151/14 i 78/15) – zaštićena područja prirode
2B
Članak 62. stavak 1. točka 3. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 73/13, 151/14 i 78/15) – zaštićena područja zahvata vode za ljudsku potrošnju
3
Članak 62. stavak 1. (kao «pripadajuća područja”) Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 73/13, 151/14 i 78/15) – sliv osjetljivog područja.«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU OSJETLJIVIH PODRUČJA

(„Narodne novine“, broj 141/15 od 31.12.2015.)

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.