Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Kultura i umjetnost (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) 231.101
ZAKON O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/01 i 98/19) NN 96/2001, (1611
ZAKON O KULTURNIM VIJEĆIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 48/04, 44/09 i 68/13) NN 48/2004, (1100
ZAKON O HRVATSKOM MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOM CENTRU DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine», broj 178/04) NN 178/2004, (3085
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE KREATIVNA EUROPA – POTPROGRAM KULTURA („Narodne novine“, broj 139/21) 111.111
ODLUKA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ODREÐENIM USTANOVAMA KULTURE («Narodne novine», broj 17/96) NN 17/1996, (292
ODLUKA O »NAGRADI VICKO ANDRIĆ« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 82/05 i 33/13) NN 82/2005, (1577
ODLUKA O »NAGRADI ISO VELIKANOVIĆ« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 82/05, 120/14 i 21/17) NN 82/2005, (1578
ODLUKA O »NAGRADI IVO HORVAT« (“Narodne novine”, broj 96/06) NN 96/2006, (2215
PRAVILNIK O STATUSU, USTROJSTVU I FINANCIRANJU DUBROVAČKOG LJETNOG FESTIVALA («Narodne novine», broj 60/94) NN 60/1994, (1090
Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala („Narodne novine“, broj 5/21) NN 5/2021, (110
PRAVILNIK O STATUSU, USTROJSTVU I FINANCIRANJU OSORSKIH GLAZBENIH VEČERI («Narodne novine», broj 60/94) NN 60/1994, (1092
PRAVILNIK O REGISTRU UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA («Narodne novine», broj 53/96) NN 53/1996, (996
PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE KREATIVNA EUROPA – POTPROGRAM KULTURA ("Narodne novine", broj 45/18) NN 45/2018, (852
PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI („Narodne novine“, broj 55/16) NN 55/2016, (1434
PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU ČUVANJA I KORIŠTENJA DOKUMENTACIJSKE GRAĐE („Narodne novine“, broj 77/15) NN 77/2015, (1475
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU UPISNIKA I EVIDENCIJE O PROMETU POKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA I DRUGIM KULTURNIM PREDMETIMA KOJI IMAJU UMJETNIČKO, POVIJESNO, ARHEOLOŠKO I DRUGO ZNAČENJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 77/15 i 110/16) NN 77/2015, (1476
PRAVILNIK O UPISNIKU KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU („Narodne novine“, broj 77/15) NN 77/2015, (1477
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2015. (Lista zaštićenih kulturnih dobara) („Narodne novine“, broj 55/15) NN 55/2015, (1061
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2015. (Lista preventivno zaštićenih dobara) („Narodne novine“, broj 55/15) NN 55/2015, (1062
Kazalište
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O KAZALIŠTIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) NN 71/2006, (1703
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU KAZALIŠNIH DJELATNIKA KOJI SE SMATRAJU KAZALIŠNIM UMJETNICIMA («Narodne novine», broj 145/98) NN 145/1998, (1804
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU KAZALIŠTA („Narodne novine“, broj 36/20) NN 36/2020, (763
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KAZALIŠNIH RADNIKA KOJI SE SMATRAJU KAZALIŠNIM UMJETNICIMA (“Narodne novine”, broj 39/07) NN 39/2007, (1333
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I STANDARDIMA ZA OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA NACIONALNA KAZALIŠTA („Narodne novine“, broj 116/08) NN 116/2008, (3357
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI („Narodne novine“, broj 76/11) NN 76/2011, (1628
PRAVILNIK O STATUSU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNOGA DJEČJEG FESTIVALA ŠIBENIK – HRVATSKA („Narodne novine“, broj 104/19) NN 104/2019, (2087
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA OSORSKE GLAZBENE VEČERI („Narodne novine“, broj 55/11) NN 55/2011, (1216
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA DUBROVAČKE LJETNE IGRE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/11 i 31/19) NN 58/2011, (1274
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNE SMOTRE FOLKLORA ZAGREB (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 69/14, 56/17 i 45/19) NN 69/2014, (1319
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA SPLITSKO LJETO ("Narodne novine", broj 61/18) NN 61/2018, (1273
Kinematografija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA ("Narodne novine", broj 61/18) NN 61/2018, (1266
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE SNIMANJA („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (300
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU PRODUCENATA („Narodne novine“, broj 2/22) NN 2/2022, (13
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU DISTRIBUTERA („Narodne novine“, broj 2/22) NN 2/2022, (14
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU PRIKAZIVAČA („Narodne novine“, broj 2/22) NN 2/2022, (15
PRAVILNIK O POSTUPKU, KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA PROMICANJA AUDIOVIZUALNOG STVARALAŠTVA („Narodne novine“, broj 76/21) NN 76/2021, (1430
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI AUDIOVIZUALNIH DJELA („Narodne novine“, broj 40/21) NN 40/2021, (809
PRAVILNIK O POSTUPKU, KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA PROMICANJA AUDIOVIZUALNOG STVARALAŠTVA („Narodne novine“, broj 10/20) NN 10/2020, (190
PRAVILNIK O POTICANJU ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA („Narodne novine“, broj 70/19) NN 70/2019, (1471
Knjižnice
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/19 i 98/19) NN 17/2019, (356
ZAKON O PRENOŠENJU VLASNIŠTVA I OSNIVAČKIH PRAVA NAD NACIONALNOM I SVEUČILIŠNOM BIBLIOTEKOM U ZAGREBU NA REPUBLIKU HRVATSKU (“Narodne novine”, broj 21/95) NN 21/1995, (417
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE («Narodne novine», broj 115/99) NN 115/1999, (1848
PODZAKONSKI AKT(I)
STANDARD ZA NARODNE KNJIŽNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 103/21) NN 103/2021, (1834
STANDARD ZA DIGITALNE KNJIŽNICE („Narodne novine“, broj 103/21) NN 103/2021, (1836
STANDARD ZA SPECIJALNE KNJIŽNICE („Narodne novine“, broj 103/21) NN 103/2021, (1835
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“, broj 107/21) NN 107/2021, (1886
PRAVILNIK O MATIČNOJ DJELATNOSTI I SUSTAVU MATIČNIH KNJIŽNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 81/21) NN 81/2021, (1506
STANDARDI ZA NARODNE KNJIŽNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ (UPT, «Narodne novine», broj 58/99 i 17/21) NN 58/1999, (1071
PRAVILNIK O UPISNIKU KNJIŽNICA („Narodne novine“, broj 78/20) NN 78/2020, (1483
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/11, 16/14, 60/14 - Ispravak i 47/17) NN 28/2011, (584
PRAVILNIK O MATIČNOJ DJELATNOSTI KNJIŽNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 43/01) NN 43/2001, (715
PRAVILNIK O ZAŠTITI KNJIŽNIČNE GRAĐE («Narodne novine», broj 52/05) NN 52/2005, (1001
PRAVILNIK O REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE («Narodne novine», broj 21/02) NN 21/2002, (503
PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 33/17) NN 33/2017, (738
PRAVILNIK O OBVEZNOM PRIMJERKU („Narodne novine“, broj 66/20) NN 66/2020, (1318
STANDARD ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE («Narodne novine», broj 34/00) NN 34/2000, (698
Kulturna dobra
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA (UPT, “Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) NN 69/1999, (1284
ZAKON O OBNOVI SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA I DRUGIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U OKOLICI DUBROVNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/86, 33/89, 26/93 -Zakon o izmjenama i dopunama kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, 128/99, 19/14, 32/14 - RUSRH i 99/14 - OUSRH) 232.201
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE („Narodne novine“, broj 116/18) NN 116/2018, (2302
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE („Narodne novine“, broj 37/20) NN 37/2020, (804
ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA OBNOVU SPOMENIKA KULTURE HRVATSKE («Narodne novine», broj 11/92) NN 11/1992, (238
ODLUKA O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE („Narodne novine“, broj 65/20) NN 65/2020, (1295
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJIMA GDJE SE NALAZE KULTURNA DOBRA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/19, 55/19 - Ispravak i 79/20) NN 49/2019, (953
PRAVILNIK O ISKAZNICI INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE («Narodne novine», broj 52/96) NN 52/1996, (987
PRAVILNIK O ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA TE NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM PREGLEDIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 117/12 i 124/12) NN 117/2012, (2545
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ZAŠTIĆENI KAO KULTURNO DOBRO («Narodne novine», broj 78/00) NN 78/2000, (1686
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE RADI IZVOZA I IZNOŠENJA KULTURNIH DOBARA IZ REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 75/13) NN 75/2013, (1514
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 89/11 i 130/13) NN 89/2011, (1905
PRAVILNIK O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA (UPT, „Narodne novine“, broj 104/19, 103/20 i 16/22) NN 104/2019, (2088
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DOBIVANJE DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 98/18) NN 98/2018, (1896
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU KULTURNIH PREDMETA KOJI SE SMATRAJU NACIONALNIM BLAGOM DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE («Narodne novine», broj 38/04) NN 38/2004, (947
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA SLUŽBENE ISKAZNICE SLUŽBENIKA UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MINISTARSTVA KULTURE I SLUŽBENE ISKAZNICE SLUŽBENIKA GRADSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE U ZAGREBU ("Narodne novine", broj 110/04) NN 110/2004, (2123
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2014 („Narodne novine“, broj 64/14) NN 64/2014, (1227
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I OBJEKATA U KOJIMA SU SMJEŠTENE ZBIRKE KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 12/06) NN 12/2006, (294
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE PRETHODNOG ODOBRENJA ZA RADOVE NA KULTURNOM DOBRU („Narodne novine“, broj 134/15) NN 134/2015, (2528
PRAVILNIK O ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 102/10 i 02/20) NN 102/2010, (2798
IZVOD Z REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/2002LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 151/02) NN 151/2002, (2474
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2002 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 18/03) NN 18/2003, (241
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2002 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 18/03) NN 18/2003, (240
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2./2003.LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 63/03) 234.201
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1./2003.LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 63/03) NN 63/2003, (752
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2003 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 22/04) NN 22/2004, (657
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2003 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 22/04) NN 22/2004, (656
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/2004 LISTA ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 80/04) NN 80/2004, (1589
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/2004.LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 80/04) NN 80/2004, (1588
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2004 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 18/05) NN 18/2005, (308
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2004.LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 18/05) NN 18/2005, (307
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 8/2004 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 71/05) NN 71/2005, (1402
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 1/2005 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 109/05) NN 109/2005, (2023
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 2/2005 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 109/05 i 50/10) NN 109/2005, (2024
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2005 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 5/06) NN 5/2006, (106
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2005 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 5/06) NN 5/2006, (107
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2005 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 28/06) NN 28/2006, (657
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2005. LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 28/06) NN 28/2006, (658
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 7/2004 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 71/05) NN 71/2005, (1401
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/06 (»Narodne novine«, broj 124/06) NN 124/2006, (2758
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/06 (»Narodne novine«, broj 124/06) NN 124/2006, (2759
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2006 (“Narodne novine”, broj 23/07) NN 23/2007, (875
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2006 (“Narodne novine”, broj 23/07) NN 23/2007, (876
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/06 - Lista preventivno zaštićenih dobara (“Narodne novine”, broj 35/07) 235.106
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/06 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 35/07) 235.107
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara (“Narodne novine”, broj 58/07) 235.108
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/07 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 58/07) 235.109
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 03/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara (”Narodne novine”, broj 111/07) NN 111/2007, (3251
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 4/07 -Lista zaštićenih kulturnih dobara (”Narodne novine”, broj 111/07) NN 111/2007, (3252
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara („Narodne novine“, broj 12/08) NN 12/2008, (351
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/07 - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 12/08) NN 12/2008, (352
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 7/07 („Narodne novine“, broj 87/08) 235.114
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/07 („Narodne novine“, broj 87/08) 235.115
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2008 („Narodne novine“, broj 145/08) 235.116
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2008 („Narodne novine“, broj 145/08) 235.117
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/08 („Narodne novine“, broj 34/09) NN 34/2009, (755
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/08 („Narodne novine“, broj 34/09) NN 34/2009, (756
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/08 ("Narodne novine", broj 61/09) 235.119
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/09 - Lista preventivno zaštićenih dobara („Narodne novine“, broj 142/09) 235.123
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/08 ("Narodne novine", broj 61/09) 235.120
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 8/08 („Narodne novine“, broj 110/09) 235.121
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 7/08 („Narodne novine“, broj 110/09) 235.122
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/09 - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 142/09) 235.124
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/09 - LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA („Narodne novine“, broj 17/10) NN 17/2010, (407
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/09 - LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 17/10) NN 17/2010, (408
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ 6/09 („Narodne narodne“, broj 55/10) 235.127
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ 5/2009 („Narodne novine“, broj 55/10) NN 55/2010, (1326
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/10 (“Narodne novine”, broj 73/10) NN 73/2010, (2179
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/10 („Narodne novine“, broj 73/10) NN 73/2010, (2180
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2010 („Narodne novine“, broj 115/10) NN 115/2010, (3019
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR.4/2010 („Narodne novine“, broj 115/10) NN 115/2010, (3020
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/10 („Narodne novine“, broj 46/11) NN 46/2011, (1070
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/10 („Narodne novine“, broj 46/11) NN 46/2011, (1071
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2011 („Narodne novine“, broj 92/11) NN 92/2011, (1957
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/2011 („Narodne novine“, broj 92/11) 235.133
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2011. („Narodne novine“, broj 54/12) 235.134
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2011 („Narodne novine“, broj 54/12) NN 54/2012, (1356
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR.1/2012 („Narodne novine“, broj 86/12) 235.136
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR.2/2012 („Narodne novine“, broj 86/12) 235.137
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2012 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 120/12) NN 120/2012, (2612
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2012. - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 46/13) NN 46/2013, (893
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2012 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 46/13) NN 46/2013, (894
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2012 - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 120/12) NN 120/2012, (2611
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 01/2013. („Narodne novine“, broj 67/13) NN 67/2013, (1323
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2013 („Narodne novine“, broj 67/13) NN 67/2013, (1324
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2013. („Narodne novine“, broj 126/13) 235.143
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2013. („Narodne novine“, broj 126/13) 235.144
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2013 (“Narodne novine”, broj 156/13) NN 156/2013, (3281
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2013 (“Narodne novine”, broj 156/13) NN 156/2013, (3282
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2014. („Narodne novine“, broj 132/14) NN 132/2014, (2488
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 132/14)
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 07/2017. Lista zaštićenih kulturnih dobara ("Narodne novine", broj 28/18) NN 28/2018, (577
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 07/2013 („Narodne novine“, broj 25/14) NN 25/2014, (454
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2018. - Lista zaštićenih kulturnih dobara ("Narodne novine", broj 54/18) NN 54/2018, (1078
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 139/14) 235.147
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2014. - LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 139/14) 235.151
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2014. („Narodne novine“, broj 64/14) NN 64/2014, (1226
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/2013 („Narodne novine“, broj 25/14) NN 25/2014, (455
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 07/2014. - LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 24/15) NN 24/2015, (511
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/2014. - LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 24/15) NN 24/2015, (512
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2018 Lista preventivno zaštićenih dobara ("Narodne novine", broj 54/18) NN 54/2018, (1079
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2017 (Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara) ("Narodne novine", broj 59/17) NN 59/2017, (1315
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2017 („Narodne novine“, broj 87/17) NN 87/2017, (2077
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/2017. Lista preventivno zaštićenih dobara ("Narodne novine", broj 28/18) NN 28/2018, (578
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2015 („Narodne novine“, broj 121/15) NN 121/2015, (2299
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2016. („Narodne novine“, broj 85/16) 235.155
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2015. („Narodne novine“, broj 21/16) NN 21/2016, (591
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2015. („Narodne novine“, broj 121/15) NN 121/2015, (2300
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2015. („Narodne novine“, broj 21/16) NN 21/2016, (592
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2016. („Narodne novine“, broj 44/17) 235.156
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2016 („Narodne novine“, broj 44/17) NN 44/2017, (1031
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2017 („Narodne novine“, broj 87/17) NN 87/2017, (2078
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2017 (Lista zaštićenih kulturnih dobara) („Narodne novine“, broj 59/17) NN 59/2017, (1314
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2017. ("Narodne novine", broj 109/17) NN 109/2017, (2555
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2017. ("Narodne novine", broj 109/17) NN 109/2017, (2556
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2016 („Narodne novine“, broj 85/16) 235.154
Muzeji i galerije
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MUZEJIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 61/18 i 98/19) NN 61/2018, (1267
ZAKON O MUZEJIMA IVANA MEŠTROVIĆA („Narodne novine“, broj 76/07) NN 76/2007, (2397
UREDBA O PODJELI IMOVINE, PRAVA I OBVEZA, TE RASPOREDU DJELATNIKA MUZEJA HRVATSKOGA ZAGORJA (“Narodne novine”, broj 11/99) NN 11/1999, (260
UREDBA O PODJELI IMOVINE, PRAVA I OBVEZA, TE RASPOREDU DJELATNIKA MUZEJSKO-GALERIJSKOG CENTRA («Narodne novine», broj 11/99) NN 11/1999, (261
UREDBA O OSNIVANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA NARONA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 57/05, 74/06 i 31/14) 237.301
UREDBA O OSNIVANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA OSIJEK („Narodne novine“, broj 121/17) NN 121/2017, (2765
UREDBA O OSNIVANJU MUZEJA ANTIČKOG STAKLA U ZADRU («Narodne novine», broj 67/06) NN 67/2006, (1600
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O DODJELI POVELJE REPUBLIKE HRVATSKE MUZEJU SUVREMENE UMJETNOSTI („Narodne novine“, broj 10/10) NN 10/2010, (212
PRAVILNIK O UPISNIKU JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 16/19) NN 16/2019, (337
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA MUZEJSKE DOKUMENTACIJE O MUZEJSKOJ GRAĐI («Narodne novine», broj 108/02) NN 108/2002, (1751
PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 16/19) NN 16/2019, (338
PRAVILNIK O STRUČNIM MUZEJSKIM ZVANJIMA I DRUGIM ZVANJIMA U MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA („Narodne novine“, broj 104/19) NN 104/2019, (2089
PRAVILNIK O STRUČNIM I TEHNIČKIM STANDARDIMA ZA ODREĐIVANJE VRSTE MUZEJA, ZA NJIHOV RAD, TE ZA SMJEŠTAJ MUZEJSKE GRAĐE I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE («Narodne novine», broj 30/06) NN 30/2006, (718
Samostalni umjetnici
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRAVIMA SAMOSTALNIH UMJETNIKA I POTICANJU KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 43/96, 44/96,127/00-Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit i 177/04-Zakon o porezu na dobit) NN 43/1996, (839
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU OBVEZNIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE (UPT, „Narodne novine“, broj 91/15 i 26/21) NN 91/2015, (1770
PRAVILNIK O REGISTRU UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/96 i 57/09) NN 53/1996, (996
Tehnička kultura
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TEHNIČKOJ KULTURI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/93, 11/99 i 38/09) NN 76/1993, (1549
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE («Narodne novine», broj 31/94) NN 31/1994, (579
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA I OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA REPUBLIKE HRVATSKE U TEHNIČKOJ KULTURI («Narodne novine», broj 60/94) NN 60/1994, (1089
PRAVILNIK O DRŽAVNOJ NAGRADI TEHNIČKE KULTURE FAUST VRANČIĆ («Narodne novine», broj 1/94) NN 1/1994, (5
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava