Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Posebni porezi
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POVRAT POSEBNOG POREZA NA PROMET OSOBNIH AUTOMOBILA
POVRAT POSEBNOG POREZA NA PROMET OSOBNIH AUTOMOBILA Klasa: 410-01/04-01/28 Ur. broj: 513-07/04-2
19.2.2004.
Nije propisana mogućnost povrata plaćenog posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova pa ni u slučaju kad je ugovor o kupoprodaji raskinut
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OZNAČAVANJE KAVE MARKICAMA
OZNAČAVANJE KAVE MARKICAMA Klasa: 410–01/05-01/30 Ur.broj: 513-02-1720/05-2
28.7.2005.
Za količine neoznačene kave zatečene na zalihama u trgovini na malo, popisane na dan 1.9.2005., podnositelj zahtjeva za izdavanje markica, odnosno obveznik označavanja je trgovac na malo
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OBILJEŽAVANJE SIROVE KAVE
OBILJEŽAVANJE SIROVE KAVE Klasa: 410–19/05-08/11 Ur.broj: 513-021720/3-05-02
30.8.2005.

Kava koja se nalazila u skladišti sirovina prije 1.9.2005. godine nije potrebno označiti obilježavajući markicama, već ju je potrebno popisati te zapisnik o tome treba dostaviti nadležnoj carinarnici

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBAN POREZ NA KAVU- POPUNJAVANJE OBRASCA I-KA-OM-M
POSEBAN POREZ NA KAVU- POPUNJAVANJE OBRASCA I-KA-OM-M Klasa: 410-19/06-08/2 Ur.broj: 513-02-1732/4-95-2
17.1.2006.
Na Obrascu I-KA-OM podnositelji ne moraju iskazati podatke o numeraciji od broja do broja obilježavajuće markice
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NEOBILJEŽENA KAVA NA DAN 1.9.2005.
NEOBILJEŽENA KAVA NA DAN 1.9.2005. Klasa: 410–19/05-08/12 Ur.broj: 513-02-1720/3-05-02
31.8.2005.
_
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KAVA ZATEČENA NA ZALIHAMA UGOSTITELJA 1. 9. 2005.
KAVA ZATEČENA NA ZALIHAMA UGOSTITELJA 1. 9. 2005. Klasa: 410-19/05-08/13 Ur.broj: 513-02-1720/1-05-2
9.9.2005.
Ugostitelji i trgovci na malo, obveznici su označavanja kave (i podnositelji zahtjeva za tiskanje markica) iznimno samo za neoznačenu kavu zatečenu na zalihama 1.9.2005., a neprodanu (trgovci na malo), odnosno neiskorištenu (ugostitelji) do 30.9.2005.
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OBILJEŽAVANJE KAVE MARKICAMA I VOĐENJE EVIDENCIJA
OBILJEŽAVANJE KAVE MARKICAMA I VOĐENJE EVIDENCIJA Klasa: 410-19/05-08/20 Ur.broj: 513-02-1720/3-05-2
13.10.2005.
Trgovci na malo i ugostitelji nemaju obvezu nadležnoj carinarnici dostavljati mjesečna ni godišnja izvješća o prodanim količinama kave, ako nabavljenu i već označenu kavu stavljaju u promet u istoj vrsti i istom pakiranju u koje su je nabavi
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NEOZNAČENA KAVA MARKICAMA U TRGOVINI NA MALO NA DAN 1.10.2005.
NEOZNAČENA KAVA MARKICAMA U TRGOVINI NA MALO NA DAN 1.10.2005. Klasa: 410-19/05-08/30 Ur.broj: 513-02-1720/2-05-2
5.10.2005.
Ako je trgovcu na malo na zalihi ostala količina neprodane neoznačene kave na dan 30.9.2005., trgovac može podnijeti zahtjev za tiskanje obilježavajućih markica nadležnoj carinarnici, pod uvjetom da je neoznačenu kavu izveo iz prodajnog prostora na posebno izdvojeno mjesto, a nakon označavanja kavu može staviti u prodaju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OZNAČAVANJE KAVE MAKRICAMA
OZNAČAVANJE KAVE MAKRICAMA Klasa: 410-19/05-08/15 Ur.broj: 513-02-1720/3-05-2
10.10.2005.
Kave koja je u maloprodaji popisana na dan 1.9.2005. god., a neprodana do 30.9.2005., podnositelj zahtjeva za izdavanje markica, odnosno obveznik označavanja je trgovac na malo
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAPITAK NA OSNOVI EKSTRAKTA KAVE
NAPITAK NA OSNOVI EKSTRAKTA KAVE Klasa: 410-19/05-08/46 Ur.broj: 513-02-1720/3-05-2
14.11.2005.
_
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OZNAČAVANJE MARKICAMA PRIPRAVAKA NA OSNOVI EKSTRAKTA KAVE
OZNAČAVANJE MARKICAMA PRIPRAVAKA NA OSNOVI EKSTRAKTA KAVE Klasa: 410-19/05-08/8 Ur.broj: 513-02-1720/3-05-2
30.8.2005.

Jogurt s ekstraktom kave, dobiven proizvodnjom iz pripravka na osnovi ekstrakta kave, ne smatra kavom te ga nije potrebno označavati markicama za označavanje kave

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OZNAČAVANJE KAVE U CARINSKOM POSTUPKU UNUTARNJE PROIZVODNJE
OZNAČAVANJE KAVE U CARINSKOM POSTUPKU UNUTARNJE PROIZVODNJE Klasa: 410-19/05-08/13 Ur.broj: 513-02-1720/1-05-2
9.9.2005.
U trenutku podnošenja carinske deklaracije za odobrenje postupka unutarnje proizvodnje u sustavu odgode, kava ne mora biti označena obilježavajućim markicama
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OZNAČAVANJE KAVE OBILJEŽAVAJUĆIM MARKICAMA U CARINSKOM POSTUPKU VANJSKE PROIZVODNJE
OZNAČAVANJE KAVE OBILJEŽAVAJUĆIM MARKICAMA U CARINSKOM POSTUPKU VANJSKE PROIZVODNJE Klasa: 410-19/05-08/14 Ur.broj: 513-02-1720/1-05-2
7.9.2005.
_
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZNI STATUS UVOZNOG VOĆNOG SOKA ZA DJECU
POREZNI STATUS UVOZNOG VOĆNOG SOKA ZA DJECU Klasa: 410–19/05-06/5 Ur.broj: 513-02-1720/3-05-2
24.8.2005.

Pri odluci o tome treba li na neki proizvod obračunati i naplatiti posebni porez na bezalkoholna pića, uvijek se treba rukovoditi činjenicom odgovara li navedeni proizvod uvjetima iz Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE ENERGETSKOG NAPITKA
OPOREZIVANJE ENERGETSKOG NAPITKA Klasa: 410-19/99-01/141 Ur.broj: 513-07/99-2
8.3.1999.
Osvježavajuće bezalkoholno piće da bi se ujedno moglo deklarirati kao dijetetski proizvod mora imati smanjenu energetsku vrijednost za najmanje 30% od propisane energetske vrijednosti osvježavajuće bezalkoholnog pića iz iste skupine, mora imati oznaku kao takvo te ukupna suha tvar mora biti u skladu sa smanjenim udjelom energetskih tvari – šećera
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA BEZALKOHOLNA PIĆA – SIRUP ZA PRIPREMU NEGAZIRANOG BEZALKOHOLNOG PIĆA
POSEBNI POREZ NA BEZALKOHOLNA PIĆA – SIRUP ZA PRIPREMU NEGAZIRANOG BEZALKOHOLNOG PIĆA Klasa: 410-19/00-01/509 Ur. Broj: 513-07/00-2
18.7.2000.
Aromatizirani sirupu za pripremu negaziranog bezalkoholnog pića podliježe plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA BEZALKOHOLNA PIĆA – PRAŠKOVI I PASTILE
POSEBNI POREZ NA BEZALKOHOLNA PIĆA – PRAŠKOVI I PASTILE Klasa: 410-19/98-01/538 Ur. broj: 513-07/98-2
22.4.1998.
Voćni sokovi i sokovi od povrća te voćni sirupi (osim aromatiziranih sirupa), nisu osvježavajuća bazalkoholna pića pa nisu ni predmet oporezivanja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
BEZALKOHOLNA PIĆA U UGOSTITELJSTVU
BEZALKOHOLNA PIĆA U UGOSTITELJSTVU Klasa: 410-19/05-06/6 Ur.broj: 513-02-1720/3-05-2
25.10.2005.
_
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UVOZ VOĆNIH BAZA OD STRANE TRGOVCA REPROMATERIJALA
UVOZ VOĆNIH BAZA OD STRANE TRGOVCA REPROMATERIJALA Klasa: 413-01/05-01/362 Ur.broj: 513-02-1720/3-05-2
21.10.2005.
Voćne baze koje služe za proizvodnju bezalkoholnih pića ne oporezuju se posebnim porezom na bezalkoholna pića
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UNIŠTENJA VOĆNIH KONCENTRATA ZA PROIZVODNJU BEZALKOHOLNOG PIĆA
UNIŠTENJA VOĆNIH KONCENTRATA ZA PROIZVODNJU BEZALKOHOLNOG PIĆA Klasa: 410-19/05-06/67 Klasa: 410-19/05-06/67
9.11.2005.
Uništenjem voćnih koncentrata pod sanitarnim nadzorom, ne obračunava se posebni porez na neproizvedenu količinu bezalkoholnog pića što bi se dobila od uništene količine voćnog koncentrata
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZUZEĆE OD OBILJEŽAVANJA POSEBNIM MARKICAMA U IZVOZU
IZUZEĆE OD OBILJEŽAVANJA POSEBNIM MARKICAMA U IZVOZU Klasa: 410-19/99-01/13 Ur.broj: 513-07/99-4
16.3.1999.
Alkohol i alkoholna pića, koja se izvoze, mogu biti označena oznakama koje zahtijeva zemlja uvoznica, što podnositelj zahtjeva mora dokumentirati ispravom o preuzimanju markica od inozemnog kupca alkohola ili alkoholnih pića ili drugom odgovarajućom ispravom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZUZEĆE OD OBILJEŽAVANJA POSEBNIM MARKICAMA U IZVOZU
IZUZEĆE OD OBILJEŽAVANJA POSEBNIM MARKICAMA U IZVOZU Klasa: 410-19/99-01/679 Ur.broj: 513-07/99-2
23.11.1999.
Alkohol i alkoholna pića koja se izvoze se ne obilježavaju posebnim markicama jedino u slučaju ako podnositelj zahtjeva to dokumentira ispravom o preuzimanju markica od inozemnog kupca alkohola
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBAN POREZA NA LUKSUZNE PROIZVODE – PIROTEHNIČKI PROIZVODI
POSEBAN POREZA NA LUKSUZNE PROIZVODE – PIROTEHNIČKI PROIZVODI Klasa: 410-19/99-01/633 Ur.broj: 513-07/99-2
9.11.1999.
Pod pirotehničkim proizvodima razumijevaju se i pirotehničke igračke i sredstva za male vatromete i oporezuju se posebnim porezom na luksuzne proizvode
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA LUKSUZNE PROIZVODE – ORUŽJE
POSEBNI POREZ NA LUKSUZNE PROIZVODE – ORUŽJE Klasa: 410-19/99-01/663 Ur.broj: 513-07/99-2
22.11.1999.
Na prodajnu cijenu oružja bez PDV-a primjenjuje se stopa od 30% posebnog poreza na luksuzne proizvode i dobiveni iznos se pribroji prodajnoj cijeni. Na tako dobiveni iznos obračunava se PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA LUKSUZNE PROIZVODE
POREZ NA LUKSUZNE PROIZVODE Klasa: 410-19/01-01/187 Ur.broj: 513-07/01-2
26.4.2001.
Tijela državne vlasti, državne i lokalne uprave i samouprave prilikom kupovine nisu oslobođena od plaćanja posebnog poreza na luksuzne proizvode, osim pri kupovini revolvera i pištolja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA LUKSUZNE PROIZVODE NA PRIBOR ZA JELO
POREZ NA LUKSUZNE PROIZVODE NA PRIBOR ZA JELO Klasa: 410-19/99-01/703 Ur.broj: 513-07/99-2
28.12.1999.
Pribor za jelo koji nije proizveden u zlatarskoj i filigranskoj tehnici ne podliježe oporezivanju posebnim porezom na luksuzne proizvode
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA ALKOHOL
POSEBNI POREZ NA ALKOHOL Klasa: 410-19/00-01/165 Ur.broj: 513-07/00-2
27.3.2001.
Ako ljekarna prodaje 70 vol. % alkohol na koji nije platila posebni porez na alkohol pri nabavi, tada se radi o prometu alkohola, što podliježe oporezivanju posebnim porezom na alkohol
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA ALKOHOL – UPORABA ETILNOG ALKOHOLA KAO SIROVINE U PROIZVODNJI TISKARSKIH BOJA
POSEBNI POREZ NA ALKOHOL – UPORABA ETILNOG ALKOHOLA KAO SIROVINE U PROIZVODNJI TISKARSKIH BOJA Klasa: 410-19/01-01/312 Ur.broj: 513-07/01-2
12.7.2001.
Etilni alkohol koji se koristi kao sirovina za proizvodnju tiskarskih boja, spada u namjene koje su oslobođene plaćanja posebnog poreza na alkohol
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA ALKOHOL KOJI SE KORISTI ZA ISPITIVANJE KISELOSTI MLIJEKA
POSEBNI POREZ NA ALKOHOL KOJI SE KORISTI ZA ISPITIVANJE KISELOSTI MLIJEKA Klasa: 410-19/00-01/646 Ur. broj: 513-07/00-2
26.9.2000.
Alkohol koji mljekara koristi za ispisivanje kiselosti mlijeka, koji čini sastavni i neizostavni dio procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda, spada u namjene koje su oslobođene plaćanja posebnog poreza na alkohol
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA ALKOHOL – KORIŠTENJE ETILNOG ALKOHOLA ZA ZNANSTVENO-NASTAVNE SVRHE
POSEBNI POREZ NA ALKOHOL – KORIŠTENJE ETILNOG ALKOHOLA ZA ZNANSTVENO-NASTAVNE SVRHE Klasa: 410-19/00-01/639 Ur. broj: 513-07/00-2
15.9.2000.
Fakultet ne može biti oslobođen plaćanja posebnog po­reza na alkohol prilikom nabave etilnog alkohola za eksperimentalnu izradu ljekovitih pri­pravaka, jer nije za to registriran
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA CIGARETE IZ UVOZA
POSEBNI POREZ NA CIGARETE IZ UVOZA Klasa: 410-19/00-01/786 Ur. broj: 513-07/00-2
08.12.2000.
Ako bi od trenutka preuzimanja nadzornih markica do trenutka prodaje cigareta u maloprodaji došlo do promjene visine posebnog poreza na duhanske proizvode, treba zadržati cijenu cigareta naznačenu na markici
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA NAFTNE DERIVATE
POSEBNI POREZ NA NAFTNE DERIVATE Klasa: 410-19/03-01/115 Ur. broj: 513-07/03-4
24.4.2003.

Specijalni benzin 140/200 (white spirit) nije motorni benzin te ne podliježe oporezivanju

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA PROMET RABLJENIH OSOBNIH AUTOMOBILA
POSEBNI POREZ NA PROMET RABLJENIH OSOBNIH AUTOMOBILA Klasa: 410-19/03-01/154 Ur. broj: 513-07/03-2
15.5.2003.
Prilikom spajanja domova zdravlja ne plaća se poseban porez na promet upotrebljavanih sanitetskih i drugih motornih vozila
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA PRIJENOS AUTOMOBILA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU
POSEBNI POREZ NA PRIJENOS AUTOMOBILA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU Klasa: 410-19/00-01/753 Ur.broj: 513-07/00-2
14.11.2000.
Kada se vrši prijenos automobila u državnom vlasništvu bez naknade s jednog ministarstva na drugo ministarstvo taj prijenos nije oporeziv
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA UVOZ PLOVILA
POSEBNI POREZ NA UVOZ PLOVILA Klasa: 410-19/00-01/843 Ur.broj: 513-07/01-2
10.1.2001.
Ako se radi o uvozu plovila za potrebe Veslačkog kluba koji će služiti za obavljanje djelatnosti kluba, ne plaća se posebni porez pri uvozu tih plovila
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBAN POREZ KOD UVOZA POGREBNIH I SANITETSKIH VOZILA
POSEBAN POREZ KOD UVOZA POGREBNIH I SANITETSKIH VOZILA Klasa: 410-19/98-01/1352 Ur.broj: 513-07/99-2
30.3.1999.
Pogrebno, odnosno sanitetsko vozilo podliježe obvezi plaćanja posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA KUPLJENA ILI DAROVANA VATROGASNA VOZILA
POSEBNI POREZ NA KUPLJENA ILI DAROVANA VATROGASNA VOZILA Klasa: 410-02/01-01/5 Ur.broj: 513-07/01-2
17.4.2001.
Prijenos vatrogasnih vozila s Ministarstva unutarnjih poslova na dobrovoljno vatrogasno društvo, javnu postrojbu i vatrogasnu zajednicu u jedinici lokalne samouprave ne podliježe oporezivanju posebnim porezom na promet po stopi od 5%
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SANITETSKO VOZILO – PREDMET OPOREZIVANJA I NAČIN OBRAČUNAVANJA POSEBNOG POREZA
SANITETSKO VOZILO – PREDMET OPOREZIVANJA I NAČIN OBRAČUNAVANJA POSEBNOG POREZA Klasa: 410-19/01-01/73 Ur.broj: 513-07/01-2
16.2.2001.
Sanitetsko vozilo, koje se nakon obavljenih preinaka iz inozemstva vraća u Republiku Hrvatsku, smatra se osobnim automobilom koji podliježe oporezivanju posebnim porezom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA NA PROMET OSOBNIH AUTOMOBILA
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA NA PROMET OSOBNIH AUTOMOBILA Klasa: 410-19/00-01/37 Ur. broj: 513-07/00-2
26.5.2000.
Vanbračni bračni drugovi ne spadaju u krug osoba koje su oslobođene od plaćanja posebnih poreza
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POSEBNI POREZ NA PROMET OSOBNIH AUTOMOBILA
POSEBNI POREZ NA PROMET OSOBNIH AUTOMOBILA Klasa: 410-19/02-01/506 Ur broj: 513-07/03-2
22.1.2003.
Na promet rabljenih osobnih automobila plaća se poseban porez ako se taj promet ne oporezuje PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (2)
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (2) Klasa: 410-01/02-01/414 Ur.broj: 513-07/03-2
3.3.2003.
Neizgrađeno građevno zemljište, koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine, a na kojem nije izgrađena građevina, podliježe plaćanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište, bez obzira na to postoji li urbanistički plan ili plan uređenja

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava