povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Brdsko - planinska područja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13 i 147/14) 328.901
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT NA BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/09 i 122/10) 328.911
Otoci
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OTOCIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) 328.201
UREDBA O SADRŽAJU I METODOLOGIJI IZRADE PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVITKA OTOKA, SA SADRŽAJEM I METODOLOGIJOM IZRADE PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVITKA OTOKA («Narodne novine» broj 94/02) 328.301
UREDBA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, VISINI I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA (“Narodne novine”, broj 77/06) 328.311
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SASTAVU I ZADAĆAMA POVJERENSTVA ZA OTOKE («Narodne novine» broj 48/03) 328.401
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU («Narodne novine» broj 52/05 i 33/06-Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu) 328.501
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU OZNAČAVANJA PROIZVODA OZNAKOM »HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD« («Narodne novine», broj 47/07) 328.502
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNI JAVNI OTOČNI CESTOVNI PRIJEVOZ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/07 i 35/11) 328.503
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU SUBVENCIONIRANJA CIJENE PRIJEVOZA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA NA OTOKE, TE POSTUPKU OBRAČUNA NEOSTVARENIH PRIHODA DISTRIBUTERIMA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 74/08 i 119/08) 328.504
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA MOSTARINE („Narodne novine“, broj 72/16) 328.701
NAPUTAK O PRESTANKU VAŽENJA NAPUTKA O POSTUPKU I NAČINU PROVEDBE OPSKRBE OTOČNIH DOMAĆINSTAVA PITKOM VODOM BRODOM VODONOSCEM ILI CESTOVNIM VOZILOM („Narodne novine“, broj 35/11) 328.702
DRŽAVNI PROGRAM UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE (KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA) NA OTOCIMA («Narodne novine» broj 7/00) 328.801
Posebna državna skrb
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) 327.302
UREDBA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 10/01) 327.401
UREDBA O UVJETIMA ZA KUPNJU OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/11, 56/11 i 03/13) 327.501
UREDBA O KRITERIJIMA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/14 i 115/16) 327.503
UREDBA O POSTUPKU I UVJETIMA OSTVARIVANJA PRAVA U PROVEDBI PROGRAMA POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU („Narodne novine“, broj 47/14) 327.503
UREDBA O NAČINU POVRATA KUPOPRODAJNE CIJENE BEZ KAMATA HRVATSKIM BRANITELJIMA I ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG I UMRLOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/14 i 137/14) 327.503
UREDBA O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 82/07) 327.501
UREDBA O UTVRĐIVANJU STATUSA BIVŠIH NOSITELJA STANARSKIH PRAVA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, TE UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA („Narodne novine“, broj 133/13) 327.502
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUSA PRIPADNOSTI OPĆINA TREĆOJ SKUPINI PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 138/02) 327.601
ODLUKA O VISINI NAKNADE VLASNICIMA ZA PRETRPLJENU ŠTETU («Narodne novine» broj 68/03) 327.701
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU VUKOVARU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine» broj 90/06) 327.702
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI OPĆINI NETRETIĆ, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine» broj 90/06) 327.703
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU VUKOVARU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA I PRIKLJUČENJA NA PLINOVODNI SUSTAV, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 109/07) 327.711
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU DRNIŠU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA I PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA VODOOPSKRBNU MREŽU, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 109/07) 327.715
PRAVILNIK O POREZNIM I CARINSKIM POVLASTICAMA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 57/96) 327.801
PRAVILNIK O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ODOBRAVANJA I SUBVENCIONIRANJA STAMBENIH KREDITA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 64/98 i 82/99) 327.901
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/09 i 122/10) 328.003
PRAVILNIK O REDU PRVENSTVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 116/02) 328.001
PRAVILNIK O NAČINU IZGRADNJE I MJERILIMA ZA POPRAVAK, OBNOVU I IZGRADNJU OBITELJSKIH KUĆA DODJELOM GRAĐEVNOG MATERIJALA I VIŠESTAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 144/11) 328.004
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 53/09) 328.002
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU GRAĐEVNOG MATERIJALA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 144/11) 328.005
PRAVILNIK O NAJMU STAMBENIH JEDINICA („Narodne novine“, broj 54/14) 328.006
ZAKLJUČAK O PRENOŠENJU OVLASTI RASPOLAGANJA STANOVIMA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 129/99) 328.101
ZAKLJUČAK O PROVEDBI PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA POVRATNIKA – BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA NA STANOVIMA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 96/06) 328.201
Regionalni razvoj
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 124/10) 329.001
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 32/09) 329.101
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, METODOLOGIJI IZRADE I NAČINU VREDNOVANJA ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH STRATEGIJA (“Narodne novine“, broj 53/10) 329.111
PRAVILNIK O UPISNIKU UPRAVNIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, AGENCIJA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OSNOVANIH S CILJEM UČINKOVITE KOORDINACIJE I POTICANJA REGIONALNOG RAZVOJA („Narodne novine“, broj 53/10) 329.121
ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI ("Narodne novine", broj 132/17) 329.131
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group