Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Veterinarstvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VETERINARSTVU (UPT, „Narodne novine“, broj 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) NN 82/2013, (1734
PODZAKONSKI AKT(I)
NAREDBA O MJERAMA ZA PRIHVAT NEKOMERCIJALNOG PREMJEŠTANJA KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA RASELJENIH IZ UKRAJINE („Narodne novine“, broj 41/22) NN 41/2022, (509
NAREDBA O MJERAMA ZA PRIHVAT NEKOMERCIJALNOG PREMJEŠTANJA KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA IZBJEGLIH IZ UKRAJINE („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (332
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI KLAONICE („Narodne novine“, broj 57/15) NN 57/2015, (1126
NAREDBA O MJERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2021. GODINI (UPT „Narodne novine“, broj 2/21, 4/21, 7/21 i 19/21) NN 2/2021, (43
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAKUPLJANJA I TOPLINSKE PRERADE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI (“Narodne novine”, broj 64/07) NN 64/2007, (1985
NAREDBA O MJERAMA SPRJEČAVANJA POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 28/21) NN 28/2021, (608
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (UPT, „Narodne novine“, broj 132/21 i 11/22) NN 132/2021, (2208
NAREDBA O MJERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2022. GODINI („Narodne novine“, broj 145/21) NN 145/2021, (2506
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA TE O REGISTRACIJI SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM (UPT. „Narodne novine“, broj 123/19 i 3/21) NN 123/2019, (2434
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU REGISTRACIJE FARMI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/15, 101/18 i 44/19) NN 96/2015, (1854
ODLUKA O OSNIVANJU GRANIČNIH VETERINARSKIH STANICA («Narodne novine», broj 58/91) NN 58/1991, (1566
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAKUPLJANJA I TOPLINSKE PRERADE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI (“Narodne novine”, broj 127/07) NN 127/2007, (3647
ODLUKA O ODREĐIVANJU REFERENTNOG LABORATORIJA ZA VIROLOŠKE PRETRAGE NA SLINAVKU I ŠAP („Narodne novine“, broj 79/11) NN 79/2011, (1688
PRAVILNIK O KAKVOĆI SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA NA LINIJI KLANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 85/05 i 13/06) NN 85/2005, (1663
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE LEPTOSPIROZE ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 89/11) NN 89/2011, (1902
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA CERTIFICIRANJA PRI UVOZU PROIZVODA RIBARSTVA, ŽIVIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA I MORSKIH PUŽEVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI („Narodne novine“, broj 107/13) NN 107/2013, (2393
PRAVILNIK O POPISU POŠILJKA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 97/07, 142/08, 106/11 i 101/12) NN 97/2007, (2899
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA PROMET I UVOZ SJEMENA GOVEDA (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 60/08 i 135/08) NN 60/2008, (2090
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE ENZOOTSKE LEUKOZE GOVEDA („Narodne novine“, broj 30/12) NN 30/2012, (743
PRAVILNIK O DETALJNIM PRAVILIMA U PROMETU UNUTAR EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE ŽIVOTINJE I PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE IZVOZU U TREĆE ZEMLJE[1] ("Narodne novine", broj 154/08) NN 154/2008, (4187
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA VETERINARSKIH INSPEKTORA I SLUŽBENIH VETERINARA („Narodne novine“, broj 01/13) NN 1/2013, (32
PRAVILNIK O PRETRAŽIVANJU SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE JELENA („Narodne novine“, broj 124/10) NN 124/2010, (3230
PRAVILNIK O DETALJNOM NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 2/07) NN 2/2007, (158
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BEDRENICE KOD ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 67/91) NN 67/1991, (1791
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE NJUKASLSKE BOLESTI («Narodne novine», broj 67/91) NN 67/1991, (1786
PRAVILNIK O KLANJU ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH POTROŠNJI U KUĆANSTVU („Narodne novine“, broj 85/14) NN 85/2014, (1709
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE GOVEDA („Narodne novine“, broj 112/13) NN 112/2013, (2451
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE TUBERKULOZE GOVEDA („Narodne novine“, broj 34/13) NN 34/2013, (618
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U VETERINARSKOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 139/10) NN 139/2010, (3552
PRAVILNIK O POPISU TREĆIH ZEMALJA I PODRUČJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA, MORSKIH PUŽEVA I PROIZVODA RIBARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/11 i 111/12) NN 3/2011, (52
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA I SKLADIŠTA ZA SMJEŠTAJ PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I OTPADNE ANIMALNE TVARI NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA («Narodne novine», broj 52/93) NN 52/1993, (1009
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI KOLODVORI I PRISTANIŠTA ZA UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR POŠILJKI ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 52/93) NN 52/1993, (1010
PRAVILNIK O UVJETIMA I TRAJANJU KARANTENE ZA UVEZENE ŽIVOTINJE («Narodne novine», broj 13/94) NN 13/1994, (252
PRAVILNIK O DOBROJ LABORATORIJSKOJ PRAKSI I VERIFIKACIJI NJENE PRIMJENE KOD ISPITIVANJA VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA ("Narodne novine", broj 69/07) NN 69/2007, (2121
PRAVILNIK O REGISTRACIJI SUBJEKATA I ODOBRAVANJU OBJEKATA U KOJIMA POSLUJU SUBJEKTI U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI („Narodne novine“, broj 20/10) NN 20/2010, (504
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE SVINJA (B. suis) („Narodne novine“, broj 86/12) NN 86/2012, (1978
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI ZA VALENJE DOMAĆE PERADI I PERNATE DIVLJAČI («Narodne novine», broj 36/95) NN 36/1995, (736
PRAVILNIK O MJERAMA ZA OTKRIVANJE, SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE GOVEĐE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE («Narodne novine», broj 44/96) NN 44/1996, (859
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PROVEDBI OBVEZATNIH MJERA U ODOBRENIM OBJEKTIMA RADI SMANJENJA MIKROBIOLOŠKIH I DRUGIH ONEČIŠĆENJA MESA, MESNIH PROIZVODA I OSTALIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI („Narodne novine“, broj 128/12) NN 128/2012, (2734
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MODELU CERTIFIKATA ZA ŽIVOTINJE AKVAKULTURE I NJIHOVE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 107/13) NN 107/2013, (2398
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA, PRODULJIVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA RAD VETERINARA (LICENCIJE) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/10 i 33/13) NN 2/2010, (7
PRAVILNIKO POSTUPKU PRIZNAVANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA I UVJETIMA ZA PRIVREMENO ILI POVREMENO OBAVLJANJE VETERINARSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 2/10) NN 2/2010, (8
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU PASA („Narodne novine“, broj 72/10) NN 72/2010, (2153
PRAVILNIK O VJEŽBENIČKOM STAŽU VETERINARSKIH DJELATNIKA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/99 i 44/99) NN 5/1999, (65
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE TRIHINELOZE SVINJA («Narodne novine», broj 81/99) NN 81/1999, (1483
PRAVILNIK O MJERAMA SUZBIJANJA I ISKORJENJIVANJA INFEKCIOZNE ANEMIJE KOPITARA («Narodne novine», broj 42/13) NN 42/2013, (798
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OBJEKTI ZA UZGOJ, PROIZVODNJU I STAVLJANJE U PROMET RIBA I PROIZVODA OD RIBA TE RAKOVA I PROIZVODA OD RAKOVA («Narodne novine», broj 148/99) NN 148/1999, (2263
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BJESNOĆE KOD ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 32/00) NN 32/2000, (676
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE SLINAVKE I ŠAPA («Narodne novine», broj 50/13) NN 50/2013, (994
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA I KONTROLE NOJEVA («Narodne novine», broj 150/02) NN 150/2002, (2460
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA SAKUPLJANJE I TOPLINSKU PRERADU NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI („Narodne novine“, broj 99/08) NN 99/2008, (3024
PRAVILNIK O VOĐENJU UPISNIKA ODOBRENIH OBJEKATA («Narodne novine», broj 88/03) NN 88/2003, (1134
PRAVILNIK O UVJETIMA POD KOJIMA POSJEDNICI ŽIVOTINJA IMAJU PRAVO ODABRATI OVLAŠTENU VETERINARSKU ORGANIZACIJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 181/03 i 145/08) NN 181/2003, (2662
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU LOVACA ZA PRVI PREGLED ODSTRIJELJENE DIVLJAČI NAMIJENJENE STAVLJANJU NA TRŽIŠTE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 102/14 i 55/20) NN 102/2014, (1990
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA ZA VETERINARSKE PREGLEDE ŽIVIH ŽIVOTINJA U UNUTARNJEM PROMETU I SVJEDODŽBI O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 104/08 i 80/12) NN 104/2008, (3148
PRAVILNIK O VETERINARSKIM PREGLEDIMA ŽIVIH ŽIVOTINJA U UNUTARNJEM PROMETU I SVJEDODŽBI O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 87/08) NN 87/2008, (2797
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BOLESTI PLAVOGA JEZIKA («Narodne novine», broj 103/04) NN 103/2004, (2016
PRAVILNIK O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE VOĐENJU EVIDENCIJA («Narodne novine», broj 110/04) NN 110/2004, (2125
PRAVILNIK O MJERAMA SUZBIJANJA I ISKORJENJIVANJA PČELINJIH BOLESTI («Narodne novine», broj 114/04) NN 114/2004, (2189
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA IZLOV, UZGOJ, PROČIŠĆAVANJE I STAVLJANJE U PROMET ŽIVIH ŠKOLJKAŠA («Narodne novine», broj 117/04) NN 117/2004, (2204
PRAVILNIK O MJERAMA ZA MONITORING ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 118/04, 138/08 i 15/10) NN 118/2004, (2208
PRAVILNIK O PRAVILIMA SLUŽBENOG UZORKOVANJA U SVRHU MONITORINGA ODREĐENIH TVARI I REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1] (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 138/08 i 142/12) NN 138/2008, (3879
PRAVILNIK O POŠILJKAMA ZA KOJE NIJE POTREBNO RJEŠENJE O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA UVOZ („Narodne novine“, broj 53/11) 530.501
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE (B. MELITENSIS) I UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STATUSA STADA OVACA I KOZA U ODNOSU NA BRUCELOZU (B. MELITENSIS) («Narodne novine», broj 146/04) NN 146/2004, (2573
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 154/08, 154/09, 28/10 i 50/11) NN 154/2008, (4192
PRAVILNIK O DETALJNOM NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 2/07) NN 2/2007, (158
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH PREGLEDA GOTOVE STOČNE HRANE, ADITIVA I LIJEKOVA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 151/04) NN 151/2004, (2626
PRAVILNIK O MJERAMA ZA OTKRIVANJE, SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE KLASIČNE SVINJSKE KUGE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 187/04 i 123/08) NN 187/2004, (3220
PRAVILNIK O OBRASCU CERTIFIKATA ZA JAJNE STANICE I ZAMETKE SVINJA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE[1] ("Narodne Novine", broj 25/09) NN 25/2009, (540
PRAVILNIK O PROVOĐENJU ANALITIČKIH METODA I TUMAČENJU REZULTATA («Narodne novine», broj 2/05) NN 2/2005, (16
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O DODATNIM ZAHTJEVIMA ZA NADZIRANJE INFLUENCE PTICA U DIVLJIH PTICA („Narodne novine“, broj 50/15) NN 50/2015, (987
PRAVILNIK O DIJAGNOSTIČKOM PRIRUČNIKU ZA KLASIČNU SVINJSKU KUGU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 16/05 i 62/08) NN 16/2005, (282
PRAVILNIK O OPASNIM PSIMA («Narodne novine», broj 26/05) NN 26/2005, (463
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE INFEKCIJE BRUCELLOM OVIS («Narodne novine», broj 30/05) NN 30/2005, (536
PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA ZOONOZA I UZROČNIKA ZOONOZA («Narodne novine», broj 42/13) NN 42/2013, (797
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PRILIKOM PREMJEŠTANJA I UVOZA KOPITARA IZ TREĆIH ZEMALJA ("Narodne novine", broj 78/12) NN 78/2012, (1848
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I OBRASCIMA VETERINARSKIH CERTIFIKATA ZA UVOZ REGISTRIRANIH KOPITARA TE KOPITARA ZA RASPLOD I PROIZVODNJU[1] („Narodne novine“, broj 120/10) NN 120/2010, (3117
PRAVILNIK O UVJETIMA U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE («Narodne novine», broj 84/06) NN 84/2006, (2002
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA NA FARMAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/05, 101/07, 11/10, 28/10, 44/10, 77/10, 113/10 i 119/10) NN 136/2005, (2550
PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM UPISNIKU O POSLOVANJIMA AKVAKULTURE I AUTORIZIRANIM OBJEKTIMA ZA PRERADU[1] (“Narodne novine”, broj 78/10) NN 78/2010, (2252
PRAVILNIK O UČESTALOSTI SLUŽBENIH KONTROLA I VISINI NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE („Narodne novine“, broj 39/09) NN 39/2009, (895
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET GOVEDA I SVINJA („Narodne novine“, broj 5/16) NN 5/2016, (70
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OBAVLJANJU POSLOVA VETERINARSKE DJELATNOSTI TE O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU SLUŽBENE EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA U KLAONICI („Narodne novine“, broj 84/11) NN 84/2011, (1801
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KLAONICE, MLJEKARA I PROSTORIJE ZA PRERADU NAMIRNICA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA I STOČNA SAJMIŠTA («Narodne novine», broj 20/68, 24/68 i 3/83) 534.501
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE NEWCASTLESKE BOLESTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/13 i 72/18) NN 45/2013, (873
PRAVILNIK O POSEBNIM KRITERIJIMA ZA PROVEDBU SEROLOŠKIH TESTOVA ZA PRAĆENJE UČINKOVITOSTI CJEPIVA PROTIV BJESNOĆE[1] („Narodne novine“, broj 89/11) NN 89/2011, (1901
PRAVILNIK O PROVEDBI PRAVILNIKA O POSEBNIM KRITERIJIMA ZA PROVEDBU SEROLOŠKIH TESTOVA ZA PRAĆENJE UČINKOVITOSTI CJEPIVA PROTIV BJESNOĆE[1] („Narodne novine“, broj 89/11) NN 89/2011, (1903
PRAVILNIK O SMANJENOJ UČESTALOSTI FIZIČKIH PREGLEDA POŠILJAKA ODREĐENIH PROIZVODA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU I KONTROLI, A KOJE SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU IZ DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE EUROPSKE UNIJE (»Narodne novine«, broj 133/06) NN 133/2006, (3023
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI SAJMOVI, TRŽNICE, IZLOŽBE, DOGONI I DRUGA OTKUPNA MJESTA TE JAVNE SMOTRE ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 3/83) 534.601
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I KONTROLU INFLUENCE PTICA (»Narodne novine«, broj 131/06) NN 131/2006, (2930
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA PONOVNI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA ZA UTRKE, NATJECANJE I KULTURNA DOGAĐANJA NAKON PRIVREMENOG IZVOZA („Narodne novine“, broj 70/10) NN 70/2010, (2128
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE AFRIČKE SVINJSKE KUGE („Narodne novine“, broj 112/07) NN 112/2007, (3317
PRAVILNIK O MONITORINGU ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA1 (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 79/08 i 51/13) NN 79/2008, (2586
PRAVILNIK O DODATNIM JAMSTVIMA ZA TRGOVINU GOVEDIMA U ODNOSU NA ZARAZNI GOVEĐI RINOTRAHEITIS / ZARAZNI PUSTULARNI VULVOVAGINITIS I UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA STADA[1] (“Narodne novine”, broj 153/09) NN 153/2009, (3775
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVALENCIJE I OTPORNOSTI BAKTERIJA RODA CAMPYLOBACTER SPP. NA ANTIMIKROBNE PRIPRAVKE U JATIMA TOVNIH PILIĆA I UTVRĐIVANJU PREVALENCIJE BAKTERIJA CAMPYLOBACTER SPP. I SALMONELLA SPP. U TRUPOVIMA TOVNIH PILIĆA[1] („Narodne novine“, broj 31/10) NN 31/2010, (730
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O POPISU TREĆIH ZEMALJA, PODRUČJA, ZONA ILI KOMPARTMENTA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ PERADI I PROIZVODA OD PERADI TE O ZAHTJEVIMA VETERINARSKOG CERTIFICIRANJA („Narodne novine“, broj 107/13) NN 107/2013, (2395
PRAVILNIK O SMJERNICAMA ZA PROGRAME NADZIRANJA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA TEMELJENIH NA PROCJENI RIZIKA[1] („Narodne novine“, broj 88/10) NN 88/2010, (2472
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA VISOKO PATOGENE INFLUENCE PTICA NA DRUGE PTICE DRŽANE U ZATOČENIŠTVU U ZOOLOŠKIM VRTOVIMA I ODOBRENIM TIJELIMA, INSTITUTIMA ILI CENTRIMA1 („Narodne novine“, broj 116/08) NN 116/2008, (3355
PRAVILNIK O POPISU ZARAZNIH BOLESTI KOJE SE SUZBIJAJU PRILIKOM UNOŠENJA ŽIVOTINJA U REPUBLIKU HRVATSKU («Narodne novine», broj 62/08) NN 62/2008, (2110
PRAVILNIK O OBRASCU CERTIFIKATA ZA SJEME, JAJNE STANICE I ZAMETKE OVACA I KOZA („Narodne novine“, broj 62/09) NN 62/2009, (1421
PRAVILNIK O UVJETIMA NEKOMERCIJALNOG KRETANJA MLADIH PASA I MAČAKA1 («Narodne novine», broj 124/08) NN 124/2008, (3553
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I JAVNOG ZDRAVLJA TE OBRASCIMA CERTIFIKATA ZA UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI[1] („Narodne novine“, broj 156/09) NN 156/2009, (3901
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE ARTERITISA KONJA („Narodne novine“, broj 62/09) NN 62/2009, (1420
PRAVILNIK O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI SVINJA („Narodne novine“, broj 21/20) NN 21/2020, (520
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA UVOZ JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOPITARA[1] („Narodne novine“, broj 102/10) NN 102/2010, (2797
PRAVILNIK O ZAŠTITNIM MJERAMA RADI VISOKO PATOGENE INFLUENCE PTICA I KRETANJU PTICA – KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA PRI ULASKU U REPUBLIKU HRVATSKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/09, 23/10 i 142/11) NN 28/2009, (615
PRAVILNIK O VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PRISTOJBI ZA SLUŽBENE KONTROLE KOJE SE PROVODE NAD ŽIVOTINJAMA I ROBOM NA GRANICAMA REPUBLIKE HRVATSKE S TREĆIM ZEMLJAMA („Narodne novine“, broj 116/19) NN 116/2019, (2326
PRAVILNIK O DODATNIM JAMSTVIMA U TRGOVINI SVINJAMA U ODNOSU NA BOLEST AUJESZKOGA ("Narodne novine", broj 71/14) NN 71/2014, (1339
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKE ORGANIZACIJE, VETERINARSKA PRAKSA I VETERINARSKA SLUŽBA U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 103/13, 130/14 i 9/19) NN 103/2013, (2321
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA ŽIVOTINJE AKVAKULTURE I NJIHOVE PROIZVODE TE SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU ODREĐENIH BOLESTI AKVATIČNIH ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 132/14) NN 132/2014, (2483
PRAVILNIK O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ODREĐENIM ZA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13, 132/13, 44/14 i 87/15) NN 91/2013, (2052
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SAJMOVI ZA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 45/11) NN 45/2011, (1056
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA PROMET I UVOZ SJEMENA GOVEDA („Narodne novine“, broj 60/08) NN 60/2008, (2090
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET OVACA I KOZA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/09 i 44/13) NN 51/2009, (1201
PRAVILNIK O SHEMI TESTIRANJA ZA SMANJENJE PRISUTNOSTI SEROTIPOVA SALMONELA U ODRASLIH RASPLODNIH JATA VRSTE GALLUS GALLUS (“Narodne novine”, broj 65/11) NN 65/2011, (1430
PRAVILNIK O PRIVREMENOM ULASKU I UVOZU REGISTRIRANIH KONJA IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE („Narodne novine“, broj 41/10) NN 41/2010, (1058
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA ZONIRANJE I SLUŽBENO NADZIRANJE U SLUČAJU SUMNJE ILI POTVRĐENOG SLUČAJA ZARAZNE ANEMIJE LOSOSA („Narodne novine“, broj 150/09) NN 150/2009, (3665
PRAVILNIK O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE GOVEDA („Narodne novine“, broj 108/13) NN 108/2013, (2414
PRAVILNIK O KONTROLI ODREĐENIH BOLESTI ŽIVOTINJA I POSEBNIM MJERAMA KOJE SE ODNOSE NA VEZIKULARNU ENTEROVIRUSNU BOLEST SVINJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 115/07 i 45/13) NN 115/2007, (3368
PRAVILNIK O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, 110/10 i 124/11) NN 111/2007, (3241
PRAVILNIK O SMJERNICAMA I POSTUPKU ELEKTRONIČKOG OZNAČAVANJA OVACA I KOZA („Narodne novine“, broj 36/12) NN 36/2012, (932
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNOŠENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U OSOBNOJ PRTLJAZI PUTNIKA („Narodne novine“, broj 68/08) NN 68/2008, (2246
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODOBRENJE GRANIČNIH VETERINARSKIH POSTAJA ODGOVORNIH ZA VETERINARSKE PREGLEDE PROIZVODA KOJI SE UNOSE U REPUBLIKU HRVATSKU IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 72/08) NN 72/2008, (2399
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU ZAMETAKA GOVEDA1 («Narodne novine», broj 74/08) NN 74/2008, (2456
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DIJAGNOSTIČKOG POSTUPKA, METODA UZIMANJA UZORAKA I KRITERIJA ZA VREDNOVANJE REZULTATA LABORATORIJSKIH TESTOVA ZA POTVRĐIVANJE I DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTICIRANJE VEZIKULARNE ENTEROVIRUSNE BOLESTI SVINJA („Narodne novine“, broj 99/08) NN 99/2008, (3019
PRAVILNIK O DIJAGNOSTIČKOM PRIRUČNIKU ZA INFLUENCU PTICA („Narodne novine“, broj 99/08) NN 99/2008, (3022
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE I SUZBIJANJA KONJSKE KUGE1 („Narodne novine“, broj 112/08) NN 112/2008, (3266
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU SJEMENA SVINJA DOMAĆIH VRSTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/13, 132/14 i 140/14) NN 134/2013, (2903
PRAVILNIK O DIJAGNOSTIČKOM PRIRUČNIKU ZA AFRIČKU SVINJSKU KUGU1 („Narodne novine“, broj 116/08) NN 116/2008, (3356
PRAVILNIK O IZDAVANJU CERTIFIKATA ZA ŽIVE ŽIVOTINJE I PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U MEĐUNARODNOM PROMETU[1] (“Narodne novine ”, broj 137/08) NN 137/2008, (3848
PRAVILNIK O VETERINARSKIM PREGLEDIMA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE S CILJEM STVARANJA JEDINSTVENOG TRŽIŠTA[1] („Narodne novine“, broj 139/08) NN 139/2008, (3915
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I UVJETIMA CERTIFICIRANJA PROIZVODA KOJI SE UNOSE U SLOBODNE ZONE, SLOBODNA SKLADIŠTA, CARINSKA SKLADIŠTA ILI ZA SUBJEKTE KOJI OPSKRBLJUJU POMORSKA PRIJEVOZNA SREDSTVA U PREKOGRANIČNOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/08 i 94/10) NN 139/2008, (3916
PRAVILNIK O PUTOVNICI ZA KUĆNE LJUBIMCE („Narodne novine“, broj 145/14) NN 145/2014, (2726
PRAVILNIK O IZRADI PLANOVA UZORKOVANJA I DIJAGNOSTIČKIH METODA ZA OTKRIVANJE I POTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI BOLESTI MEKUŠACA BONAMIOZE (Bonamia ostreae) I MARTEILIOZE (Marteilia refringens) („Narodne novine“, broj 142/08) NN 142/2008, (3951
PRAVILNIK O PLANOVIMA UZORKOVANJA I DIJAGNOSTIČKIM METODAMA ZA OTKRIVANJE I POTVRĐIVANJE ODREĐENIH BOLESTI RIBA[1] ("Narodne novine", broj 142/08) NN 142/2008, (3952
PRAVILNIK O USKLAĐENIM STANDARDIMA ZA ANALIZU ODREĐENIH REZIDUA U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI SE UVOZE IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 145/08) NN 145/2008, (3990
PRAVILNIK O VETERINARSKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 101/18) NN 101/2018, (1978
PRAVILNIK O ODOBRENIM NACIONALNIM MJERAMA ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE ZA OGRANIČAVANJE UČINKA ODREĐENIH BOLESTI ŽIVOTINJA AKVAKULTURE I SLOBODNOŽIVUĆIH AKVATIČNIH ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 98/11) NN 98/2011, (2035
PRAVILNIK O POPISU TREĆIH ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ JAJNIH STANICA, ZAMETAKA I SJEMENA SVINJA[1] („Narodne novine“, broj 28/10) NN 28/2010, (670
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA („Narodne novine“, broj 28/10) NN 28/2010, (671
PRAVILNIK O STRUČNOM SUSTAVU ZA KONTROLU PROMETA ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA TE DRUGIM PROIZVODIMA („Narodne novine“, broj 5/10) NN 5/2010, (129
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ODOBRENIH SUBJEKATA I LABORATORIJA U SKLADU S VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PROPISIMA („Narodne novine“, broj 61/10) NN 61/2010, (1968
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PREKRCAJ NA GRANIČNOJ VETERINARSKOJ POSTAJI POŠILJAKA PROIZVODA NAMIJENJENIH UVOZU ILI ZA TREĆE ZEMLJE ("Narodne novine", broj 16/13) NN 16/2013, (278
PRAVILNIK O PRIJAVI BOLESTI ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 65/20) NN 65/2020, (1296
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PROVOZ CESTOM PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ JEDNE TREĆE ZEMLJE U DRUGU TREĆU ZEMLJU PREKO EUROPSKE UNIJE («Narodne novine», broj 32/09) NN 32/2009, (713
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA UVOZ I PROVOZ ODREĐENIH ŽIVIH PAPKARA I KOPITARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/09 i 32/13) NN 41/2009, (930
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE (B. melitensis) („Narodne novine“, broj 114/14) NN 114/2014, (2182
PRAVILNIK O OBRASCIMA VETERINARSKIH CERTIFIKATA ZA UVOZ I NEKOMERCIJALNO KRETANJE PASA, MAČAKA I PITOMIH VRETICA IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 93/12) NN 93/2012, (2137
PRAVILNIK O STATUSU DRŽAVA ILI REGIJA U ODNOSU NA GOVEĐU SPONGIFORMNU ENCEFALOPATIJU („Narodne novine“, broj 64/09) NN 64/2009, (1443
PRAVILNIK O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA KOJI SE IZDAJU BEZ VETERINARSKOG RECEPTA A PRIMJENJUJU SE NA ŽIVOTINJAMA NAMIJENJENIMA ZA PREHRANU LJUDI[1] („Narodne novine“, broj 67/09) NN 67/2009, (1604
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UVOZ MAČAKA, PASA I PITOMIH VRETICA NAMIJENJENIH USTANOVAMA, INSTITUTIMA ILI CENTRIMA (“Narodne novine”, broj 68/09) NN 68/2009, (1643
PRAVILNIK O MJERAMA ZA KONTROLU I ISKORJENJIVANJE BOLESTI PLAVOGA JEZIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 73/09 i 44/13) NN 73/2009, (1757
PRAVILNIK O UJEDNAČENOM PRAĆENJU OTPORNOSTI BAKTERIJA RODA SALMONELLA U PERADI I SVINJA NA ANTIMIKROBNE PRIPRAVKE („Narodne novine“, broj 75/09) NN 75/2009, (1809
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I JAVNOG ZDRAVLJA ZA PROMET I UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA[1] ("Narodne novine", broj 81/09) NN 81/2009, (1959
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM ZAHTJEVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I UVOZ ŽIVOTINJA, SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOJI NE PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA PROPISA IZ DODATKA A DIJELA I. PRAVILNIKA O VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH... (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/13, 82/14 i 123/19) NN 137/2013, (2952
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I UVJETIMA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA UVOZ PČELA (APIS MELLIFERA I BOMBUS SPP.) IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 107/13) NN 107/2013, (2399
PRAVILNIK O SUSTAVU OZNAČAVANJA PASA I MAČAKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I IRSKE („Narodne novine“, broj 100/09) NN 100/2009, (2574
PRAVILNIK[1] O DODATNIM JAMSTVIMA ZA GOSPODARSTVA U ODNOSU NA TRANSMISIVNE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE U OVACA ("Narodne novine", broj 101/09) NN 101/2009, (2600
PRAVILNIK[1] O CJEPIVIMA PROTIV BRUCELOZE GOVEDA ("Narodne novine", broj 101/09) NN 101/2009, (2601
PRAVILNIK[1] O ZAHTJEVU ZA ODREĐENE KATEGORIJE MUŠKIH GRLA KOPITARA U ODNOSU NA ARTERITIS KONJA, KOJI SE PRIMJENJUJE PRILIKOM PREMJEŠTANJA I UVOZA IZ TREĆIH ZEMALJA ("Narodne novine", broj 101/09) NN 101/2009, (2602
PRAVILNIK O OBRASCU VETERINARSKOG CERTIFIKATA ZA STAVLJANJE U PROMET SJEMENA KOPITARA[1] ("Narodne novine", broj 110/09) NN 110/2009, (2815
PRAVILNIK O POPISU LABORATORIJA ZA PROVJERU UČINKOVITOSTI CIJEPLJENJA PROTIV BJESNOĆE U ODREĐENIH DOMAĆIH MESOJEDA („Narodne novine“, broj 112/09) NN 112/2009, (2834
PRAVILNIK O DODATNIM JAMSTVIMA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE KONZUMNIH NESILICA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIH STAVLJANJU NA TRŽIŠTE U REPUBLICI FINSKOJ I KRALJEVINI ŠVEDSKOJ („Narodne novine“, broj 137/09) NN 137/2009, (3332
PRAVILNIK O OBRASCU VETERINARSKOG CERTIFIKATA ZA STAVLJANJE U PROMET JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOPITARA („Narodne novine“, broj 118/09) NN 118/2009, (2907
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 146/09) NN 146/2009, (3568
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU TESTOVA ZA UTVRĐIVANJE PROTUTIJELA ZA BRUCELOZU GOVEDA (“Narodne novine”, broj 152/09) NN 152/2009, (3718
PRAVILNIK O DODATNIM JAMSTVIMA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE RASPLODNE PERADI I JEDNODNEVNIH PILIĆA ZA RASPLOD ILI PROIZVODNJU PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIH STAVLJANJU NA TRŽIŠTE U REPUBLICI FINSKOJ I KRALJEVINI ŠVEDSKOJ[1] (“Narodne novine”, broj 152/09) NN 152/2009, (3717
PRAVILNIK KOJIM SE UTVRĐUJU KRITERIJI ZA GODIŠNJE TESTIRANJE RASPLODNE PERADI NA NEWCASTLESKU BOLEST[1] (“Narodne novine”, broj 153/09) NN 153/2009, (3774
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA U SKLADU S PRAVILNIKOM O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET GOVEDA I SVINJA[1] („Narodne novine“, broj 154/09) NN 154/2009, (3786
PRAVILNIK O OBIMU I UČESTALOSTI UZORKOVANJA U SVRHU MONITORINGA ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ODREĐENIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA („Narodne novine“, broj 15/10) NN 15/2010, (373
PRAVILNIK O SMANJENJU PREVALENCIJE SALMONELLA ENTERITIDIS I SALMONELLA TYPHIMURIUM U PURANA[1] („Narodne novine“, broj 34/10) NN 34/2010, (876
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA PROVOZ KOPITARA („Narodne novine“, broj 36/10) NN 36/2010, (926
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVALENCIJE SALMONELLA SPP. I METICILIN REZISTENTNOG STAPHYLOCOCCUS AUREUS U STADIMA RASPLODNIH SVINJA[1] („Narodne novine“, broj 55/10) NN 55/2010, (1322
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU SLUŽBENIH I REFERENTNIH LABORATORIJA U PODRUČJU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 102/10) NN 102/2010, (2796
PRAVILNIK O UVOZU SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA VRSTA OVACA I KOZA IZ TREĆIH ZEMALJA[1] („Narodne novine“, broj 120/10) NN 120/2010, (3116
PRAVILNIK O UVJETIMA UVOZA SJEMENA GOVEDA DOMAĆIH VRSTA („Narodne novine“, broj 141/10) NN 141/2010, (3584
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA UVOZ ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA IZ TREĆIH ZEMALJA[1] („Narodne novine“, broj 146/10) NN 146/2010, (3700
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PRI STAVLJANJU U PROMET NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE TE UVOZU IZ TREĆIH ZEMALJA PERADI I JAJA ZA VALENJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/11 i 42/13) NN 107/2011, (2137
PRAVILNIK ZA KONTROLU SALMONELA I DRUGIH ODREĐENIH UZROČNIKA ZOONOZA KOJI SE PRENOSE HRANOM („Narodne novine“, broj 58/12) NN 58/2012, (1454
PRAVILNIK O UVJETIMA KARANTENE ZA AKVATIČNE ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 58/12) NN 58/2012, (1453
PRAVILNIK O POSEBNIM PRAVILIMA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA KOJE SE PROVODE NA PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVNO POLAGANJE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA („Narodne novine“, broj 82/14) NN 82/2014, (1582
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE, SUZBIJANJA I ISKORJENJIVANJA BOLESTI AUJESZKOGA („Narodne novine“, broj 95/12) NN 95/2012, (2151
PRAVILNIK O HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA POSEBNE HRANIDBENE NAMJENE („Narodne novine“, broj 133/13) NN 133/2013, (2891
PRAVILNIK O ORALNOM CIJEPLJENJU LISICA („Narodne novine“, broj 137/13) NN 137/2013, (2951
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UVOZ I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 158/13) NN 158/2013, (3318
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE (“Narodne novine“, broj 12/12) NN 12/2012, (358
NAREDBA O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH TVARI HORMONSKOG ILI TIREOSTATSKOG UČINKA I BETA-AGONISTA NA FARMSKIM ŽIVOTINJAMA („Narodne novine“, broj 51/13) NN 51/2013, (1025
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU TREĆIH ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ŽIVE RIBE, NJIHOVIH JAJA I GAMETA NAMIJENJENIH UZGOJU U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 107/13) NN 107/2013, (2400
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA TRANSMISIVNIH SPONGIFORMNIH ENCEFALOPATIJA («Narodne novine», broj 3/06) NN 3/2006, (86
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH VETERINARSKIH LIJEKOVA NA ŽIVOTINJAMA KOJE SE KORISTE ZA PREHRANU LJUDI («Narodne novine», broj 70/06) NN 70/2006, (1682
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA SVJEDODŽBU O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 26/04) NN 26/2004, (750
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ POJEDINIH ZEMALJA ČLANICA EU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA („Narodne novine“, broj 16/07) 533.701
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ ODREĐENIH ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA («Narodne novine», broj 113/06) NN 113/2006, (2508
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ BOSNE I HERCEGOVINE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA («Narodne novine», broj 41/06) NN 41/2006, (985
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA IZ ZEMALJA KOJE NISU ČLANICE EUROPSKE UNIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/08 i 20/08) NN 15/2008, (481
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU NEWCASTLESKE BOLESTI („Narodne novine“, broj 27/11) NN 27/2011, (564
NAREDBA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA KOJIMA JE POSTAVLJENA VETERINARSKA INSPEKCIJA («Narodne novine», broj 73/05) NN 73/2005, (1443
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH PREŽIVAČA I GENETSKOG MATERIJALA PODRIJETLOM OD PREŽIVAČA IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA U REPUBLIKU.... („Narodne novine“, broj 142/12) NN 142/2012, (3021
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ POJEDINIH ZEMALJA ČLANICA EU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA („Narodne novine“ broj 93/07) NN 93/2007, (2815
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ KINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/12 i 118/12) NN 107/2012, (2356
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH VETERINARSKIH LIJEKOVA NA ŽIVOTINJAMA KOJE SE KORISTE ZA PREHRANU LJUDI („Narodne novine“, broj 119/14) NN 119/2014, (2238
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA IZ UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I CIPRA ("Narodne novine", broj 41/09) NN 41/2009, (933
NAREDBU O OBVEZNOM PREGLEDU MESA SVINJA NA PRISUTNOST OBLIĆA RODA TRICHINELLA KOD KLANJA ZA OSOBNU UPORABU U KUĆANSTVU („Narodne novine“, broj 28/10) NN 28/2010, (676
NAREDBA O PRIZNAVANJU CJEPIVA PROTIV BJESNOĆE („Narodne novine“, broj 39/08) NN 39/2008, (1343
NAREDBA O ZABRANI STAVLJANJA U PROMET I PRIMJENI GOVEĐEG HORMONA SOMATOTROPINA („Narodne novine“, broj 93/08) NN 93/2008, (2951
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA ("Narodne novine", broj 17/09) NN 17/2009, (352
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POVEĆANOM ODSTRELU LISICA ("Narodne novine", broj 03/14) NN 3/2014, (64
NAREDBA O POPISU ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA, ZONA ILI KOMPARTMENTA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ SVJEŽEG MESA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 65/09) NN 65/2009, (1461
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE ŽIVIH KOPITARA PODRIJETLOM IZ BOSNE I HERCEGOVINE ("Narodne Novine", broj 115/11) NN 115/2011, (2252
NAREDBA O PROVOĐENJU POSEBNIH MJERA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BJESNOĆE KOD ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OPĆINE DVOR I GRADA GLINA („Narodne novine“, broj 45/09) NN 45/2009, (1044
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI UVOZA I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE ŽIVIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA VIRUSA SVINJSKE GRIPE PODTIPA H1N1 („Narodne novine“, broj 70/09) NN 70/2009, (1725
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ODREĐENIH MESNIH PROIZVODA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 40/10) NN 40/2010, (1027
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ POJEDINIH ZEMALJA ČLANICA EU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA („Narodne novine“, broj 41/10) NN 41/2010, (1060
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I PROIZVODA PODRIJETLOM OD NAVEDENIH ŽIVOTINJA IZ REPUBLIKE ITALIJE – REGIJA KALABRIJA, KAMPANIJA I LAZIO („Narodne novine“, broj 23/10) NN 23/2010, (569
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA IZ ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE („Narodne novine“, broj 65/12) NN 65/2012, (1544
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA ("Narodne novine", broj 42/12) NN 42/2012, (1075
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA („Narodne novine“, broj 35/12) NN 35/2012, (909
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU TREĆIH ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA, ZONA ILI KOMPARTMENTA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ SVJEŽEG MESA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 107/13) NN 107/2013, (2401
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE, RANO OTKRIVANJE I KONTROLU NOVOG VIRUSA INFLUENCE A PODTIP H1N1 (2009) U UZGOJIMA SVINJA („Narodne novine“, broj 150/09) NN 150/2009, (3667
NAREDBA O POPISU ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 107/12) NN 107/2012, (2357
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU TREĆIH ZEMALJA I PODRUČJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ U REPUBLIKU HRVATSKU ŽIVIH, SMRZNUTIH ILI PRERAĐENIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA, MORSKIH PUŽEVA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA PREHRANU LJUDI („Narodne novine“, broj 20/11) NN 20/2011, (425
NAREDBA O PROVEDBI ORALNE VAKCINACIJE LISICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 57/13) NN 57/2013, (1180
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA ILI DIJELOVA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ ODREĐENIH VRSTA ŽIVIH ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 107/13) NN 107/2013, (2402
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/19, 99/19 i 125/19) NN 96/2019, (1886
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O LISTI TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ MESA DIVLJIH ZEČEVA, ODREĐENIH DIVLJIH KOPNENIH SISAVACA I KUNIĆA IZ UZGOJA TE O ZAHTJEVIMA VETERINARSKOG CERTIFICIRANJA („Narodne novine“, broj 107/13) NN 107/2013, (2394
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I SPALJIVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/13 i 43/15) NN 106/2013, (2380
PRAVILNIK O INFORMIRANJU O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA PUTEM SUSTAVA BRZOG UZBUNJIVANJA („Narodne novine“, broj 135/15) NN 135/2015, (2544
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ TREĆIH ZEMALJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 113/13) NN 113/2013, (2464
PRAVILNIK O MJERAMA PRILAGODBE ZAHTJEVIMA PROPISA O HRANI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/15, 106/15 i 21/19) NN 51/2015, (1003
PRAVILNIK O RADU VOJNE VETERINARSKE INSPEKCIJE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 115/15) NN 115/2015, (2199
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU PRILIKOM NEKOMERCIJALNOG PREMJEŠTANJA KUĆNIH LJUBIMACA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 65/16) NN 65/2016, (1616
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U VETERINARSTVU («Narodne novine», broj 45/92) NN 45/1992, (1152
PLAN PRAĆENJA KVALITETE MORA I ŠKOLJKAŠANA PODRUČJIMA UZGOJA, IZLOVA I PONOVNOG POLAGANJA ŠKOLJKAŠA («Narodne novine», broj 53/05) NN 53/2005, (1007
PLAN PRAĆENJA KVALITETE MORA I ŠKOLJKAŠA NA PODRUČJIMA UZGOJA, IZLOVA I PONOVNOG POLAGANJA ZA 2007. GODINU ("Narodne novine", broj 49/07) NN 49/2007, (1666
POPIS GOTOVIH VETERINARSKIH LIJEKOVA, LJEKOVITIH DODATAKA I VETERINARSKO--MEDICINSKIH PROIZVODA ODOBRENIH ZA UPORABU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 132/05, 63/06 i 38/07) NN 132/2005, (2448
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA OBAVLJANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 14/84) 534.401
POPIS OVLAŠTENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 27/11) NN 27/2011, (566
POPIS SLUŽBENIH LABORATORIJA U PODRUČJU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 123/11) NN 123/2011, (2447
NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA NAREDBE O PROVEDBI ORALNE VAKCINACIJE LISICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 93/13) NN 93/2013, (2105
POPIS REFERENTNIH LABORATORIJA U PODRUČJU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 145/11) NN 145/2011, (2948
NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU („Narodne novine“, broj 86/20) NN 86/2020, (1637
OSTALO
STATUT HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE („Narodne novine“, broj 89/16) NN 89/2016, (1911
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava