Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Policija (unutarnji poslovi) (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UNUTARNJIM POSLOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 29/91-pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00-Odluka USRH, 53/00 i 129/00-Zakon o policiji) NN 29/1991, (832
ZAKON O POLICIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 34/11, 130/12, 89/14 - Vjerodostojno tumačenje, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19) NN 34/2011, (762
ZAKON O ZAKLADI POLICIJSKE SOLIDARNOSTI ("Narodne novine", broj 121/05) NN 121/2005, (2250
ZAKON O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 76/09, 92/14 i 70/19) NN 76/2009, (1835
UREDBA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDABA IZ OBLASTI UNUTARNJIH POSLOVA ZA VRIJEME RATNOG STANJA ILI NEPOSREDNE UGROŽENOSTI NEOVISNOSTI I JEDINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 19/92) NN 19/1992, (448
UREDBA O RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 127/13, 140/13, 129/17, 66/18 i 24/19) NN 127/2013, (2764
UREDBA O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17, 129/17, 5/18, 66/18, 09/18 i 24/19) NN 129/2011, (2581
UREDBA O UVJETIMA ZA STJECANJE POLICIJSKIH ZVANJA, OZNAKAMA POLICIJSKIH ZVANJA, FUNKCIONALNIM OZNAKAMA RADNIH MJESTA, PROMAKNUĆU I NAPREDOVANJU KROZ POLICIJSKA ZVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11 i 15/13) NN 129/2011, (2582
UREDBA O VRSTAMA NAORUŽANJA I OPREME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine», broj 42/06) NN 42/2006, (993
UREDBA O IZGLEDU ODORA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/11, 129/11 i 100/13) NN 88/2011, (1870
UREDBA O PRIČUVNOJ POLICIJI („Narodne novine“, broj 102/19) NN 102/2019, (2054
UREDBA O PODRUČJIMA, SJEDIŠTIMA, VRSTAMA I KATEGORIJAMA POLICIJSKIH UPRAVA I POLICIJSKIH POSTAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 117/11, 50/14, 32/15, 11/17, 66/18 i 24/19) NN 117/2011, (2275
UREDBA O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17, 102/17, 129/17, 5/18, 109/18 i 24/19) NN 129/2011, (2580
UREDBA O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA KOJA SE POPUNJAVAJU BEZ OBJAVE NATJEČAJA („Narodne novine“, broj 129/11) NN 129/2011, (2584
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 20/22) NN 20/2022, (216
UREDBA O PODRUČJIMA, SJEDIŠTIMA, VRSTAMA I KATEGORIJAMA POLICIJSKIH UPRAVA I POLICIJSKIH POSTAJA („Narodne novine“, broj 7/22) NN 7/2022, (65
PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PRITUŽBAMA (UPT „Narodne novine“, broj 16/21 i 51/21) NN 16/2021, (302
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/15 i 16/18) NN 20/2015, (424
PRAVILNIK O USTROJU I PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 28/15) NN 28/2015, (592
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU DODJELE SPOMEN-ZNAČKE ILI KRATKOG VATRENOG ORUŽJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/11 i 133/12) NN 141/2011, (2833
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA POSEBNE PSIHIČKE I TJELESNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA TE O SASTAVU I NAČINU RADA ZDRAVSTVENIH KOMISIJA U OVLAŠTENIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/12, 37/18 i 51/18 -OiRUSRH) 333.451
PRAVILNIK O PRIČUVNOM SASTAVU POLICIJE («Narodne novine» broj 13/92) NN 13/1992, (281
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU OBJEKATA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 73/92) NN 73/1992, (1942
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA ZDRAVSTVENE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI RADNIKA NA POSLOVIMA OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA I MINISTARSTVU PRAVOSUĐA I UPRAVE («Narodne novine» broj 8/93) NN 8/1993, (87
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZJAVE O PRAVIMA I OBVEZAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA («Narodne novine» broj 17/02) NN 17/2002, (398
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA («Narodne novine» broj 113/12) NN 113/2012, (2444
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/10 i 76/15) NN 89/2010, (2528
PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE ISKAZNICE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA "Narodne novine", broj 62/12 i 147/20 NN 62/2012, (1500
PRAVILNIK O VRSTAMA NAGRADA, MEDALJA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, TE UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE („Narodne novine“, broj 16/17) NN 16/2017, (386
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA U INSPEKTORATU UNUTARNJIH POSLOVA, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine» broj 75/03) NN 75/2003, (900
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA ZDRAVSTVENIH KOMISIJA ZA OCJENU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 113/12) NN 113/2012, (2441
PRAVILNIK O METODOLOGIJI IZRADE PROCJENE UGROŽENOSTI CIVILNOG STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA OD MOGUĆEG NASTANKA PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA («Narodne novine» broj 142/03) NN 142/2003, (2082
PRAVILNIK O OBUCI, OSPOSOBLJAVANJU I ISPITIMA ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE («Narodne novine» broj 197/03) NN 197/2003, (3146
PRAVILNIK O UPUĆIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U MIROVNE OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 118/12) NN 118/2012, (2562
PRAVILNIK O POLICIJSKIM ČASNICIMA ZA VEZU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 14/07 i 37/10) NN 14/2007, (576
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OPREMI VOZILA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine», broj 63/07) NN 63/2007, (1964
PRAVILNIK O POLICIJSKOM OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/12, 81/13 i 05/14) NN 113/2012, (2439
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA GRAĐANSKO ODIJELO („Narodne novine“, broj 64/11) NN 64/2011, (1418
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 141/11) NN 141/2011, (2827
PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PREDSTAVKAMA I PRITUŽBAMA, VOĐENJU EVIDENCIJE PREDSTAVKI I PRITUŽBI TE O RADU POVJERENSTVA („Narodne novine“, broj 78/15) NN 78/2015, (1515
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE UNUTARNJE KONTROLE I NADZORA RADA SLUŽBENIKA I USTROJSTVENIH JEDINICA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/11 i 146/11) NN 141/2011, (2828
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU ZA OBAVLJANJE SAMOSTALNE GOSPODARSKE ILI PROFESIONALNE DJELATNOSTI ILI PRUŽANJE USLUGA PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI („Narodne novine“, broj 75/12) NN 75/2012, (1752
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PROVJERE OSOBNE DOSTOJNOSTI ZA OBAVLJANJE POLICIJSKE SLUŽBE („Narodne novine“, broj 98/12) NN 98/2012, (2180
PRAVILNIK O POLICIJSKIM ČASNICIMA ZA VEZU ("Narodne novine", broj 79/18) NN 79/2018, (1604
PRAVILNIK O PRAVILIMA I NAČINU RASPODJELE POSLOVA I ODGOVORNOSTI IZMEĐU RAZLIČITIH SLUŽBI UKLJUČENIH U UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 113/12) NN 113/2012, (2438
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PRUŽAJU SPECIFIČNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA („Narodne novine“, broj 120/12) NN 120/2012, (2603
PRAVILNIK O SADRŽAJU I DOSTUPNOSTI INFORMACIJA O SLOBODNIM RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA TE NAČINU OBJAVE POPISA SLOBODNIH RADNIH MJESTA, SASTAVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ODABIR KANDIDATA ZA PREMJEŠTAJ („Narodne novine“, broj 113/12) NN 113/2012, (2440
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZJAVE OSOBE KOJA SE PRIMA U POLICIJU I SADRŽAJU PODATAKA KOJE TE OSOBE DOSTAVLJAJU MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 113/12) NN 113/2012, (2443
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU GUBITKA ŽIVOTA ILI OZLJEDE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA TE OSOBE KOJA JE PRUŽILA POMOĆ POLICIJSKOM SLUŽBENIKU U OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 113/12) NN 113/2012, (2445
PRAVILNIK O UPUĆIVANJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA NA RAD U MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE RADI SUDJELOVANJA U MEĐUNARODNOM PROJEKTU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 79/18 i 83/18 - Ispravak) NN 79/2018, (1605
PRAVILNIK O PSIHOSOCIJALNOJ ZAŠTITI ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ("Narodne novine", broj 73/18) NN 73/2018, (1510
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA POSEBNIH TROŠKOVA NASTALIH RADOM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/11, 58/11, 100/12, 110/14 i 45/16) NN 55/2011, (1212
ETIČKI KODEKS POLICIJSKIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 62/12) NN 62/2012, (1501
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava