Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Investicijski fondovi (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 150/05 i 16/13) NN 150/2005, (2897
ZAKON O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM (P2016-044-1135) (UPT, „Narodne novine“, broj 44/16, 126/19 i 110/21)) NN 44/2016, (1135
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA« (UPT, „Narodne novine“, broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - Ispravak, 46/21 i 49/21) NN 107/2014, (2070
ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (P2018-021-0419) (UPT, „Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21) NN 21/2018, (419
ZAKON O PRIVATIZACIJSKIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 109/97 i 114/01) NN 109/1997, (1659
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 118/18) NN 118/2018, (2336
ZAKON O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA PROVEDBU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 92/14) NN 92/2014, (1838
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA KOJIMA SE PODRŽAVA CILJ »EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA« U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/14 i 2/19) NN 120/2014, (2280
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-OM („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (346
ODLUKA O ROKU ZA USKLAĐENJE ULAGANJA IMOVINE ("Narodne novine", broj 83/08) NN 83/2008, (2711
ODLUKA O ROKU ZA USKLAĐENJE ULAGANJA IMOVINE OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM ("Narodne novine", broj 17/09) NN 17/2009, (370
ODLUKA O ROKU ZA USKLAĐENJE ULAGANJA IMOVINE OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM ("Narodne novine", broj 82/09) NN 82/2009, (2018
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU OBVEZNIH IZVJEŠĆA O RADU INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I DEPOZITNE BANKE („Narodne novine“, broj 141/12) NN 141/2012, (3000
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 141/12) NN 141/2012, (3001
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA (p2019-016-0345) (UPT, „Narodne novine“, broj 16/19, 82/19, 31/20, 98/20 i 137/21) NN 16/2019, (345
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (p2019-013-0263) (“Narodne novine”, broj 13/19 i 137/21) NN 13/2019, (263
PRAVILNIK O LIKVIDACIJI I PRODULJENJU TRAJANJA AIF-a (UPT, „Narodne novine“, broj 26/19 i 137/21) NN 26/2019, (540
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENATA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 29/06 i 26/08) NN 29/2006, (700
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA FONDOVA ("Narodne novine", broj 29/06) NN 29/2006, (701
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 100/18) NN 100/2018, (1953
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ („Narodne novine“, broj 129/14) NN 129/2014, (2440
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 29/06, 130/08,i 115/10 i 109/12) NN 29/2006, (702
PRAVILNIK O PROMIDŽBI INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 29/06, 109/06 i 71/07) NN 29/2006, (703
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIVATIZACIJSKIH INVESTICIJSKIH FONDOVA U KUPONSKOJ PRIVATIZACIJI («Narodne novine», broj 125/97) NN 125/1997, (1814
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA I IZRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU ILI PO DIONICI INVESTICIJSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 154/11) NN 154/2011, (3241
PRAVILNIK O NAKNADAMA KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE ULAGATELJIMA („Narodne novine“, broj 139/20) NN 139/2020, (2690
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM („Narodne novine“ broj 7/07) NN 7/2007, (350
PRAVILNIK O VOĐENJU POSLOVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE („Narodne novine“ broj 7/07) NN 7/2007, (351
PRAVILNIK O STJECANJU I PRIZNAVANJU OVLAŠTENJA ZA PRODAJU DIONICA ILI UDJELA U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM („Narodne novine“ broj 42/13) NN 42/2013, (809
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM U NEKRETNINE (»Narodne novine«, broj 131/06) NN 131/2006, (2950
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU UGOVORA IZMEĐU ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE (»Narodne novine«, broj 139/06) NN 139/2006, (3147
PRAVILNIK O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU PRIPAJANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA (»Narodne novine«, broj 139/06) NN 139/2006, (3156
PRAVILNIK O PRIKAZU REZULTATA POSLOVANJA INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM I INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM ("Narodne novine", broj 71/07) NN 71/2007, (2218
PRAVILNIK O USTROJAVANJU, VOĐENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA IZ REGISTRA UDJELA U OTVORENOM INVESTICIJSKOM FONDU (“Narodne novine”, broj 38/07) NN 38/2007, (1272
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM (“Narodne novine”, broj 38/07) NN 38/2007, (1273
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJU IZMJENE PROSPEKATA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», 43/07 i 71/08) NN 43/2007, (1463
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, OBJAVLJIVANJU I ODOBRAVANJU CJELOVITIH I SKRAĆENIH PROSPEKATA INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM («Narodne novine», broj 53/07) NN 53/2007, (1738
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE POSTUPAK, TROŠKOVI I ROKOVI LIKVIDACIJE INVESTICIJSKIH FONDOVA ("Narodne novine", broj 103/07) NN 103/2007, (3014
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 128/07, 32/08, 79/08, 112/08, 5/09 i 100/09) NN 128/2007, (3675
PRAVILNIK O VRSTAMA I PODVRSTAMA INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM I PRIVATNOM PONUDOM („Narodne novine“, broj 22/08) NN 22/2008, (731
PRAVILNIK O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA PRODAJU I PROMICANJE PRODAJE UDJELA INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM („Narodne novine“, broj 22/08) NN 22/2008, (730
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA IMOVINOM I INVESTICIJSKOG SAVJETOVANJA („Narodne novine“, broj 44/08) NN 44/2008, (1523
PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA IMOVINOM – PORTFELJOM I INVESTICIJSKOG SAVJETOVANJA ("Narodne Novine", broj 30/09) NN 30/2009, (670
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 141/12) NN 141/2012, (3002
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 141/12) NN 141/2012, (3003
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU OBVEZNIH IZVJEŠĆA O RADU INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I DEPOZITNE BANKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 155/09, 65/10 i 42/11) NN 155/2009, (3856
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA UCITS FONDA ("Narodne novine", broj 41/17 i 139/20) NN 41/2017, (933
PRAVILNIK O LIKVIDACIJI I PRESTANKU UCITS FONDOVA ("Narodne novine", broj 41/17) NN 41/2017, (935
PRAVILNIK O PRIJENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA UCITS FONDOVIMA ("Narodne novine", broj 90/13) NN 90/2013, (2005
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA I UCITS FONDOVA ("Narodne novine", broj 41/17) NN 41/2017, (931
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA ("Narodne novine", broj 136/20) NN 136/2020, (2612
PRAVILNIK O ODOBRENJU OSNIVANJA, PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDOVA ("Narodne novine", broj 90/13) NN 90/2013, (2009
PRAVILNIK O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ULAGATELJIMA UCITS FONDA I/ILI UCITS FONDU ("Narodne novine", broj 16/19) NN 16/2019, (346
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA NUĐENJE UDJELA UCITS FONDA ("Narodne novine", broj 41/17) NN 41/2017, (937
PRAVILNIK O PROMIDŽBI I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ULAGATELJE UCITS FONDA („Narodne novine“, broj 102/16) NN 102/2016, (2184
PRAVILNIK O OBLIKU I IZNOSU REGULATORNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA (UPT "Narodne novine", broj 41/17 i 5/21) NN 41/2017, (930
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om („Narodne novine“, broj 20/19) NN 20/2019, (431
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA ("Narodne novine“, broj 105/17) NN 105/2017, (2414
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 105/17 i 98/20) NN 105/2017, (2413
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA UAIF-a ("Narodne novine", broj 105/13) NN 105/2013, (2366
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UAIF-ova i AIF-ova („Narodne novine“, broj 20/19 i 34/22) NN 20/2019, (433
PRAVILNIK O STATUSNIM PROMJENAMA AIF-ova BEZ PRAVNE OSOBNOSTI TE UVJETIMA ZA PROMJENU RAZLIKOVNOSTI I OBLIKA AIF-a („Narodne novine“, broj 20/19) NN 20/2019, (432
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU UAIF-a TE U NADZORNOM ODBORU ZATVORENOG AIF-a S VANJSKIM UPRAVITELJEM („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2614
PRAVILNIK O VRSTAMA ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/19 i 15/20) NN 28/2019, (598
PRAVILNIK O PRIJENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA AIF-ovima (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 10/14, 81/15 i 41/17) NN 10/2014, (185
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a I CIJENE UDJELA AIF-a (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/18, 124/19 i 2/20) NN 114/2018, (2231
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA AIF-a ("Narodne novine", broj 25/19 i 139/20) NN 25/2019, (503
PRAVILNIK O UDJELIMA AIF-ova (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 26/19 i 132/20) NN 26/2019, (541
PRAVILNIK O GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/19 i 15/20) NN 25/2019, (502
PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOGA SOCIJALNOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 149/14, 14/16 i 74/16) NN 149/2014, (2783
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2613
PRAVILNIK O LIKVIDACIJI I PRESTANKU AIF-ova (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/14 i 41/17) 216.895
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM TE PROMJENE PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/17 i 41/17) NN 3/2017, (129
PRAVILNIK O UDJELIMA UCITS FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/17 i 41/17) NN 3/2017, (130
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/17, 114/18, 124/19 i 2/20) NN 128/2017, (2926
PRAVILNIK O STATUSNIM PROMJENAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 47/17) NN 47/2017, (1117
PRAVILNIK O PRISILNOM PRIJENOSU UPRAVLJANJA UCITS FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 47/17) NN 47/2017, (1116
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STATUSNE PROMJENE UAIF-a, POTREBNOJ DOKUMENTACIJI I SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU („Narodne novine“, broj 25/19) NN 25/2019, (504
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA I NAKNADAMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE AIF-a (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/19 i 82/19) NN 26/2019, (542
PRAVILNIK O DELEGIRANJU POSLOVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 108/16 i 41/17) NN 108/2016, (2347
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2611
PRAVILNIK O NAKNADI ŠTETE ULAGATELJIMA I/ILI AIF-u („Narodne novine“, broj 16/19) NN 16/2019, (347
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava