Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Državni inspektorat
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNOM INSPEKTORATU („Narodne novine“, broj 115/18) NN 115/2018, (2243
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG INSPEKTORATA (UPT, „Narodne novine“, broj 97/20, 119/20 i 104/21) NN 97/2020, (1833
UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA RADNA MJESTA U DRŽAVNOM INSPEKTORATU („Narodne novine“, broj 107/19) NN 107/2019, (2142
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 38/00 i 134/09) NN 38/2000, (865
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA INSPEKTORA U GOSPODARSTVU („Narodne novine“, broj 36/14) NN 36/2014, (636
PRAVILNIK O LEGITIMACIJI ŠUMARSKOG INSPEKTORA, INSPEKTORA ZA ZAŠTITU BILJA U ŠUMARSTVU I LOVNOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst: «Narodne novine» broj 13/91, 10/94 - Zakon o lovu, 105/99 - Pravilnika o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tla NN 13/1991, (371
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/19, 123/19 i 36/20) NN 84/2019, (1730
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI INSPEKTORA RADA („Narodne novine“, broj 59/14) NN 59/2014, (1103
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČIVANJA GRAĐEVINE OPASNOM („Narodne novine“, broj 116/19) NN 116/2019, (2325
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA RADA („Narodne novine“, broj 59/14) NN 59/2014, (1105
PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČIVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA („Narodne novine“, broj 116/19) NN 116/2019, (2327
NAPUTAK O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM (»Narodne novine«, broj 21/20) NN 21/2020, (523
NAPUTAK O PODACIMA KOJE SADRŽI IZVJEŠĆE POVODOM DOGAĐAJA KOJI JE PROUZROČIO SMRT RADNIKA („Narodne novine“, broj 119/14) NN 119/2014, (2236
NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/20 i 80/20) NN 46/2020, (933
Inspekcija cestovnog prometa
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/14 i 98/19) NN 22/2014, (400
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O RADU ORGANA KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA («Narodne novine» broj 72/94) NN 72/1994, (1252
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCU ISKAZNICE, OBLIKU ZNAČKE, OPREMI I SLUŽBENOJ ODJEĆI INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA („Narodne novine“, broj 128/09) NN 128/2009, (3154
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA («Narodne novine » broj 08/15) NN 8/2015, (189
Prosvjetna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI (UPT, „Narodne novine“, broj 61/11, 16/12, 32/14 - RUSRH , 98/19 I 52/21) NN 61/2011, (1351
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ISKAZNICI I ZNAKU OSOBA KOJE OBAVLJAJU INSPEKCIJSKI NADZOR PROSVJETNE INSPEKCIJE („Narodne novine“, broj 31/13) NN 31/2013, (553
PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM NADZORIMA PROSVJETNIH INSPEKTORA («Narodne novine», broj 124/12) NN 124/2012, (2702
Sanitarna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA KOJIMA SE OBAVLJA SANITARNI INSPEKCIJSKI NADZOR („Narodne novine“, broj 33/13) NN 33/2013, (594
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU DAVANJA POTVRDE O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA SANITARNO-TEHNIČKIM UVJETIMA GRADNJE I VRSTAMA GRAĐEVINA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU («Narodne novine», broj 24/15) NN 24/2015, (509
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O GRAĐEVINAMA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU TE NAČINU OBAVLJANJA SANITARNOG NADZORA TIJEKOM GRADNJE („Narodne novine“, broj 24/15) NN 24/2015, (508
NAPUTAK O OSLOBAĐANJU SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA PRI UVOZU VOĆA I POVRĆA U POGRANIČNO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE PROIZVEDENOG U POGRANIČNOM PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE („Narodne novine“, broj 49/14) NN 49/2014, (948
UPUTSTVO O SADRŽAJU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O RADU ORGANA SANITARNE INSPEKCIJE («Narodne novine» broj 18/83) 213.901
UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O RADU SANITARNIH INSPERTORA I STANJU OBJEKATA KOJI SU PODVRGNUTI SANITARNOM NADZORU («Narodne novine» broj 22/82 i «Narodne novine» broj 27/99) 214.001
Upravna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/18 i 98/19) NN 15/2018, (314
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI UPRAVNOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/18, 33/20 i 129/20) NN 81/2018, (1633
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA UPRAVNE INSPEKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/18 i 33/20) NN 81/2018, (1634
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava