Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zdravstvena ispravnost i zdravstveni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PREDMETIMA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13, 47/14 i 114/18) NN 39/2013, (719
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROVOĐENJU SUSTAVNOG PRAĆENJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI, ODNOSNO SUKLADNOSTI PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 29/21) NN 29/2021, (635
PRAVILNIK O SIGURNOSTI IGRAČAKA (UPT, „Narodne novine“, broj 83/14, 38/15, 35/17, 50/18, 60/19 i 48/21) NN 83/2014, (1618
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA („Narodne novine“, broj 94/21) NN 94/2021, (1691
PRAVILNIK O NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE I METODE NJENOG ODREĐIVANJA (“Narodne novine”, broj 46/94) NN 46/1994, (812
PRAVILNIK O MIKROBIOLOŠKIM STANDARDIMA ZA NAMIRNICE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 46/94, 20/91, 40/01, 125/03 i 32/04) NN 46/1994, (806
PRAVILNIK O UVJETIMA KONZERVIRANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE IONIZIRAJUĆIM ZRAČENJEM (“Narodne novine”, broj 46/94) NN 46/1994, (808
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIPREMU I PRODAJU NAMIRNICA IZVAN PROSTORIJA (“Narodne novine”, broj 46/94) NN 46/1994, (811
PRAVILNIK O POSEBNOJ RADNOJ ODJEĆI I OBUĆI OSOBA KOJE NA SVOJIM RADNIM MJESTIMA U PROIZVODNJI ILI PROMETU DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S NAMIRNICAMA, SREDSTVIMA ZA ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE, NJEGU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA (“Narodne novine”, broj 46/94) NN 46/1994, (813
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI LABORATORIJI ZA POTREBE INSPEKCIJSKIH NADZORA I SLUŽBENIH KONTROLA I REFERENTNI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 28/19) NN 28/2019, (596
PRAVILNIK O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOÐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/99, 152/03 i 105/09) NN 80/1999, (1428
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA („Narodne novine“, broj 105/09) NN 105/2009, (2690
PRAVILNIK O UVJETIMA GLEDE STRUČNIH DJELATNIKA, PROSTORIJA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJI PROIZVOĐAČA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE («Narodne novine», broj 62/99) NN 62/1999, (1161
PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ODNOSNO O METODAMA ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 58/98 i 105/09) NN 58/1998, (709
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ODNOSNO O METODAMA ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 105/09) NN 105/2009, (2689
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA I NAČINU NJIHOVOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA SLUŽBENIH KONTROLA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJE SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 85/15 NN 85/2015, (1663
PRAVILNIK O METODAMA OBAVLJANJA pH VRIJEDNOSTI I KOLIČINE TOKSIČNIH METALA I NEMETALA U SREDSTVIMA ZA ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE, NJEGU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA TE O METODAMA UTVRĐIVANJA ISPRAVNOSTI TIH SREDSTAVA («Službeni list», broj 46/83 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 460.701
PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJE ZA TRŽIŠTE PROIZVODE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA I SAMOSTALNI PROIZVOĐAČI («Službeni list», broj 42/88 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 460.901
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/09, 31/11, 39/13 i 62/13) NN 125/2009, (3092
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA IZRAĐENIH OD KERAMIKE KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM („Narodne novine“, broj 62/13) NN 62/2013, (1251
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA IZRAĐENIH OD REGENERIRANE CELULOZE KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM („Narodne novine“, broj 62/13) NN 62/2013, (1250
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA ŠIROKE POTROŠNJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 125/09, 23/13 i 90/13) 460.904
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 80/18) NN 80/2018, (1614
RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZDRAVSTVENIM I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 20/01, 93/02, 3/03, 107/03 i 145/03) NN 20/2001, (371
NAPUTAK O JODIRANJU KUHINJSKE SOLI («Narodne novine», broj 84/96) NN 84/1996, (1503
RJEŠENJE O ZDRAVSTVENIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA KOJE UDOVOLJAVAJU UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SUPERANALIZE ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE («Službeni list», broj 25/80, 4/83, 69/91 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 462.501
Zdravstvena zaštita (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 32/02 i 30/04) NN 32/2002, (695
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (UPT, „Narodne novine“, broj 100/18, 125/19 i 147/20) NN 100/2018, (1929
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA („Narodne novine“, broj 100/18) NN 100/2018, (1930
ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 118/18) NN 118/2018, (2339
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 10/96 i 13/96) NN 10/1996, (140
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 51/97) NN 51/1997, (757
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA TOKSIKOLOGIJU (“Narodne novine”, broj 101/97) NN 101/1997, (1574
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU („Narodne novine“, broj 118/21) NN 118/2021, (2038
PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2020. – 2022. („Narodne novine“, broj 142/20) NN 142/2020, (2753
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2021. GODINI (UPT, „Narodne novine“, broj 148/20 i 109/21) NN 148/2020, (2898
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI DRŽAVNI SLUŽBENICI IMENOVANI U POVJERENSTVO ZA UPRAVNI NADZOR U ZDRAVSTVENOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 64/21) NN 64/2021, (1228
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2006. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 144/05 i 90/06) NN 144/2005, (2723
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2007. GODINI (Urednički pročišćeni tekst,«Narodne novine», broj 143/06, 64/07 i 109/07) NN 143/2006, (3245
ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA OBNOVU RATOM RAZRUŠENIH HRVATSKIH BOLNICA (“Narodne novine”, broj 55/91) NN 55/1991, (1521
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNOG BROJA ZAPOSLENIKA UPRAVE DOMA ZDRAVLJA (“Narodne novine”, broj 19/03) NN 19/2003, (275
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 127/07) NN 127/2007, (3634
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2008. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 52/08 i 119/08) NN 52/2008, (1753
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2009. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09 i 126/09) NN 8/2009, (183
ODLUKA O NAJVIŠEODLUKU O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE („Narodne novine“, broj 55/15) NN 55/2015, (1064
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2010. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/10 i 118/10) NN 19/2010, (453
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2011. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/11 i 126/11) NN 29/2011, (618
ODLUKA O VISINI ISPLATE NA OSNOVI RADA U DEŽURSTVU I RADA PO POZIVU TE NAKNADE ZA PRIPRAVNOST („Narodne novine“, broj 100/11) NN 100/2011, (2058
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) NN 149/2011, (3053
ODLUKA O IZNOSU TROŠKOVA SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE („Narodne novine“, broj 139/11) NN 139/2011, (2802
ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PROVOĐENJA OBDUKCIJE („Narodne novine“, broj 108/13) NN 108/2013, (2415
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2012. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/12 i 105/12) NN 52/2012, (1272
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/13 i 123/13) 458.274
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE MENTORU NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA MEDICINSKE BIOKEMIJE („Narodne novine“, broj 61/20) NN 61/2020, (1229
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2014. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 07/14 i 111/14) NN 7/2014, (114
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 7/18 i 95/18) NN 7/2018, (184
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU („Narodne novine“, broj 24/17) NN 24/2017, (548
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 15/15 i 97/15) NN 15/2015, (285
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2317
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2016. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/16 i 83/16) NN 33/2016, (894
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2017. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/17 i 84/17) NN 13/2017, (313
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/19 i 102/19) NN 2/2019, (33
PRAVILNIK O SADRŽAJU MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJELATNIKA MINISTARSTVA OBRANE I PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“,broj 52/10) NN 52/2010, (1273
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 94/05, 136/06, 80/07, 117/07, 64/08, 118/09, 50/10 i 126/11) NN 94/2005, (1882
PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 52/20) NN 52/2020, (1048
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE ILI DIJELOVI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA DODJELU NAZIVA KLINIKA ILI KLINIČKA USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 119/03 i 11/04) NN 119/2003, (1662
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA RAZVRSTAVANJE BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KATEGORIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 95/10 i 86/14) NN 95/2010, (2660
PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 71/16) NN 71/2016, (1697
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZDRAVSTVO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/05 i 125/08) NN 77/2005, (1519
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U DJELATNOSTI MEDICINE RADA (“Narodne novine”, broj 106/04) NN 106/2004, (2066
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OSOBNOG ZDRAVSTVENOG KARTONA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (“Narodne novine”, broj 82/10) NN 82/2010, (2345
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NAD STRUČNOŠĆU RADA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/94, 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti i 86/04-Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu) NN 40/1994, (735
PRAVILNIK O NAČINU PREGLEDA UMRLIH TE UTVRĐIVANJA VREMENA I UZROKA SMRTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/11, 06/13 i 63/14) NN 46/2011, (1067
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA PRIVATNE PRAKSE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 39/95 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) NN 39/1995, (782
PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I DJELATNIKA VOJNO ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 95/20) NN 95/2020, (1800
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA LJEKARNIKA PRIVATNE PRAKSE I ZDRAVSTVENIH LJEKARNIČKIH USTANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU (“Narodne novine”, broj 66/98) NN 66/1998, (800
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ("Narodne novine", broj 124/13) NN 124/2013, (2672
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA DENTALNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 145/13) NN 145/2013, (3097
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/10 i 131/12) NN 116/2010, (3061
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA IZ UŽE SPECIJALIZACIJE ("Narodne novine", broj 38/18) NN 38/2018, (732
PRAVILNIK O USTROJSTVU I NAČINU RADA KRIZNOGA STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Narodne novine", broj 18/15) NN 18/2015, (390
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/12, 99/13 i 63/16) NN 12/2012, (360
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELOVA DOMOVA ZDRAVLJA I LJEKARNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA («Narodne novine», broj 80/07) NN 80/2007, (2515
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 106/12 i 156/14) NN 106/2012, (2314
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/13, 31/15, 79/15, 49/16 i 62/18) NN 145/2013, (3099
PRAVILNIK O OBRASCU ZAPISNIKA O POLAGANJU SPECIJALISTIČKOG ISPITA DOKTORA MEDICINE („Narodne novine“, broj 123/11) NN 123/2011, (2451
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE IZ OBITELJSKE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11, 129/12, 120/13 i 31/17) NN 129/2011, (2598
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/09, 52/10 - Pravilnik o dodatnom specijalističkom stručnom usavršavanju medicinskih sestara –medicinskih tehničara iz hitne medicinske pomoći) i 32/12 NN 139/2009, (3382
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA („Narodne novine“, broj 72/19) NN 72/2019, (1554
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ OPĆIH I SPECIJALNIH BOLNICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/13, 31/15, 49/16 i 62/18) NN 145/2013, (3100
PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA TELEMEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 138/11 i 110/12) NN 138/2011, (2767
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA MEDICINSKE BIOKEMIJE (»Narodne novine«, broj 73/08) NN 73/2008, (2448
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17) NN 100/2011, (2057
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA FARMACIJE (»Narodne novine«, broj 73/08) NN 73/2008, (2446
PRAVILNIK O UPORABI I ZAŠTITI PODATAKA IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 14/10) NN 14/2010, (348
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/19 i 119/19 - Ispravak) NN 109/2019, (2199
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 71/16) NN 71/2016, (1696
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, ČUVANJA, PRIKUPLJANJA I RASPOLAGANJA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 82/10) NN 82/2010, (2344
PRAVILNIK O AKREDITACIJSKIM STANDARDIMA ZA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE („Narodne novine“, broj 92/19) NN 92/2019, (1825
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE („Narodne novine“, broj 79/11) NN 79/2011, (1693
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TE UTVRĐIVANJU UVJETA I PRETPOSTAVKI ZA PROMJENU SPOLA ILI O ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU („Narodne novine“, broj 132/14) NN 132/2014, (2487
PRAVILNIK O OBRASCU DIPLOME O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU („Narodne novine“, broj 123/11) NN 123/2011, (2452
PRAVILNIK O OBRASCU KNJIŽICE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE („Narodne novine“, broj 123/11) NN 123/2011, (2450
PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNIKA RADA DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU („Narodne novine“, broj 123/11) NN 123/2011, (2449
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA OZLJEDA OŠTRIM PREDMETIMA („Narodne novine“, broj 39/20) NN 39/2020, (831
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA („Narodne novine“, broj 83/15) NN 83/2015, (1617
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA PEDIJATRIJSKE INFEKTOLOGIJE („Narodne novine“, broj 46/13) NN 46/2013, (890
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA ODOBRENJE NASTAVKA RADA ZDRAVSTVENOG RADNIKA U PRIVATNOJ PRAKSI U SLUČAJU PRESTANKA KONCESIJE („Narodne novine“, broj 146/12) NN 146/2012, (3160
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ("Narodne novine", broj 89/13) NN 89/2013, (1959
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA LABORATORIJSKE IMUNOLOGIJE ("Narodne novine", broj 99/13) NN 99/2013, (2245
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE (Urednički proćišćen tekst, "Narodne novine", broj 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15) NN 114/2013, (2489
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNO DOSTUPNE RANE DEFIBRILACIJE ("Narodne novine", broj 86/20) NN 86/2020, (1638
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/19 i 113/20) NN 63/2019, (1252
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA VOJNOGA ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 20/20) NN 20/2020, (493
PRAVILNIK O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE („Narodne novine“, broj 79/19) NN 79/2019, (1667
PRAVILNIK O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ORDINACIJI U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE (UPT, „Narodne novine“, broj 106/19 i 9/22) NN 106/2019, (2129
STRUČNE SMJERNICE ZA IZRADU MIŠLJENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I PSIHOLOGA O UTVRĐIVANJU UVJETA I PRETPOSTAVKI ZA PROMJENU SPOLA I ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU („Narodne novine“, broj 7/16) NN 7/2016, (93
PRAVILNIK O NAČINU POKOPA TE OBRASCU SUGLASNOSTI ZA POKOP POSMRTNIH OSTATAKA MRTVOROĐENOG DJETETA KOJEG RODITELJI ODNOSNO ČLANOVI OBITELJI ODBIJAJU PREUZETI („Narodne novine“, broj 86/19) NN 86/2019, (1748
PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 92/19) NN 92/2019, (1826
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE MEĐUNARODNE AKREDITACIJE („Narodne novine“, broj 90/20) NN 90/2020, (1748
NAREDBA O NAJVEĆEM IZNOSU ZAKUPNINE ZA JEDINICE ZAKUPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 7/07) NN 7/2007, (294
NAREDBA O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE PRIVATNE PRAKSE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 39/95 i 165/98) NN 39/1995, (783
NAREDBA O OBVEZNOM ISTICANJU OZNAKE O POČETKU I ZAVRŠETKU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 19/99 i 121/03- Zakon o zdravstvenoj zaštiti) NN 19/1999, (416
PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 19/20) NN 19/2020, (479
PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 30/02, 53/04 i 62/05) NN 19/2020, (479
MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/12, 31/13 i 113/15) 455.502
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/19 i 103/20) NN 115/2019, (2311
PLAN I PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA ("Narodne novine", broj 122/07) NN 122/2007, (3539
PLAN I PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE, UNAPREĐENJE, PROMICANJE I PRAĆENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE («Narodne novine», broj 114/10) NN 114/2010, (3014
MREŽA HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/16 i 67/17) NN 49/2016, (1327
MREŽA UGOVORNIH SUBJEKATA MEDICINE RADA („Narodne novine“, broj 55/11) NN 55/2011, (1217
PLAN RAZVOJA JAVNOG ZDRAVSTVA ZA RAZDOBLJE 2011. – 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 49/11) NN 49/2011, (1114
PLAN RAZVOJA TKIVNOG BANKARSTVA („Narodne novine“, broj 60/11) NN 60/2011, (1331
NAPUTAK ZA SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE TUBERKULOZE („Narodne novine“, broj 83/12) NN 83/2012, (1931
STANDARD ZAŠTITNE RADNE ODJEĆE, OBUĆE I OSOBNE ZAŠTITNE OPREME RADNIKA U DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) NN 80/2016, (1815
STANDARD MEDICINSKE OPREME, MEDICINSKIH UREĐAJA I PRIBORA ZA OBAVLJANJE BOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) NN 80/2016, (1816
EDUKACIJSKI PROGRAMI U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINI („Narodne novine“, broj 80/16) NN 80/2016, (1817
NACIONALNI PLAN SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) („Narodne novine“, broj 103/20) NN 103/2020, (1938
Zdravstveni djelatnici
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU („Narodne novine“, broj 87/09) NN 87/2009, (2127
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU („Narodne novine“, broj 136/11) NN 136/2011, (2732
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE („Narodne novine“, broj 139/11) NN 139/2011, (2803
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/11, 14/13, 126/14, 129/15 - Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine i 135/15) NN 2/2011, (33
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIMANJE NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 22/94, 82/98, 58/99 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) NN 22/1994, (386
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01, 43/03, 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 73/08 - Pravilnik o specijalističkom usavršavanju i 123/11 - Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom...) NN 33/1994, (597
PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKOVIMA I POSTUPKU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERE STRUČNOSTI DOKTORA STOMATOLOGIJE (“Narodne novine”, broj 22/96) NN 22/1996, (416
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA RAD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA IZVAN PUNOGA RADNOG VREMENA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 16/01 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) NN 16/2001, (304
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS («Narodne novine, broj 28/12) NN 28/2012, (676
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 42/16) NN 42/2016, (1097
PRAVILNIK O DODATNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U PODRUČJU CITODIJAGNOSTIKE („Narodne novine“, broj 91/18) NN 91/2018, (1782
Zakup kod zdravstvenih ustanova
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ZDRAVSTVENIH USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I LJEČILIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 112/00, 87/02, 150/02, 7/03 i 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti) NN 6/1996, (100
PRAVILNIK O RADNOM VREMENU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE IMAJU SKLOPLJENI UGOVOR O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 87/02, 9/03 i 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti) NN 87/2002, (1459
NAREDBA O NAJVEĆEM IZNOSU ZAKUPNINE ZA JEDINICE ZAKUPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 146/05) NN 146/2005, (2750
Evidencije u zdravstvu
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Službeni list» broj 22/78 i 18/88) 458.401
ZAKON O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU („Narodne novine“, broj 14/19) NN 14/2019, (269
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PRIMARNU I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 4/95 i 82/10) NN 4/1995, (39
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PRAĆENJA BOLESTI OVISNOSTI (“Narodne novine”, broj 44/00) NN 44/2000, (1018
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA (“Narodne novine”, broj 82/02) NN 82/2002, (1353
Liječništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LIJEČNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03 i 117/08) NN 121/2003, (1707
ZAKON O PRIMALJSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/08 i 145/10) NN 120/2008, (3436
ZAKON O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 120/08) NN 120/2008, (3437
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE ("Narodne novine", broj 55/18) NN 55/2018, (1100
KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/08 i 139/15) NN 55/2008, (1914
Stomatološka djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI (Zakon o stomatološkoj djelatnosti) (UPT, “Narodne novine”, broj 121/03, 117/08, 120/09 i 46/21) NN 121/2003, (1708
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE STOMATOLOŠKE KOMORE - Pročišćeni tekst („Narodne novine“, broj 13/10) NN 13/2010, (331
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA STOMATOLOGIJE (“Narodne novine”, broj 115/07) NN 115/2007, (3369
KODEKS DENTALNE ETIKE I DEONTOLOGIJE („Narodne novine“, broj 67/19) NN 67/2019, (1361
Medicinsko - biokemijska djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 20/18 i 14/19) NN 20/2018, (401
ZAKON O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03 i 117/08) NN 121/2003, (1709
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VRSTAMA PRETRAGA KOJE OBAVLJAJU MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJI («Narodne novine», broj 197/03) NN 197/2003, (3150
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH LABORATORIJA I MEDICINSKIM BIOKEMIČARIMA («Narodne novine», broj 8/04) NN 8/2004, (244
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO--BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI U LIJEČNIČKIM ORDINACIJAMA («Narodne novine», broj 63/19) NN 63/2019, (1250
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI UZ BOLESNIKA («Narodne novine», broj 34/05) NN 34/2005, (692
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD OBAVLJANJEM MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI UZ BOLESNIKA I U LIJEČNIČKOJ ORDINACIJI ("Narodne novine", broj 118/09) NN 118/2009, (2930
Sestrinstvo
PODZAKONSKI AKT(I)
ZAKON O SESTRINSTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03, 117/08 i 57/11) NN 121/2003, (1710
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM MEDICINSKIH SESTARA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 92/04, 03/11 i 148/11) NN 92/2004, (1759
PRAVILNIK O DODATNOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 35/18, 31/19 i 68/20) NN 35/2018, (690
PRAVILNIK O SESTRINSKOJ DOKUMENTACIJI U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/11, 131/12 i 71/16) NN 79/2011, (1692
Ljekarništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LJEKARNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03, 142/06, 35/08 i 117/08) NN 121/2003, (1711
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NAČINU OBLIKOVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA LIJEKOVA I DRUGIH SREDSTAVA KOJI NISU PREDMET UGOVARANJA S HZZO-m (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/07 i 85/07) NN 38/2007, (1271
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U LJEKARNIŠTVU (“Narodne novine”, broj 86/04) NN 86/2004, (1650
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 26/07, 118/07, 81/08, 98/12 i 116/15) NN 26/2007, (953
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNIČKI DEPO („Narodne novine“, broj 80/12) NN 80/2012, (1879
POPIS KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/17, 96/18, 46/19 i 90/20) NN 22/2017, (514
NACIONALNI PROGRAM NADGLEDANJA SUKLADNOSTI S NAČELIMA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE („Narodne novine“, broj 61/12) NN 61/2012, (1486
Prava pacijenata
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 169/04 i 37/08 - OUSRH) NN 169/2004, (2953
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCU SUGLASNOSTI TE OBRASCU IZJAVE O ODBIJANJU POJEDINOG DIJAGNOSTIČKOG, ODNOSNO TERAPIJSKOG POSTUPKA ("Narodne novine", broj 10/08) NN 10/2008, (305
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (UPT, „Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) NN 79/2007, (2486
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O SIGURNOSNOJ MJERI PRIVREMENE ZABRANE ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA OSOBE KOJE DOLAZE IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE, BOCWANE, KRALJEVINE ESWATINI, LESOTA, NAMIBIJE, ZIMBABVEA I REPUBLIKE MOZAMBIK („Narodne novine“, broj 6/22) NN 6/2022, (55
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE, SPLITSKO-DALMATINSKE, ŠIBENSKO-KNINSKE, ZADARSKE, PRIMORSKO-GORANSKE I ISTARSKE ŽUPANIJE TE ZA PODRUČJE GRADA NOVALJE, GRADA SENJA I OPĆINE KARLOBAG („Narodne novine“, broj 84/21) NN 84/2021, (1571
ODLUKA O UVOĐENJU POSEBNIH SIGURNOSNIH MJERA OBVEZNOG TESTIRANJA NA VIRUS SARS-COV-2 I OBVEZNOG PREDOČENJA DOKAZA O TESTIRANJU, CIJEPLJENJU ILI PREBOLJENJU ZARAZNE BOLESTI COVID-19 U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA („Narodne novine“, broj 105/21, 108/21 i 10/22) NN 105/2021, (1855
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 („Narodne novine“, broj 105/21) NN 105/2021, (1857
ODLUKA O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG TESTIRANJA NA VIRUS SARS-COV-2 TE POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG PREDOČENJA DOKAZA O TESTIRANJU, CIJEPLJENJU ILI PREBOLJENJU ZARAZNE BOLESTI COVID-19 RADI ULASKA U PROSTORE JAVNOPRAVNIH TIJELA („Narodne novine“, broj 121/21 i 10/22) NN 121/2021, (2087
ODLUKA O UVOĐENJU POSEBNIH SIGURNOSNIH MJERA OBVEZNOG TESTIRANJA NA VIRUS SARS-COV-2 I OBVEZNOG PREDOČENJA DOKAZA O TESTIRANJU, CIJEPLJENJU ILI PREBOLJENJU ZARAZNE BOLESTI COVID-19 U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 138/21 i 10/22) NN 138/2021, (2325
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 76/21) NN 76/2021, (1429
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 78/21) NN 78/2021, (1462
ODLUKA O SIGURNOSNOJ MJERI PRIVREMENE ZABRANE ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA OSOBE KOJE DOLAZE IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE, BOCWANE, KRALJEVINE ESWATINI, LESOTA, NAMIBIJE, ZIMBABVEA I REPUBLIKE MOZAMBIK (UPT, „Narodne novine“, broj 127/21, 129/21, 138/21 i 145/21) NN 145/2021, (2516
ODLUKA O NUŽNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI OBVEZNOG POSJEDOVANJA EU DIGITALNE COVID POTVRDE PRILIKOM PROVOĐENJA DRUGE FAZE POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 100/21) NN 100/2021, (1811
ODLUKA O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO I NA VISOKIM UČILIŠTIMA TE OBAVLJANJU RADA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U UVJETIMA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 97/21) NN 97/2021, (1755
xxx („Narodne novine“, broj 65/21) 111.111
ODLUKA O USPOSTAVI NACIONALNOG SUSTAVA ZA IZDAVANJE EU DIGITALNE COVID POTVRDE („Narodne novine“, broj 60/21) NN 60/2021, (1161
ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNE MLOHAVE KLJENUTI I CREUTZFELDT – JAKOBOVE BOLESTI («Narodne novine», broj 126/00) NN 126/2000, (2338
ODLUKA O UVRŠTAVANJU BOLESTI SARS (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME) NA LISTU BOLESTI NA KOJE SE ODNOSE SVE ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 11/04) NN 11/2004, (334
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 9/20) NN 116/2018, (2321
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU IMUNIZACIJU PROTIV ŽUTE GROZNICE I BJESNOĆE («Narodne novine», broj 23/94) NN 23/1994, (405
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVEKOJE OBAVLJAJU LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI, ODNOSNOEPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI I PROVJERU (VERIFIKACIJU) LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 23/94) 463.401
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA KOJE SU KLICONOŠE ILI SE SUMNJA DA SU KLICONOŠE ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI ("Narodne novine", broj 116/18) NN 116/2018, (2319
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM ("Narodne novine", broj 116/18) NN 116/2018, (2320
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 9/20) NN 116/2018, (2318
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 23/94) NN 23/1994, (410
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA... (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 50/20) NN 116/2018, (2322
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM LABORATORIJSKIM ISPITIVANJIMA («Narodne novine», broj 23/94) NN 23/1994, (411
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU KAO MJERU ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI PUČANSTVA («Narodne novine», broj 38/98) NN 38/1998, (468
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE («Narodne novine», broj 38/98) NN 38/1998, (469
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PROVODE ZDRAVSTVENI ODGOJ OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI ILI PROMETU NAMIRNICA («Narodne novine», broj 2/02) NN 2/2002, (70
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/12 i 129/13) NN 85/2012, (1949
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA POTREBE HEMODIJALIZE («Narodne novine», broj 125/03) NN 125/2003, (1810
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE, KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE MORAJU PODVRGNUTI TOJ OBVEZI "Narodne novine", broj 103/13 i 144/20 NN 103/2013, (2322
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI PUČANSTVA (“Narodne novine”, broj 35/07) NN 35/2007, (1116
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 35/07 i 76/12) NN 35/2007, (1117
PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/11 i 62/18) NN 128/2011, (2569
PRAVILNIK O UČESTALOSTI KONTROLE I NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM („Narodne novine“, broj 137/09) NN 137/2009, (3334
PRAVILNIK O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM UVJETIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA TE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA („Narodne novine“, broj 59/20) NN 59/2020, (1186
NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI NASTAJE PRI PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE («Narodne novine», broj 50/00) NN 50/2000, (1119
LISTA ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPREČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/14 i 28/20) NN 60/2014, (1119
Psihološka djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE („Narodne novine“, broj 18/22) NN 18/2022, (182
ZAKON O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI (UPT, “Narodne novine”, broj 98/19 i 18/22) NN 98/2019, (1914
ZAKON O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE („Narodne novine“, broj 64/18) NN 64/2018, (1307
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE („Narodne novine“, broj 21/21) NN 21/2021, (496
PRAVILNIK O POSEBNOM DODATNOM OBRAZOVANJU ZA RAD S DJECOM I ADOLESCENTIMA („Narodne novine“, broj 9/21) NN 9/2021, (175
Pravilnik o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta („Narodne novine“, broj 4/21) NN 4/2021, (76
Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije („Narodne novine“, broj 4/21) NN 4/2021, (77
KODEKS ETIKE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 13/05) NN 13/2005, (217
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE („Narodne novine“, broj 84/20) NN 84/2020, (1562
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH PEDAGOGA („Narodne novine“, broj 84/20) NN 84/2020, (1564
OSTALO
Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga („Narodne novine“, broj 3/21) NN 3/2021, (68
Zaštita osoba s duševnim smetnjama
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 76/14) NN 76/2014, (1414
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVIJESTI O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI („Narodne novine“, broj 13/15) NN 13/2015, (251
PRAVILNIK O SADRŽAJU ISPRAVE O PREGLEDU OSOBE ZA KOJU SE PREDLAŽE PRISILNI SMJEŠTAJ („Narodne novine“, broj 13/15) NN 13/2015, (252
PRAVILNIK O LISTI PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE DJECE ODVOJENO OD PUNOLJETNIH OSOBA („Narodne novine“, broj 13/15) NN 13/2015, (253
PRAVILNIK O LISTI PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA ZA PRISILNI SMJEŠTAJ NEUBROJIVIH OSOBA I PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA U KOJIMA SE NEUBROJIVE OSOBE LIJEČE NA SLOBODI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/15 i 55/15) NN 13/2015, (254
PRAVILNIK O VRSTAMA I NAČINU PRIMJENE MJERA PRISILE PREMA OSOBI S TEŽIM DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 16/15) NN 16/2015, (303
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 46/15) NN 46/2015, (911
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBVEZUJUĆIM IZJAVAMA, NAČINU POHRANJIVANJA, ČUVANJA I OSTVARIVANJA PRAVA PRISTUPA PODACIMA IZ OBVEZUJUĆIH IZJAVA („Narodne novine“, broj 16/15) NN 16/2015, (299
RJEŠENJE O ODREÐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE NEUBROJIVIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine,» broj 86/98 i 45/06) NN 86/1998, (1169
OBRAZAC OBAVIJESTI O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI («Narodne novine», broj 86/98) NN 86/1998, (1170
OBRAZAC OBRAZLOŽENJA PRISILNOG SMJEŠTAJA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI («Narodne novine», broj 86/98) NN 86/1998, (1171
NAPUTAK O POSTUPANJU POLICIJE U DOVOĐENJU OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU („Narodne novine“, broj 50/15) NN 50/2015, (990
Medicinska oplodnja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI („Narodne novine“, broj 86/12) NN 86/2012, (1962
ZAKON O ZDRAVSTVENIM MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/78 i 88/09 – Zakon o medicinskoj oplodnji) 469.016
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA I IDENTIFIKACIJE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1397
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA KORISNIKA PRAVA NA MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1399
PRAVILNIK O POSTUPCIMA I KRITERIJIMA PROCJENE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA, POSTUPCIMA UZIMANJA SPOLNIH STANICA I POSTUPCIMA ZAPRIMANJA I POHRANJIVANJA SPOLNIH STANICA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1394
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA I IDENTIFIKACIJE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA („Narodne novine“, broj 110/09) NN 110/2009, (2820
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA ZA UZIMANJE, ČUVANJE I POHRANJIVANJE SPOLNIH STANICA, SPOLNIH TKIVA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1391
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA TE O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA O OZBILJNIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM ŠTETNIM REAKCIJAMA U POSTUPCIMA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1393
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME I SUSTAVA KVALITETE ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE ("Narodne novine", broj 70/13) NN 70/2013, (1396
PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O UNIŠTENJU SPOLNIH STANICA NAKON POVLAČENJA PRISTANKA DARIVATELJA ("Narodne novine", broj 70/13) NN 70/2013, (1392
PRAVILNIK O OBRASCU IZJAVE O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI („Narodne novine“, broj 156/09) NN 156/2009, (3905
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA IZVJEŠĆA O BROJU I VRSTI OBAVLJENIH POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE, O NJIHOVOJ USPJEŠNOSTI TE O POHRANJENIM SPOLNIM STANICAMA, SPOLNIM TKIVIMA I ZAMECIMA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1395
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI BANKE SPOLNIH STANICA, SPOLNIH TKIVA I ZAMETAKA ("Narodne novine", broj 70/13) 469.029
PRAVILNIK O NAČINU RADA DRŽAVNOG REGISTRA O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI I DODJELI JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1390
Presađivanje dijelova ljudskog tijela
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 177/04, 45/09 i 144/12) NN 177/2004, (3080
ZAKON O PRIMJENI LJUDSKIH TKIVA I STANICA („Narodne novine“, broj 144/12) NN 144/2012, (3070
ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA („Narodne novine“, broj 144/12) NN 144/2012, (3071
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I MEDICINSKIM KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE SMRTI OSOBE ČIJI SE DIJELOVI TIJELA MOGU UZIMATI RADI PRESAĐIVANJA («Narodne novine», broj 3/06) NN 3/2006, (92
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA DARIVATELJA I PRIMATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 141/05) NN 141/2005, (2671
PRAVILNIK O MJERAMA ZA OSIGURANJE SIGURNOSTI I KVALITETE DIJELOVA LJUDSKOGA TIJELA ZA MEDICINSKU UPOTREBU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 143/05, 70/09 i 62/13) NN 143/2005, (2699
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE I SIGURNOSTI ORGANA ZA PRESAĐIVANJE («Narodne novine», broj 62/13) NN 62/2013, (1252
PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE ALOGENIH NESRODNIHKRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA I RADUREGISTRA MOGUĆIH DARIVATELJA KOŠTANE MOŽDINE («Narodne novine», broj 151/05) NN 151/2005, (2946
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVE PRIMATELJA ORGANA I NAČINU VOĐENJA NACIONALNE LISTE ČEKANJA ZA ORGANE TE KRITERIJIMA DODJELE ORGANA („Narodne novine“, broj 92/16) NN 92/2016, (1964
PRAVILNIK O NAČINU POHRANE I PRIJEVOZA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA NAMIJENJENIH PRESAĐIVANJU («Narodne novine», broj 152/05) NN 152/2005, (2955
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TE OSIGURANJU SLJEDIVOSTI SVIH PRIBAVLJENIH, DODIJELJENIH I PRESAĐENIH LJUDSKIH ORGANA («Narodne novine», broj 54/13) NN 54/2013, (1108
PRAVILNIK O POSTUPKU OBAVJEŠTAVANJA O SMRTI OSOBA KOJE DOLAZE U OBZIR KAO DARIVATELJI DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA ZBOG PRESAĐIVANJA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 152/05) NN 152/2005, (2957
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, STRUČNOG USAVRŠAVANJA, TE NAČINU PROVOĐENJA NADZORA U PODRUČJU PRIMJENE LJUDSKIH TKIVA I STANICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/13 i 63/19 - Pravilnika o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora) NN 57/2013, (1182
PRAVILNIK O NAČINU RADA KOORDINATORA U POSTUPCIMA UZIMANJA I PRESAĐIVANJA DIJELOVA TIJELA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 51/06) NN 51/2006, (1228
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SUGLASNOSTI PRIMATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA («Narodne novine», broj 84/07) NN 84/2007, (2621
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SUGLASNOSTI ŽIVOG DARIVATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA («Narodne novine», broj 84/07) NN 84/2007, (2622
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA OBRASCA TE NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I POSTUPKU OPOZIVA IZJAVE O NEDARIVANJU DIJELOVA TIJELA S UMRLE OSOBE ("Narodne novine", broj 111/07) NN 111/2007, (3245
PRAVILNIK O OSIGURANJU SLJEDIVOSTI TKIVA OD DARIVATELJA DO PRIMATELJA, NAČINU PRAĆENJA OZBILJNIH ŠTETNIH DOGAĐAJA I OZBILJNIH ŠTETNIH REAKCIJA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA TE SADRŽAJU TISKANICE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA („Narodne novine“, broj 12/17) NN 12/2017, (306
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, STRUČNIH RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME I SUSTAVA KVALITETE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIKUPLJANJA, UZIMANJA, TESTIRANJA, OBRADE, OČUVANJA, POHRANE I RASPODJELE LJUDSKIH TKIVA I STANICA („Narodne novine“, broj 80/13) NN 80/2013, (1689
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ODABIRA, PROCJENE I PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA ŽIVOG DARIVATELJA ORGANA („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1109
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA O OZBILJNIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM ŠTETNIM REAKCIJAMA U POSTUPCIMA PRESAĐIVANJA LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1110
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, KVALTETE I SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1112
PRAVILNIK O NAČINU PROCJENE OBILJEŽJA PREMINULOG DARIVATELJA I ORGANA ZA PRESAĐIVANJE („Narodne novine“, broj 62/13) NN 62/2013, (1253
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava