Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, br. 04/10.), te na temelju dostavljenog popisa hrvatskih norma za žičare od Hrvatskog zavoda za norme, ministar mora, prometa i infrastrukture objavljuje

POPIS HRVATSKIH NORMA ZA ŽIČARE
2010-01-19

(„Narodne novine“, broj 15/10)
 
Oznaka hrvatske norme
Naslov hrvatske norme
Oznaka europske norme
Naslov europske norme
HRN EN 1709:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Pregledi prije preuzimanja, održavanje, pregledi u tijeku uporabe i provjere (EN 1709:2004)
EN 1709:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks
HRN EN 1908:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Natezni uređaji (EN 1908:2004)
EN 1908:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Tensioning devices
HRN EN 1909:2008
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Spašavanje i evakuacija (EN 1909:2004)
EN 1909:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Recovery and evacuation
HRN EN 12385-8:2003
Čelična užad -- Sigurnost -- 8. dio: Vučna i nosivo-vučna čelična užad za žičare (EN 12385-8:2002)
EN 12385-8:2002
Steel wire ropes – Safety – Part 8: Stranded hauling and carrying-hauling ropes for cableway installations designed to carry persons
HRN EN 12385-9:2003
Čelična užad -- Sigurnost -- 9. dio: Zatvorena nosiva užad za žičare (EN 12385-9:2002)
EN 12385-9:2002
Steel wire ropes – Safety – Part 9: Locked coil carrying ropes for cableway installations designed to carry persons
HRN EN 12397:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Pogonske upute (EN 12397:2004)
EN 12397:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Operation
HRN EN 12927-1:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Užad -- 1. dio: Izborni kriterij za užad i učvršćenja krajeva užeta (EN 12927-1:2004)
EN 12927-1:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes – Part 1: Selection criteria for ropes and their end fixings
HRN EN 12927-2:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Užad -- 2. dio: Faktori sigurnosti (EN 12927-2:2004)
EN 12927-2:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes – Part 2: Safety factors
HRN EN 12927-3:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Užad -- 3. dio: Uzdužni upletak 6-pramenoga vučnog i transportnog užeta (EN 12927-3:2004)
EN 12927-3:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes – Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes
HRN EN 12927-4:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Užad -- 4. dio: Učvršćenje krajeva užadi (EN 12927-4:2004)
EN 12927-4:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes – Part 4: End fixings
HRN EN 12927-5:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Užad -- 5. dio: Skladištenje, prijevoz, ugradnja i zatezanje (EN 12927-5:2004)
EN 12927-5:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes – Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning
HRN EN 12927-6:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Užad -- 6. dio: Kriteriji za stavljanje izvan uporabe (EN 12927-6:2004)
EN 12927-6:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes – Part 6: Discard criteria
HRN EN 12927-7:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Užad -- 7. dio: Pregled, popravak i održavanje (EN 12927-7:2004)
EN 12927-7:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes – Part 7: Inspection, repair and maintenance
HRN EN 12927-8:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Užad -- 8. dio: Magnetsko ispitivanje užeta (MIU) (EN 12927-8:2004)
EN 12927-8:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes – Part 8: Magnetic rope testing (MRT)
HRN EN 12929-1:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Opće odredbe -- 1. dio: Zahtjevi za sva postrojenja (EN 12929-1:2004)
EN 12929-1:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – General requirements – Part 1: Requirements for all installations
HRN EN 12929-2:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Opće odredbe -- 2. dio: Dopunjeni zahtjevi za dvoužne žičare sa visećim kabinama bez kočnice na nosivome užetu (EN 12929-2:2004)
EN 12929-2:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – General requirements – Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes
HRN EN 12930:2008
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Proračun (EN 12930:2004)
EN 12930:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Calculations
HRN EN 13107:2008
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Građevinske konstrukcije (EN 13107:2004)
EN 13107:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Civil engineering works
HRN EN 13223:2008
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Pogonski sustavi i ostali mehanički uređaji (EN 13223:2004)
EN 13223:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Drive systems and other mechanical equipment
HRN EN 13243:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Električna oprema koja nije namijenjena za sustave vožnje (EN 13243:2004)
EN 13243:2004
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Electrical equipment other than for drive systems
HRN EN 13243:2006/Ispr.1:2008
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Električna oprema koja nije namijenjena za sustave vožnje (EN 13243:2004/AC:2005)
EN 13243:2004/AC:2005
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Electrical equipment other than for drive systems
HRN EN 13796-1:2008
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Vozila -- 1. dio: Stezni uređaji, vozna kolica, kočnice u vozilu, kabine, sjedala, vagoni, vozila za održavanje, vučni uređaji (EN 13796-1:2005)
EN 13796-1:2005
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Carriers – Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers
HRN EN 13796-2:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Vozila -- 2.dio: Ispitivanje steznog uređaja na proklizavanje (EN 13796-2:2005)
EN 13796-2:2005
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Carriers – Part 2: Slipping resistance test for grips
HRN EN 13796-3:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Vozila -- 3.dio: Ispitivanje umora materijala (EN 13796-3:2005)
EN 13796-3:2005
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Carriers – Part 3: Fatigue tests