Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94., 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih...) NN 33/1992, (818
ZAKON O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU U DOMOVINSKOM RATU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/15 i 98/19) NN 64/2015, (1221
ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 84/21) NN 84/2021, (1555
ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (UPT, „Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) NN 121/2017, (2758
UREDBA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA TE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA I DRAGOVOLJACA IZ DOMOVINSKOG RATA (UPT, «Narodne novine», broj 57/18 i 147/20) NN 57/2018, (1159
ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - OUSRH, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14) NN 174/2004, (3010
ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 19/13) NN 19/2013, (322
ZAKON O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 99/18) NN 99/2018, (1914
ZAKON O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/06 i 99/18) NN 79/2006, (1913
ZAKON O PRONALAŽENJU, OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBOVA ŽRTAVA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA („Narodne novine“, broj 31/11) NN 31/2011, (677
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 99/18) NN 99/2018, (1915
UREDBA O DODJELI STAMBENIH KREDITA ČLANOVIMA OBITELJI POGINULOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 97/02) NN 97/2002, (1618
UREDBA O PRIJENOSU PRAVA UPRAVLJANJA DIJELOM STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE (“Narodne novine”, broj 97/03) NN 97/2003, (1228
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU OSOBNOG AUTOMOBILA HRVATSKIM RATNIM VOJNIM INVALIDIMA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 79/13) NN 79/2013, (1628
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 87/14) NN 87/2014, (1760
UREDBA O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI POGINULIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine», broj 135/05) 207.641
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA I NJIHOVIM UPRAVITELJIMA („Narodne novine“, broj 41/22) NN 41/2022, (511
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA CIVILNIH OSOBA NESTALIH U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 41/22) NN 41/2022, (512
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2021. („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (342
PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 118/21) NN 118/2021, (2025
PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 118/21) NN 118/2021, (2026
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 118/21) NN 118/2021, (2027
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2020. („Narodne novine“, broj 24/21) NN 24/2021, (550
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA STRUČNA PROCJENA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUV („Narodne novine“, broj 32/21) NN 32/2021, (694
PRAVILNIK O EVIDENCIJI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 127/21) 111.111
PRAVILNIK O EVIDENCIJI CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 127/21) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 127/21) 111.111
ODLUKA O PRODAJI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U ZGRADAMA NAMIJENJENIM STAMBENOM ZBRINJAVANJU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI («Narodne novine», broj 37/06) NN 37/2006, (912
PRAVILNIK O IZBORU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE („Narodne novine“, broj 16/18) NN 16/2018, (345
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA ("Narodne novine", broj 27/18) NN 27/2018, (558
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA TE SURADNJI I POTPORI UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 21/18) NN 21/2018, (428
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGOĐENI OSOBNI AUTOMOBIL I PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 21/18) NN 21/2018, (427
ODLUKA O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA («Narodne novine», broj 119/06) NN 119/2006, (2642
ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OBITELJI POGINULOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 33/03, 11/04 i 23/04) NN 33/2003, (441
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU BENKOVCU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 142/06) NN 142/2006, (3218
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU BENKOVCU, ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE PRISTUPNE PROMETNICE S PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 82/07) NN 82/2007, (2586
PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA REVIZIJU (“Narodne novine”, broj 18/02) NN 18/2002, (439
PRAVILNIK O OŠTEĆENJU ORGANIZMA NA OSNOVI KOJIH VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA IMAJU PRAVO NA ORTOPEDSKI DODATAK I O RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE (“Narodne novine”, broj 29/02) NN 29/2002, (641
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE, PRILAGODBU PRILAZA DO STANA U ZGRADI I PRILAGODBU STANA ZA DJECU SMRTNO STRADALOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOV. RAT (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 38/18 i 53/20) NN 38/2018, (731
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 12/18 i 103/18) NN 12/2018, (268
PRAVILNIK O UVJETIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (“Narodne novine”, broj 73/14) NN 73/2014, (1370
PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA REVIZIJU OCJENE RADNE SPOSOBNOSTI ("Narodne novine", broj 12/18) NN 12/2018, (270
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 80/18) NN 80/2018, (1613
PRAVILNIK O IZBORU, NAČINU I POSTUPKUOSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE (“Narodne novine”, broj 43/05) NN 43/2005, (827
PRAVILNIK O DODJELI STAMBENOG KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE („Narodne novine“, broj 64/18) NN 64/2018, (1319
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 43/05) NN 43/2005, (832
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE ("Narodne novine", broj 51/18) NN 51/2018, (1012
PRAVILNIK O OŠTEĆENJU ORGANIZMA PO OSNOVI KOJIH HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA IMA PRAVO NA ORTOPEDSKI DOPLATAK I RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE (“Narodne novine”, broj 45/05) NN 45/2005, (889
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 97/15) NN 97/2015, (1888
PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA RAZVRSTAVANJE HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA OD I. DO IV. SKUPINE PREMA STUPNJU POTREBE ZA NJEGOM I POMOĆI DRUGE OSOBE (“Narodne novine”, broj 45/05) NN 45/2005, (890
PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA („Narodne novine“, broj 16/18) NN 16/2018, (346
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POTPORU ZA OBRAZOVANJE („Narodne novine“, broj 101/19) NN 101/2019, (2039
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 104/18) NN 104/2018, (2042
PRAVILNIK O REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 141/12) NN 141/2012, (2989
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA, KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATA OSTVARENIH PRAVA TE UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ("Narodne novine", broj 21/18) NN 21/2018, (429
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA PRAVA NA OPSKRBNINU („Narodne novine“, broj 89/11) NN 89/2011, (1906
PRAVILNIK O USTROJSTVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA („Narodne novine“, broj 97/15) NN 97/2015, (1889
NAREDBA O UTVRĐIVANJU SVOTE CENZUSA NOVČANIH PRIHODA IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (“Narodne novine”, broj 37/01) NN 37/2001, (655
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI ("Narodne novine", broj 12/18) NN 12/2018, (269
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA, NJIHOVIM UPRAVITELJIMA I SAVEZIMA ("Narodne novine", broj 21/18) NN 21/2018, (430
PRAVILNIK O DODJELI BRANITELJSKIH ZAHVALNICA („Narodne novine“, broj 27/19) NN 27/2019, (559
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POČETAK RADA VETERANSKIH CENTARA („Narodne novine“, broj 119/18) NN 119/2018, (2391
PRAVILNIK O EVIDENCIJI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 119/18) NN 119/2018, (2390
NAREDBA O UTVRĐIVANJU MJESEČNIH SVOTA OSOBNE INVALIDNINE, DRUGIH MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA I OSNOVICE ZA ODREĐIVANJE OPSKRBNINE OD 1. LISTOPADA 2001. GODINE (“Narodne novine”, broj 84/01) NN 84/2001, (1431
STATUT FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (“Narodne novine”, broj 84/19) NN 84/2019, (1731
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava