Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Socijalna skrb (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI (UPT, „Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22) NN 18/2022, (181
ZAKON O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 18/22) NN 18/2022, (183
ZAKON O UDOMITELJSTVU (UPT, „Narodne novine“, broj 115/18 i 18/22) NN 115/2018, (2240
ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI "Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20 NN 157/2013, (3289
ZAKON O FORMIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA SOLIDARNOSTI ZA OSIGURAVANJE ZAŠTITE ŽIVOTNOG STANDARDA SOCIJALNO UGROŽENOG STANOVNIŠTVA («Narodne novine» broj 18/98 i 73/97 – Zakon o socijalnoj skrbi) 463.951
ZAKON O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA (UPT, „Narodne novine“, broj 16/19 i 18/22) NN 16/2019, (315
ZAKON O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/11 i 16/19) NN 124/2011, (2474
ZAKON O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 4/2009 U PODRUČJU NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOG PRAVA, PRIZNANJA I IZVRŠENJA ODLUKA TE SURADNJI U STVARIMA KOJE SE ODNOSE NA OBVEZE UZDRŽAVANJA ("Narodne novine", broj 127/13) NN 127/2013, (2754
ZAKON O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 2201/2003 U PODRUČJU NADLEŽNOSTI, PRIZNANJA I IZVRŠENJA SUDSKIH ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIM S RODITELJSKOM SKRBI ("Narodne novine", broj 127/13) NN 127/2013, (2755
ZAKON O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU („Narodne novine“, broj 92/14) NN 92/2014, (1837
UREDBA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA OSNIVAČA I HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD (“Narodne novine”, broj 116/03) NN 116/2003, (1588
UREDBA O NADLEŽNOSTI, POSTUPKU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA USLUGE MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI I USLUGE BORAVKA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI („Narodne novine“, broj 124/11) NN 124/2011, (2484
ZAKON O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1078
ZAKON O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI (UPT, „Narodne novine“, broj 98/19 i 18/22) NN 98/2019, (1915
UREDBA O OSNIVANJU CENTRA ZA RADNU TERAPIJU OSOBA S OŠTEĆENJEM U DUŠEVNOM ILI TJELESNOM RAZVOJU (“Narodne novine”, broj 36/95) NN 36/1995, (728
UREDBA O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU NADLEŽNIH CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB („Narodne novine“, broj 140/15) NN 140/2015, (2607
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDANIM UPUTNICAMA I OBRASCU UPUTNICE („Narodne novine“, broj 34/22) NN 34/2022, (403
ODLUKA O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (283
ODLUKA O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA DRUGIH NAKNADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (284
ODLUKA O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA I IZNOSA OPSKRBNINE („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (285
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA („Narodne novine“, broj 27/22) NN 27/2022, (350
ODLUKA O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA („Narodne novine“, broj 27/22) NN 27/2022, (351
UREDBA O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD („Narodne novine“, broj 31/22) NN 31/2022, (373
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2009. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09, 76/09 i 126/09) NN 8/2009, (185
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA, TE NAČINU I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA (UPT „Narodne novine“, broj 100/15 i 51/21) NN 100/2015, (1952
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI (UPT, „Narodne novine“, broj 66/15, 5/16 i 51/21) NN 66/2015, (1267
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA (UPT, „Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21) NN 40/2014, (712
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE (UPT, „Narodne novine“, broj 73/14 i 51/21) NN 73/2014, (1368
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE INSPEKTORA U MINISTARSTVU RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJA UPISNIKA O IZDANIM ISKAZNICAMA (UPT, „Narodne novine“, broj 66/15 i 46/21) 111.111
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE FIZIČKIH OSOBA KOJE PROFESIONALNO PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 66/15 i 51/21) NN 66/2015, (1268
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE CIJENA SOCIJALNIH USLUGA („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 148/20) NN 148/2020, (2897
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 148/20) NN 148/2020, (2896
STATUT HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA („Narodne novine“, broj 99/21) NN 99/2021, (1793
ODLUKA O PODJELI ZAVODA ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI VRLIKA (“Narodne novine”, broj 36/95) 464.101
ODLUKA O UTVRĐIVANJU MREŽE DOMOVA SOCIJALNE SKRBI I DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 106/06) NN 106/2006, (2374
ODLUKA O PROGRAMU PRIJAMA NA VJEŽBENIČKI STAŽ STRUČNIH DJELATNIKA – VOLONTERA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 17/01 i 17/02) NN 17/2001, (311
ODLUKA O PROGRAMU PRIJAMA NA VJEŽBENIČKI STAŽ STRUČNIH RADNIKA VOLONTERA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI («Narodne novine» broj 31/06) NN 31/2006, (738
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2005. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine “ broj 185/04 i 127/05) NN 185/2004, (3191
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2007. GODINI (Urednički pročišćeni tekst,«Narodne novine», broj 143/06 i 109/07) NN 143/2006, (3247
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2006. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 144/05 i 130/06) NN 144/2005, (2724
ODLUKA O OSNOVICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 112/13) NN 112/2013, (2445
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2007. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 143/06 i 109/07) NN 143/2006, (3246
ODLUKA O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA („Narodne novine“, broj 9/19) NN 9/2019, (193
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2006. GODINI («Narodne novine», broj 144/05) NN 144/2005, (2725
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 127/07) NN 127/2007, (3635
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2008. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 52/08 i 119/08) NN 52/2008, (1754
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2008. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 52/08 i 134/08) NN 52/2008, (1755
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2009. GODINI (Narodne Novine, broj 8/09) NN 8/2009, (184
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 19/10) NN 19/2010, (454
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 19/10) NN 19/2010, (455
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA ZAVODA ZA SOCIJALNU SKRB U ŽUPANIJI I POMOĆI ZA STANOVANJE KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) NN 149/2011, (3054
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) NN 149/2011, (3055
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 29/11) NN 29/2011, (619
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 29/11) NN 29/2011, (620
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA STANOVANJE KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 52/12) NN 52/2012, (1273
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2012. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/12 i 111/12) NN 52/2012, (1274
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA STANOVANJE KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/13 i 123/13) NN 29/2013, (493
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/13 i 123/13) 464.763
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA („Narodne novine“, broj 9/19) NN 9/2019, (194
ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 07/14) NN 7/2014, (112
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 2/19) NN 2/2019, (36
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 2/19) NN 2/2019, (37
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NAD STRUČNIM RADOM ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA SOCIJALNE SKRBI («Narodne novine» broj 6/84) 464.701
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU SOCIJALNE ZAŠTITE Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 10/91, 38/92, 5/93, 113/93, 62/96, 29/98 i 82/02-Pravilnik o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj) NN 10/1991, (319
ODLUKA O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE („Narodne novine“, broj 114/14) NN 114/2014, (2172
ODLUKA O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA DRUGIH PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 114/14) NN 114/2014, (2173
ODLUKA O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA ZA ANALIZU POSLOVANJA DOMOVA SOCIJALNE SKRBI ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA I DECENTRALIZIRANIH DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI SU OSNIVAČI JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I GRAD ZAGREB („Narodne novine“, broj 43/15) NN 43/2015, (866
ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 07/14) NN 7/2014, (113
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/15 i 100/15) NN 15/2015, (281
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/15 i 100/15) NN 15/2015, (282
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2018. GODINI ("Narodne novine", broj 7/18) NN 7/2018, (185
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2318
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2319
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 33/16) NN 33/2016, (892
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 33/16) NN 33/2016, (893
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2018. GODINI ("Narodne novine", broj 7/18) NN 7/2018, (186
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 14/17) NN 14/2017, (323
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 14/17) NN 14/2017, (324
PRAVILNIK O SADRŽAJU, UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA, TE UPORABI SOCIJALNE ISKAZNICE (“Narodne novine”, broj 21/93) NN 21/1993, (353
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE STRUČNIH RADNIKA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I ISKAZNICA INSPEKTORA U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 26/98 i 73/05) NN 26/1998, (310
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/15 i 56/20) NN 66/2015, (1273
PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OSPOSOBLJAVANJA I DODATNOG USAVRŠAVANJA UDOMITELJA („Narodne novine“, broj 63/19) NN 63/2019, (1247
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU POMOĆI ZA UZDRŽAVANJE U OBLIKU ZAJMA, MJERILA I OBILJEŽJA STANA POTREBNOG ZA ZADOVOLJAVANJE OSNOVNIH STAMBENIH POTREBA SAMCA ILI OBITELJI I O ODOBRAVANJU POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 188/04, 117/00 i 81/04) 465.201
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/98 i 148/99) NN 62/1998, (737
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU I NAČINU PLAĆANJA KORISNIKA I DRUGIH OBVEZNIKA UZDRŽAVANJA U TROŠKOVIMA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/98 i 5/02) NN 112/1998, (1513
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE (“Narodne novine”, broj 21/01) 465.901
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIJAM NA VJEŽBENIČKI STAŽ STRUČNIH DJELATNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 121/00) NN 121/2000, (2303
PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA OCJENJIVANJA RADA I UNAPRJEĐENJA STRUČNIH RADNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 38/04) NN 38/2004, (949
PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA USLUGA OBITELJSKOG DOMA TE UVJETIMA GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA (“Narodne novine”, broj 92/04) NN 92/2004, (1757
PRAVILNIK O DRŽAVNOJ NAGRADI ZA HUMANITARNI RAD („Narodne novine“, broj 120/15) NN 120/2015, (2284
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 47/96, 56/01 i 6/19 - Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi) NN 47/1996, (914
PRAVILNIK O UVJETIMA GLEDE PROSTORA, OPREME I POTREBNIH STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA OBITELJSKOG CENTRA I PODRUŽNICE OBITELJSKOG CENTRA TE UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA USLUGA (“Narodne novine”, broj 93/06) NN 93/2006, (2167
PRAVILNIK O SADRŽAJU UPISNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI ZA OBITELJSKE CENTRE (“Narodne novine”, broj 93/06) NN 93/2006, (2168
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O FIZIČKIM OSOBAMA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ("Narodne novine", broj 111/07) NN 111/2007, (3247
PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU OSPOSOBLJAVANJA I EDUKACIJE UDOMITELJSKE OBITELJI („Narodne novine“, broj 48/08) NN 48/2008, (1623
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDOMITELJA I REGISTRA SMJEŠTENIH KORISNIKA TE SADRŽAJU OBRASCA ZA IZVJEŠTAVANJE („Narodne novine“, broj 63/19) NN 63/2019, (1246
PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU PROVOĐENJA STRUČNOG NADZORA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI («Narodne novine», broj 79/08) NN 79/2008, (2591
PRAVILNIK O OBRASCIMA UPUTNICE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZDANIH UPUTNICA („Narodne novine“, broj 134/11) NN 134/2011, (2688
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA NOVČANE NAKNADE I MATERIJALNU POMOĆ, OBRASCU IZJAVE O IMOVINSKOM STANJU I POPISU DOKUMENATA O VISINI DOHOTKA KORISNIKA („Narodne novine“, broj 151/11) NN 151/2011, (3142
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI („Narodne novine“, broj 16/20) NN 16/2020, (391
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA PROSTORA, OPREME I BROJA POTREBNIH STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I PODRUŽNICE („Narodne novine“, broj 57/14) NN 57/2014, (1085
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE INSPEKTORA U MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJA UPISNIKA O IZDANIM ISKAZNICAMA („Narodne novine“, broj 102/12) NN 102/2012, (2247
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE STRUČNIH RADNIKA U USTANOVI SOCIJALNE SKRBI I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI KOJA PRUŽA SOCIJALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1274
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA („Narodne novine“, broj 143/14) NN 143/2014, (2693
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZBIRKE PODATAKA, ČUVANJU, EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1275
PRAVILNIK O RAZINI, ODGOVARAJUĆEM ZVANJU, UVJETIMA I NAČINU NAPREDOVANJA STRUČNIH RADNIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1276
PRAVILNIK O NAČINU SURADNJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I SLUŽBE NADLEŽNE ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROVOĐENJU MJERA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI RADNO SPOSOBNIH KORISNIKA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1266
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O PROVEDENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1270
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU („Narodne novine“, broj 43/15) NN 43/2015, (886
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O FIZIČKIM OSOBAMA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJA („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1263
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE TE NAČINU I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I PODRUŽNICE („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1264
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1272
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA I SADRŽAJU UPRAVNOG NADZORA I NADZORA NAD STRUČNIM RADOM TE UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA PROVOĐENJE UPRAVNOG NADZORA („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1269
PRAVILNIK O EVIDENCIJSKOJ OZNACI HUMANITARNE AKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/15 i 16/20) NN 120/2015, (2282
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA („Narodne novine“, broj 105/15) NN 105/2015, (2062
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA HUMANITARNE POMOĆI („Narodne novine“, broj 16/20) NN 16/2020, (390
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA IZBOR UDOMITELJA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA KAO ZANIMANJA („Narodne novine“, broj 46/19) NN 46/2019, (903
PRAVILNIK O STAMBENIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA („Narodne novine“, broj 46/19) NN 46/2019, (904
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/16 i 112/18) NN 48/2016, (1267
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 35/19 i 24/20) NN 35/2019, (736
PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE (FEAD) („Narodne novine“, broj 16/16) NN 16/2016, (459
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBITELJSKE PROCJENE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA („Narodne novine“, broj 46/19) NN 46/2019, (906
PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE UDOMITELJIMA („Narodne novine“, broj 46/19) NN 46/2019, (905
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA („Narodne novine“, broj 90/19) NN 90/2019, (1789
LISTA STRUČNJAKA KOJI MOGU PROVODITI STRUČNI NADZOR U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 45/09) NN 45/2009, (1049
STATUT HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 114/13, 41/14 i 42/15) NN 114/2013, (2490
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava