Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Obitelj - Zajednica - Ravnopravnost spolova (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
OBITELJSKI ZAKON („Narodne novine“, broj 103/15, 98/19 i 47/20 - Zakon o Centru za posebno skrbništvo) NN 103/2015, (1992
ZAKON O ZAKLADI »HRVATSKA ZA DJECU« („Narodne novine“, broj 82/15) NN 82/2015, (1571
ZAKON O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO („Narodne novine“, broj 47/20) NN 47/2020, (947
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 37/22) NN 37/2022, (444
ODLUKA O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA („Narodne novine“, broj 37/22) NN 37/2022, (445
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE TE NAČINU I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA CENTRA ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO („Narodne novine“, broj 27/21) NN 27/2021, (589
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OBITELJSKIH MEDIJATORA, UVJETIMA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OBITELJSKIH MEDIJATORA, PROSTORNIM UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA OBITELJSKE MEDIJACIJE („Narodne novine“, broj 29/21) NN 29/2021, (634
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE STRUČNIH RADNIKA CENTRA ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO („Narodne novine“, broj 133/20) NN 133/2020, (2541
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I SPISA PREDMETA OSOBA POD SKRBNIŠTVOM, NAČINU POPISA I OPISA NJIHOVE IMOVINE, PODNOŠENJU IZVJEŠĆA I POLAGANJU RAČUNA SKRBNIKA TE SADRŽAJU I OBLIKU ANTICIPIRANIH NAREDBI („Narodne novine“, broj 19/21) NN 19/2021, (432
ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 30/21) NN 30/2021, (653
ODLUKA O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA („Narodne novine“, broj 30/21) NN 30/2021, (654
Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijal (UPT, „Narodne novine“, broj 2/21 i 131/21) NN 2/2021, (42
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA I NAMJENI NAKNADE OSTVARENE ZA SKLAPANJE BRAKA IZVAN SLUŽBENE PROSTORIJE („Narodne novine“, broj 36/20) NN 36/2020, (760
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU POTVRDE ZA SKLAPANJE BRAKA („Narodne novine“, broj 67/17) NN 67/2017, (1575
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OSOBAMA LIŠENIH PRAVA NA RODITELJSKU SKRB (“Narodne novine”, broj 77/04) NN 77/2004, (1561
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA SUDA U PODRUČJU PRAVA I DUŽNOSTI U ODNOSIMA RODITELJA I DJECE (“Narodne novine”, broj 77/04) NN 77/2004, (1559
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA SUDA U PODRUČJU BRAKA I ODNOSA U BRAKU (“Narodne novine”, broj 77/04) NN 77/2004, (1560
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA SUDSKIH ODLUKA O UZDRŽAVANJU I NAGODBA SKLOPLJENIH U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB (“Narodne novine”, broj 32/05) NN 32/2005, (613
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U PODRUČJU PRIMJENE OBITELJSKOG ZAKONA O RODITELJIMA I DJECI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 155/05 i 81/06) NN 155/2005, (3010
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U POSTUPKU POSREDOVANJA («Narodne novine», broj 1/06) NN 1/2006, (5
PODACI O PROSJEČNIM POTREBAMA DJETETA S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA (“Narodne novine”, broj 41/06) NN 41/2006, (987
PODACI O PROSJEČNIM POTREBAMA DJETETA S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA (“Narodne novine”, broj 50/07) NN 50/2007, (1672
PRAVILNIK O VISINI IZNOSA I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA SKRBNIKA („Narodne novine“, broj 05/14) NN 5/2014, (88
PRAVILNIK O OSNOVNIM ELEMENTIMA KOJE MORA SADRŽAVATI STRUČNO MIŠLJENJE U POSTUPKU POSREDOVANJA PRIJE RAZVODA BRAKA (“Narodne novine”, broj 32/05) NN 32/2005, (607
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I SPISA PREDMETA O POSVOJENJU TE SADRŽAJU IZVJEŠĆA O PRILAGODBI DJETETA U POSVOJITELJSKOJ OBITELJI (“Narodne novine”, broj 106/14) NN 106/2014, (2052
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U PODRUČJU BRAKA I ODNOSA U BRAKU (“Narodne novine”, broj 32/05) NN 32/2005, (609
PRAVILNIK O VISINI IZNOSA I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA PROVOĐENJE NADZORA NAD RODITELJSKOM SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 32/05, 115/13 i 157/13) NN 32/2005, (612
PRAVILNIK O ELEMENTIMA KOJI SE ODNOSE NA PODOBNOST I PRIKLADNOST ZA POSVOJENJE, SADRŽAJU STRUČNOG MIŠLJENJA O PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSVOJENJE, METODAMA UTVRĐIVANJA PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI, SADRŽAJU IZVJEŠĆA O DJETETU, VOĐENJU REGISTRA .. («Narodne novine», broj 106/14) NN 106/2014, (2053
PRAVILNIK O PROVOĐENJU NADZORA NAD OSTVARIVANJEM OSOBNIH ODNOSA DJETETA I RODITELJA („Narodne novine“, broj 106/14) NN 106/2014, (2060
PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA („Narodne novine“, broj 123/15) NN 123/2015, (2346
PRAVILNIK O NAČINU PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA DJETETA („Narodne novine“, broj 123/15) NN 123/2015, (2348
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA MIŠLJENJA OBITELJSKOG DOKTORA MEDICINE OSOBE LIŠENE POSLOVNE SPOSOBNOSTI O STANJU ZDRAVLJA ŠTIĆENIKA S OBZIROM NA RAZLOG LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI („Narodne novine“, broj 106/14) NN 106/2014, (2050
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA STRUČNE PRIPREME ZA POSVOJITELJE, OBVEZNOM SADRŽAJU I NAČINU PROVEDBE PROGRAMA STRUČNE PRIPREME POTENCIJALNIH POSVOJITELJA TE UVJETIMA STRUČNE ... („Narodne novine“, broj 106/14) NN 106/2014, (2051
PRAVILNIK O OBITELJSKOJ MEDIJACIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 123/15 i 132/15 - Ispravak i 132/17) NN 123/2015, (2347
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU OBRASCA PLANA O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI („Narodne novine“, broj 123/15) NN 123/2015, (2345
PRAVILNIK O OBVEZNOM SAVJETOVANJU („Narodne novine“, broj 123/15) NN 123/2015, (2349
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 182/04) NN 182/2004, (3143
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2010. GODINE (“Narodne novine”, broj 126/07) NN 126/2007, (3595
PODACI O PROSJEČNIM POTREBAMA DJETETA S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA (“Narodne novine”, broj 106/04) NN 106/2004, (2073
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 40/10) NN 40/2010, (1028
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 36/11) NN 36/2011, (828
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 38/12) NN 38/2012, (974
MINIMALNI NOVČANI IZNOSE POTREBNE ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 38/13) NN 38/2013, (716
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 34/15) NN 34/2015, (710
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 35/14) NN 35/2014, (627
Ravnopravnost spolova
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 82/08, 125/11 - Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17) NN 82/2008, (2663
UREDBA O UREDU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/12 i 28/16) NN 39/2012, (1002
PODZAKONSKI AKT(I)
NACIONALNA POLITIKU ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 2006.–2010. («Narodne novine», broj 114/06) NN 114/2006, (2527
NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 88/11) NN 88/2011, (1868
Zaštita od nasilja u obitelji
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI (UPT, „Narodne novine“, broj 70/17, 126/19 i 84/21) NN 70/2017, (1660
PODZAKONSKI AKT(I)
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE I UNAPRJEĐENJE RADA TIJELA KAZNENOG I PREKRŠAJNOG POSTUPKA TE IZVRŠAVANJA SANKCIJA VEZANIH ZA ZAŠTITU OD NASILJA U OBITELJI ("Narodne novine", broj 37/18) NN 37/2018, (717
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNIH MJERA ZABRANE PRIBLIŽAVANJA, UZNEMIRAVANJA ILI UHOĐENJA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI TE MJERE UDALJENJA IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA („Narodne novine“, broj 28/19) NN 28/2019, (577
PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA („Narodne novine“, broj 116/18) NN 116/2018, (2315
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I DOSTAVE STATISTIČKIH PODATAKA I IZVJEŠĆA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI ("Narodne novine", broj 31/18) NN 31/2018, (627
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI („Narodne novine“, broj 110/18) NN 110/2018, (2132
Istospolne zajednice
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 92/14 i 98/19) NN 92/2014, (1836
PODZAKONSKI AKT(I)
NAPUTAK ZA VOĐENJE REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA („Narodne novine“, broj 81/21) NN 81/2021, (1505
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA SKLAPANJE ŽIVOTNOG PARTNERSTVA U SLUŽBENIM I IZVAN SLUŽBENIH PROSTORIJA IZVAN REDOVNOG RADNOG VREMENA („Narodne novine“, broj 105/14) NN 105/2014, (2027
PRAVILNIK O OBRASCU IZVATKA I POTVRDE KOJI SE IZDAJU IZ REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA („Narodne novine“, broj 99/14) NN 99/2014, (1960
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA I NAMJENI NAKNADE OSTVARENE ZA SKLAPANJE ŽIVOTNOG PARTNERSTVA IZVAN SLUŽBENE PROSTORIJE („Narodne novine“, broj 99/14) NN 99/2014, (1959
NAPUTAK ZA VOĐENJE REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA („Narodne novine“, broj 147/14) NN 147/2014, (2765
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava